Skip navigation


Puljer og satspuljeaftaler

Her på siden vil du kunne få et overblik over de ansøgningspuljer, som ministeriet administrerer. Du kan også finde oplysninger om ansøgningsfrister, ansøgningsmateriale, vejledninger, m.m.
Menupunkt kommunalreformen

Ministeriet administrerer en række puljemidler. Puljemidlerne kommer fra de årlige finanslove og udmøntes oftest som ansøgningspuljer. Hovedparten af ansøgningspuljerne er oprettet med midler fra satsreguleringspuljen.

Læs mere om udlodningsmidler og Rådighedspuljen (denne pulje har ingen ansøgningsfrist eller ansøgningsskema). 

Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer  - hent ansøgningsskema mv. -  ansøgningsfristen er den 15. marts 2019.

Aktivitetspuljen ansøgningsfristen var den 1. februar 2019.
Bemærk venligst, at svar på ansøgning til aktivitetspuljen 2018 bliver udmeldt i 1. kvartal 2019.

Læs mere om satspuljen og se aftalerne 

Satspuljemidler: Kommende opslag
Se oversigt

Tilskud til indsatser om afhængighedsskabende lægemidler og rådgivning af smertepatienter
Sundheds- og Ældreministeriet inviterer hermed private landsdækkende non-profit foreninger og organisationer til at søge om midler til konkrete indsatser og aktiviteter, der kan supplere eller understøtte ministeriets arbejde vedrørende oplysningsvirksomhed om lægemidler.
Ansøgningsfrist: 30. marts 2019 kl. 12:00
Læs mere om puljen


Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (207,6 mio. kr. i 2019)
Regeringen fortsætter indsatsen for at investere i moderne læge- og sundhedshuse, der understøtter lægedækning i alle dele af landet og sikrer den fornødne kapacitet til at håndtere et stigende antal opgaver i almen praksis og et stigende antal uddannelseslæger.
Ansøgningsfris: 20. marts 2019 kl. 12:00
Læs mere om puljen og hent ansøgningsskema


Sidst opdateret 25-02-2019

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055