Skip navigation


Pulje til oprettelse af nye hospicepladser

Regionerne kan søge Sundheds- og Ældreministeriet om 5 mio. kr. til at oprette nye hospicepladser. Pengene kommer fra satspuljeaftalen for 2017-2020. Regionerne kan, i samarbejde med en selvejende institution, søge om penge hos Sundheds- og Ældreministeriet til at oprette nye hospicepladser.

I aftalen om satspuljen for 2017-2020 blev satspuljepartierne enige om at afsætte 5 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til etablering og drift af nye hospicepladser.

Formålet med den nye hospicepulje er at styrke indsatsen i de områder af landet, hvor en region fx vurderer, at der er behov for flere pladser, fordi der lige nu er lang afstand til en hospiceplads.

Se puljeopslag

Sidst opdateret 16-03-2017

Ansøgning sendes til:
Sundheds- og Ældreministeriet
Center for Sundhedspolitik og sundhedsdata
Holbergsgade 6
DK-1057 København K
Att.: Laura Toftegaard Pedersen

Eller på e-mail til:
sum@sum.dk og ltpe@sum.dk

Ved spørgsmål kontakt:
Laura Toftegaard Pedersen
mail: ltpe@sum.dk 
Tlf.: 72 26 94 62

Ansøgningsfrist:
16. maj 2017


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055