Skip navigation


Udlodningspuljen

Sundheds- og Ældreministeriets udlodningsmidler (tidligere Tips- og lottomidler) til sygdomsbekæmpende organisationer.

Sundheds- og Ældreministeriet fordeler 2,95 % af Danske Spils overskud til støtte til sygdomsbekæmpende organisationer, dvs. organisationer, der gennem støtte til forskning, oplysning og patientstøtte bidrager til forebyggelse, behandling og/eller afhjælpning af sygdom.   

Midlerne fordeler sig på 4 delpuljer:   

  1. Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer ansøgningsfrist: 3. juli 2017.

  2. Driftspuljen til mindre landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer ansøgningsfrist: 3. juli 2017.

  3. Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer - ansøgningsfristen var 13. februar 2017. Puljen er fordelt.

  4. Aktivitetspuljen - ansøgningsfristen var 3. april 2017. Udmøntningen af tilskuddet er desværre forsinket. Vi forventer at kunne udsende svar primo september 2017.

  5. Rådighedspuljen til sygdomsbekæmpende organisationer
    (ingen frist - der anvendes ikke ansøgningsskema)

Sidst opdateret 11-07-2017
Kontaktoplysninger:

Annette Madsen
Tlf.: 72 26 93 47
Mail:
ama@sum.dk


Læs mere om udlodningsmidlerne på www.udlodningsmidler.dk

http://www.tipsmidler.dk  


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055