Skip navigation


Pulje til målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre

Sundheds- og Ældreministeriet indkalder ansøgninger til pulje til målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre.
Duften af nybagte boller, eller af flæskestegen i ovnen, skal tilbage på landets plejehjem.

Mange steder kommer maden til de ældre på plejecentre fra store centralkøkkener, men i Finansloven 2017 er der afsat 425 millioner kroner til etablering, renovering eller genåbning af lokale køkkener på de enkelte plejehjem. Målet er at bringe måltidet og madlavningen tættere på så mange ældre som muligt.

Den pulje kan kommunerne nu søge om.

Puljen kan anvendes til at renovere, etablere eller genetablere køkkener i almene plejeboliger opført efter almenboligloven § 105 eller på plejehjem opført efter servicelovens § 192.

Hent puljeopslag
Hent ansøgningsskema

Sidst opdateret 20-02-2017
KONTAKT
Om puljen
Signe Lind Hansen
tlf.: 72 26 95 36,
e-mail: slh@sum.dk

Om økonomi
Mathias Vinzent-Kerkov
tlf.: 72 26 94 68
e-mail: mvk@sum.dk

INDSENDELSE AF ANSØGNING
Ansøgning 
Udfyldt ansøgningsskema samt detaljeret budget sendes med elektronisk post til
sum@sum.dk - att. Signe Lind Hansen.

Ansøgningsfrist
Den 28. marts 2017 kl. 12.00.

Efter dette tidspunkt kan ansøgninger ikke fremsendes.


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055