Skip navigation


Kommende Satspuljeopslag

Se kommende satspuljeopslag.
Menupunkt kommunalreformen

Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund (25 mio. kr. i 2017)
Formålet med puljen er at understøtte udviklingen af et demensvenligt samfund og det nationale mål om, at alle 98 danske kommuner skal være demensvenlige – og kommuner, regioner, private aktører og virksomheder samt organisationer kan søge om midler til lokale eller landsdækkende aktiviteter, som bidrager til denne udvikling. Der lægges vægt på geografisk spredning ved tildeling af midler.
Forventet opslag: Ultimo april 2017 - læs mere om puljen

Rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens (37,5 mio. kr. i perioden 2017-2019)
Formålet med puljen er på landsplan at åbne ca. 12-15 nye rådgivning- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende. Centrene skal have fokus på brugerinddragelse og tilbyde støttende samtaler og rådgivning af mennesker med demens og deres pårørende. Centrene skal ligeledes tilbyde sociale og fysiske aktiviteter, mulighed for samvær med ligestillede via fx demenscafeer, pårørendegrupper og kurser for pårørende og mennesker med demens.
Forventet opslag: medio 2017

Livshistorier i demensplejen (3,8 mio. kr. i 2017)
Formål med puljen er at forbedre brugen af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens, bl.a. i form af vejledning af medarbejdere og fremme af brugen af digitale værktøjer, der understøtter arbejdet. Livshistorier kan på en systematisk måde anvendes til at skabe et overblik over den enkelte persons liv og hjælpe ham eller hende til at erindre eller få viden om eget liv.
Forventet opslag: maj 2017  - læs mere om puljen

Udbredelse og implementering af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske udfordringer (33,5 mio. kr. i perioden 2018-2020)
På baggrund af en række nyudviklede forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske udfordringer oprettes en pulje til udbredelse og implementering i regioner og tilhørende kommuner. Formålet er, at børn og unge skal tilbydes en mere sammenhængende indsats og den bedst mulige udredning og behandling med henblik på at forebygge behovet for medicinsk behandling. 
Forventet opslag: primo 2018


Sidst opdateret 24-04-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055