Skip navigation


Puljer og satspuljeaftaler

Her på siden vil du kunne få et overblik over de ansøgningspuljer, som ministeriet administrerer. Du kan også finde oplysninger om ansøgningsfrister, ansøgningsmateriale, vejledninger, m.m.
Menupunkt kommunalreformen

Ministeriet administrerer en række puljemidler. Puljemidlerne kommer fra de årlige finanslove og udmøntes oftest som ansøgningspuljer. Hovedparten af ansøgningspuljerne er oprettet med midler fra satsreguleringspuljen.

Læs mere om udlodningsmidler og Rådighedspuljen (denne pulje har ingen ansøgningsfrist eller ansøgningsskema)

Læs mere om satspuljen og se aftalerne 

Satspuljemidler: Kommende opslag
Se oversigt

Pulje til etablering af børne- og ungehospicepladser i Vestdanmark
Etableringen af børne- og ungehospicepladser i Vestdanmark giver mulighed for at udligne den geografiske ulighed, der er i hospicetilbud til børn og unge i dag, og vil dermed være med til at sikre lige muligheder for børn i hele landet. På den baggrund indkalder Sundheds- og Ældreministeriet hermed ansøgninger til pulje til etablering og drift af børnehospicepladser i Vestdanmark på 2,5 mio. kr. i 2018 og 5 mio. kr. årligt fra 2019.
Ansøgningsfrist: 30. april 2018 kl. 12.00.
Læs mere om puljen 


Sidst opdateret 16-04-2018

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055