Skip navigation


Puljen til etablering af læge- og sundhedshuse

207,6 millioner kroner kan nu søges til etablering, renovering og udbygning af sundhedshuse over hele landet.

Regeringen fortsætter indsatsen for at investere i moderne læge- og sundhedshuse, der understøtter lægedækning i alle dele af landet og sikrer den fornødne kapacitet til at håndtere et stigende antal opgaver i almen praksis og et stigende antal uddannelseslæger.

Kommuner og regioner kan søge puljemidlerne til læge- og sundhedshuse, som har fokus på at sikre bedre lægedækning og den rette kvalitet i det nære sundhedsvæsen. Desuden skal de ansøgte projekter have fokus på at understøtte, at flere praktiserende læger organiserer sig i flermandspraksis, og at der generelt skabes bedre adgang for borgerne til praktiserende læge.

Derfor fremgår det af søgekriterierne, at der enten skal være en eller flere alment praktiserende læger til stede i huset, eller at der er sikret et samarbejde med alment praktiserende læger, som ikke har til huse i læge- og sundhedshuset.

I puljen kan der søges om: 

  • Midler til etablering, renovering eller udbygning af moderne lægehuse og sundhedshuse, hvor alment praktiserende læger og evt. andre relevante faggrupper f.eks. speciallæger og kommunale sundhedstilbud arbejder sammen i større enheder.

  • Midler til indkøb af nødvendigt udstyr/apparatur til varetagelse af behandlingsopgaverne i læge- og sundhedshusene.

Ansøgningsfrist: 20. marts 2019 kl. 12:00.

Alle relevante dokumenter kan findes i boksen til højre


Sidst opdateret 21-01-2019
Hent ansøgningsskema og vejledning:

Kontaktoplysninger:

I ansøgningsperioden (frist: 20. marts 2019 kl. 12:00) kan følgende kontaktes:

Generelle faglige spørgsmål:
Louise Sevel Lundstrøm
Specialkonsulent
Tlf.: 72 26 95 97
Mail:
lsl@sum.dk

Økonomiske og administration:
Kasper Dahl
Chefkonsulent
Telefon: 72 26 94 54
Mail:
kda@sum.dk


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055