Skip navigation


Kommende Satspuljeopslag

Se kommende satspuljeopslag.
Menupunkt kommunalreformen

Rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens (37,5 mio. kr. i perioden 2017-2019)
Formålet med puljen er på landsplan at åbne ca. 12-15 nye rådgivning- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende. Centrene skal have fokus på brugerinddragelse og tilbyde støttende samtaler og rådgivning af mennesker med demens og deres pårørende. Centrene skal ligeledes tilbyde sociale og fysiske aktiviteter, mulighed for samvær med ligestillede via fx demenscafeer, pårørendegrupper og kurser for pårørende og mennesker med demens.
Forventet opslag: medio 2017 

Udbredelse og implementering af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske udfordringer (33,5 mio. kr. i perioden 2018-2020)
På baggrund af en række nyudviklede forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske udfordringer oprettes en pulje til udbredelse og implementering i regioner og tilhørende kommuner. Formålet er, at børn og unge skal tilbydes en mere sammenhængende indsats og den bedst mulige udredning og behandling med henblik på at forebygge behovet for medicinsk behandling. 
Forventet opslag: primo 2018


Sidst opdateret 19-05-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055