Skip navigation


Puljer og satspuljeaftaler

Her på siden vil du kunne få et overblik over de ansøgningspuljer, som ministeriet administrerer. Du kan også finde oplysninger om ansøgningsfrister, ansøgningsmateriale, vejledninger, m.m.
Menupunkt kommunalreformen

Ministeriet administrerer en række puljemidler. Puljemidlerne kommer fra de årlige finanslove og udmøntes oftest som ansøgningspuljer. Hovedparten af ansøgningspuljerne er oprettet med midler fra satsreguleringspuljen.

Læs mere om udlodningsmidler og Rådighedspuljen (denne pulje har ingen ansøgningsfrist eller ansøgningsskema). Der kan ansøges om del i aktivitetspuljen nu - ansøgningsfrist: 10. september 2018.

Læs mere om satspuljen og se aftalerne 

Satspuljemidler: Kommende opslag
Se oversigt

Genopslag: Pulje til etablering af børn- og ungehospicepladser i Vestdanmark
Etableringen af børne- og ungehospicepladser i Vestdanmark giver mulighed for at udligne den geografiske ulighed, der er i hospicetilbud til børn og unge i dag, og vil dermed være med til at sikre lige muligheder for børn i hele landet. På den baggrund indkalder Sundheds- og Ældreministeriet hermed ansøgninger til pulje til etablering og drift af børnehospicepladser i Vestdanmark på 2,5 mio. kr. i 2018 og 5 mio. kr. årligt fra 2019.
Ansøgningsfrist: 27. september 2018
Læs mere om puljen og hent ansøgningsskema


Puljeopslag: Løft af digitale kompetencer hos sundhedspersoner (10 mio. kr. i 2018)
Puljen har til formål at øge tilskud til kompetenceløft for sundhedspersoner inden for teknologiforståelse, anvendelse af digitale teknologier og kommunikation med borgere ved digitalt understøttede behandlingsforløb. Med puljemidlerne er målet at give tilskud til projekter der skal udvikle og etablere uddannelsesforløb, moduler, kurser, eller videreudvikling af eksisterende uddannelser der kan løfte sundhedspersoners digitale kompetenceniveau.

Puljemidlerne målrettes faggrupperne SOSU-assistenter, fysioterapeuter, sygeplejersker og læger m.v. i den primære og sekundære sektor.

Der lægges vægt på at projekterne inddrager digitale værktøjer og teknologi af strategisk relevans i projektets leverancer, herunder i særlig grad brede indsatser fra strategien for digital sundhed 2018-2022. Derudover lægges der vægt på, at projekterne søger at løfte brede grupper af sundhedsfaglige.

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2018 kl. 12:00

Læs mere om puljen og hent ansøgningsskema

 

 


Sidst opdateret 21-08-2018

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055