Skip navigation


Driftspuljen til mindre landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer

Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer er en pulje under udlodningsmidler. Driftspuljen er delt op på en "Driftspulje til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer" og "Driftspulje til mindre landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer".

Puljen har til formål at yde tilskud til drift til mindre landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer, der gennem støtte til forskning, oplysning og patientstøtte bidrager til at forebygge samt behandle og/eller afhjælpe pågældende sygdom.  Der ydes tilskud til drift, d.v.s. løn og øvrige drift, herunder anskaffelser, rejseudgifter m.v., til sygdomsbekæmpende organisationer.  


Udmøntning af udlodningslovens puljer til sygdomsbekæmpende organisationer fordeles i henhold til
lovbekendtgørelse 115 af 31. januar 2015.  

Organisationer, der har mulighed for at opnå driftstilskud fra andre ministeriers udlodningspuljer samt paraplyorganisationer, kan ikke modtage tilskud fra puljerne til sygdomsbekæmpende organisationer.

 

Denne pulje udgør i 2017 2,7 mio kr.

 

Endvidere kan organisationer, der opfylder kriterierne for at søge driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer, ikke modtage tilskud fra driftspuljen til mindre landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer.     

Følgende kriterier er i øvrigt gældende for godkendelse af tilskudsberettigede organisationer:   

Af organisationens vedtægter skal det fremgå,

  • at organisationen har et sygdomsbekæmpende formål, dvs. at organisationen gennem støtte til forskning, oplysning og patientstøtte bidrager til forebyggelse samt behandling af og/eller afhjælpning af sygdom,

  • være formaliseret som en juridisk person,

  • have eksisteret i mindst 2 år (afsluttede reviderede regnskaber),

  • have skriftlige generalforsamlingsgodkendte love og vedtægter samt årsberetning, regnskaber og budgetter,

  • ifølge sin formålsparagraf være landsdækkende eller have et landsdækkende sigte samt være hjemmehørende i Danmark og have medlemmer i flere regioner,

  • i senest afsluttede årsregnskab have en omsætning på mindst 15.000 kr. og på maksimum 300.000 kr. fratrukket et eventuelt driftstilskud modtaget i udlodningsstøtte.

Ansøgningsfristen var den 3. juli 2017.
Fordelingen af puljen forventes at finde sted i december 2017.


Sidst opdateret 17-05-2017
Hent ansøgningsskema og vejledning - 2017:
Mindre landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer 

Ansøgningsskema (pdf-formular)
Vejledning til ansøgningsskema (pdf)

Spørgsmål kan rettes til:
Annette Madsen
Tlf.: 72 26 93 47
Mail:
ama@sum.dk

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055