Skip navigation


Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer

Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer er en pulje under udlodningsmidler. Driftspuljen er delt op på en "Driftspulje til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer" og "Driftspulje til mindre landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer".

Puljen har til formål at yde tilskud til drift til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer, der gennem støtte til forskning, oplysning og patientstøtte bidrager til at forebygge samt behandle og/eller afhjælpe sygdom. Der ydes tilskud til drift, d.v.s. løn og øvrige drift, herunder anskaffelser, rejseudgifter m.v., til sygdomsbekæmpende organisationer.

Udmøntning af udlodningslovens puljer til sygdomsbekæmpende organisationer fordeles i henhold til lovbekendtgørelse 115 af 31. januar 2015. 

 

Organisationer, der har mulighed for at opnå driftstilskud fra andre ministeriers udlodningspuljer samt paraplyorganisationer, kan ikke modtage tilskud fra puljerne til sygdomsbekæmpende organisationer.  


Denne pulje udgør i 2017 39,7 mio kr.
 

For at komme i betragtning ved fordeling af midlerne skal en organisation opfylde følgende:

 

Af organisationens vedtægter skal det fremgå,

 • at organisationen har et sygdomsbekæmpende formål, dvs. at organisationen gennem støtte til forskning, oplysning og patientstøtte, bidrager til forebyggelse samt behandling af og/eller afhjælpning af sygdom,
 • være formaliseret som en juridisk person,

  • have eksisteret i mindst 2 år (afsluttede, reviderede regnskaber),

  • ifølge sin formålsparagraf være landsdækkende eller have et landsdækkende sigte samt være hjemmehørende i Danmark og have aktiviteter i flere regioner,

  • i senest afsluttede årsregnskab have en omsætning på mindst 25.000 kr.

  Desuden skal et af følgende kriterier være opfyldt:  

  • Enten i de to senest afsluttede regnskabsår have gennemført en landsdækkende politigodkendt indsamling,

  • eller løbende have modtaget personlige gaver i medfør af godkendelse af ligningslovens § 8 A,

  • eller tilbagevendende have gennemført selvstændige ikke kommercielle aktiviteter i mindst 3 regioner, dokumenteret ved programmer eller tilsvarende.

  Ansøgningsfristen var den 3. juli 2017.
  Fordelingen af puljen forventes at finde sted i december 2017. 


  Sidst opdateret 17-05-2017
  Hent ansøgningsskema og vejledning - 2017:

  Landsdækkende sygdomsbekæmpenden organisationer.

  Ansøgningsskema   (pdf-formular) 
  Vejledning til ansøgningsskema (pdf)


  Spørgsmål kan rettes til:
  Annette Madsen
  Tlf.: 72 26 93 47
  Mail:
  ama@sum.dk

  Kontaktinformation

  Holbergsgade 6
  1057 København K
   | tlf: 72269000
   | EAN: 5798000362055