Skip navigation


Puljeopslag: Udvidelse af kapaciteten til behandling af personer med spiseforstyrrelser, herunder BED

Regioner og private aktører inviteres til at søge midler til udvidelse af behandlingskapaciteten til personer med spiseforstyrrelser, herunder Binge Eating Disorder (BED.

Med aftalen om finansloven for 2018 er der over perioden 2018-2021 afsat i alt 61,7 mio. kr. til at udvide behandlingskapaciteten til personer med spiseforstyrrelser, herunder BED, i den regionale psykiatri og hos private aktører.   

Puljemidlerne fordeles på baggrund af ansøgninger fra regioner og private aktører, og der kan ansøges om midler til projekter til kapacitetsudvidelse i perioden december 2018 til udgangen af 2021. 
 

Formål
Formålet med puljen er at udvide behandlingskapaciteten til personer med spiseforstyrrelser, herunder BED, i den regionale psykiatri og hos private aktører. Med behandlingskapacitet forstås både sengekapacitet og kapacitet til ambulant behandling, og puljeansøgningen kan således målrettes både sengekapacitet og kapacitet til ambulant behandling.  

Ansøgningsprocedure
Sundheds- og Ældreministeriets ansøgningsskemaer skal benyttes (hent ansøgningsskema i højre side). Kun ansøgninger, der er skrevet i ansøgningsskemaet, og ikke overskrider det angivne omfang, vil komme i betragtning.
Ansøgningen sendes underskrevet, elektronisk til sum@sum.dk  og lbt@sum.dk. I emnefeltet skrives: ”Pulje: udvidelse af kapaciteten til behandling af personer med spiseforstyrrelser, herunder BED”.

Ansøgningen skal være underskrevet af en ledelsesrepræsentant.

Ansøgningsfrist: 20. november 2018

Læs mere om baggrund og krav til puljeansøgning (PDF)

Læs også nyhed af den 23. oktober 2018


Sidst opdateret 23-10-2018
Kontakt:

I ansøgningsperioden kan følgende kontaktes:

Faglige spørgsmål:
Lisa Bugge-Toft
Tlf.: 72 26 95 06
Mail: lbt@sum.dk

Spørgsmål om økonomi og administration.:
Kasper Dahl
Tlf.: 72 26 94 54
Mail: kda@sum.dk
 

 


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055