Skip navigation


Pulje til styrkelse af kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede

Ny pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede i form af døgnbehandling. Ansøgningsfrist 31. januar 2020. Puljen er på 27,6 mio. kr. i perioden 2020-2021.

Som følge af de positive erfaringer med satspuljeaftalen for 2012-2015 og 2016-2019 ønskes det fortsat at kunne tilbyde kvalificerede døgnbehandlingstilbud til behandling af personer med alkoholafhængighed og samtidige psykiske problemer. Derfor afsættes der en ny ansøgningspulje for 2020-2021.

Kommunerne vil kunne søge om midler, så de kan tilbyde deres dobbeltbelastede borgere et kvalificeret døgnbehandlingstilbud. Det kan ske ved at købe kapacitet på kvalificerede private behandlingssteder, eller, hvis det vurderes påkrævet, ved at oprette eller udvide et kommunalt døgnbehandlingstilbud.

Indsendelse af ansøgning samt ansøgningsfrist
Puljeopslag og skabelon for ansøgningsskemaet kan findes i højre side.

Sidst opdateret 19-12-2019
Ansøgning:

Puljeopslaget (PDF)

Ansøgningsskema  (Word/docx)

Budgetskema (Excel)

Ansøgningen sendes på mail til: sum@sum.dk  med cc til sde@sum.dk

Mærk ansøgningen "Satspulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede"

Ansøgningen skal være ministeriet i hænde senest den 31. januar 2020. Ansøgninger, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke komme i betragtning.


Spørgsmål:

Økonomiske eller administrative spørgsmål kan rettes til:

 

Kasper Dahl
Chefkonsulent

E-mail:  kda@sum.dk

Tlf.: 72 26 94 54

 


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |