Skip navigation


Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer

Landsdækkende ældreorganisationer, der yder en social indsats for deres medlemmer, kan nu søge om at få andel i puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Udmøntning af udlodningslovens puljer til ældreorganisationer fordeles i henhold til lovbekendtgørelse nr. 115 af 31. januar 2015.

Nu slås puljen op igen med mulighed for at få del i 26,5 mio. kr. i 2017.

Puljens formål
Puljen har til formål, at yde tilskud til drift til landsdækkende ældreorganisationer, som primært har ældre som medlemmer, forstået som personer, der er fyldt 65 år. Organisationen skal primært arbejde for at varetage ældres interesser og gøre en social indsats særligt i forhold til medlemsgruppen. Den sociale indsats skal være organisationens hovedformål eller udgøre den væsentligste del af organisationens aktiviteter. Sociale formål eller aktiviteter er defineret som aktiviteter, der retter sig mod forsørgelsesproblemer, omsorgsproblemer eller sociale integrations problemer enten i form af konkrete problemer eller forebyggelse af sådanne. Frivilligt arbejde skal være en del af organisationens aktiviteter.

Ansøgningsmaterialet skal indsendes på e-mail: sum@sum.dk, mrk. Udlodningsmidler til ældreorganisationer. Hent ansøgningsskema, budgetskema og vejledning i højre side.

Ansøgningen skal være Sundheds- og Ældreministeriet i hænde senest den 13. februar 2017.

Udmøntning af puljen forventes at finde sted i februar/marts 2017.


Sidst opdateret 02-02-2017
Yderligere spørgmål og kontakt:

Annette Madsen
Tlf.: 72 26 93 47


 


Hent ansøgningsskema, budgetskema og vejledning:

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055