Skip navigation


Puljer og satspuljeaftaler

Her på siden vil du kunne få et overblik over de ansøgningspuljer, som ministeriet administrerer. Du kan også finde oplysninger om ansøgningsfrister, ansøgningsmateriale, vejledninger, m.m.
Menupunkt kommunalreformen

Ministeriet administrerer en række puljemidler. Puljemidlerne kommer fra de årlige finanslove og udmøntes oftest som ansøgningspuljer. Hovedparten af ansøgningspuljerne er oprettet med midler fra satsreguleringspuljen.

Læs mere om udlodningsmidler og Rådighedspuljen (denne pulje har ingen ansøgningsfrist eller ansøgningsskema)

Læs mere om satspuljen og se aftalerne 

Satspuljeopslag

Livshistorier i demensplejen (3,8 mio. kr. i 2017)
Formål med puljen er at forbedre brugen af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens, bl.a. i form af vejledning af medarbejdere og fremme af brugen af digitale værktøjer, der understøtter arbejdet. Livshistorier kan på en systematisk måde anvendes til at skabe et overblik over den enkelte persons liv og hjælpe ham eller hende til at erindre eller få viden om eget liv.
Ansøgningsfrist: 7. august 

Rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende ( 37,5 mio. kroner til initiativet i 2017-2019)
Puljen skal bidrage til at støtte etablering af 12-15 regionale rådgivnings- og aktivitetscentre, hvor mennesker med demenssygdomme og deres pårørende kan henvende sig anonymt uden forudgående visitation, og få kontakt med ligesindede samt blive tilbudt støtte, rådgivning og aktiviteter.

Ansøgningsfrist: 29. september kl. 12

Genopslag af pulje - Forsøg med medicinfrit afsnit i psykiatrien (10,2 mio. kr. i 2017-2019) 
Puljen giver en region mulighed for at etablere et medicinfrit psykiatrisk afsnit, hvor mennesker med psykiske lidelser kan blive behandlet med fokus på ned- og udtrapning af eksisterende medicinforbrug. Det medicinfrie afsnit skal tilbyde patienterne andre former for terapi og aktiviteter, der kan mindske behovet for og forbruget af medicin. Det kan fx være psykoterapi, fysisk aktiviteter og træning og miljøterapi.
Ansøgningsfrist: 4. september 2017


Satspuljemidler: Kommende opslag
Se oversigt


Sidst opdateret 03-07-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055