Skip navigation


Udlodningsmidler til sygdomsbekæmpende organisationer

1. januar 2018 trådte den nye lov om udlodningsmidlerne i kraft (som blev varslet i sommeren 2017). Ministeriet forventer ultimo juni 2018, at kunne udmelde hvilke konsekvenser den nye lov får for ministeriets aktivitets- og rådighedspulje til de sygdomsbekæmpende organisationer samt ansøgningsfrister. Ansøgningsskema vil tidligst kunne hentes fra den 26. juni 2018. Umiddelbart forventes ingen ændringer i forhold til driftspuljerne, bort set fra at ansøgningsfristen rykkes en måned frem til august 2018.

Sundheds- og Ældreministeriets andel af Danske Spils overskud fordeles i støtte til sygdomsbekæmpende organisationer, dvs. organisationer, der gennem støtte til forskning, oplysning og patientstøtte bidrager til forebyggelse, behandling og/eller afhjælpning af sygdom.   

Midlerne fordeler sig på 5 delpuljer:   

  1. Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer ansøgningsfrist: august 2018 (ansøgningsskema vil tidligst kunne hentes fra den 25. juni 2018).

  2. Driftspuljen til mindre landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer -  ansøgningsfrist: august 2018 (ansøgningsskema vil tidligst kunne hentes fra den 25. juni 2018).

  3. Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer  - ansøgningsfristen var den 1. marts 2018.

  4. Aktivitetspuljen - eventuelt nye kriterier for tildeling af tilskud fra aktivitetspuljen, forventes at blive udmeldt ultimo september 2018.

  5. Rådighedspuljen til sygdomsbekæmpende organisationer   eventuelle nye kriterier for tildeling af rådighedspuljen. Forventes udmeldt ultimo juni, med ansøgningsfrist i september 2018.

Sidst opdateret 06-06-2018
Kontaktoplysninger:

Annette Madsen
Tlf.: 72 26 93 47
Mail:
ama@sum.dk


Læs mere om udlodningsmidlerne på www.udlodningsmidler.dk

 


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055