Fra: 04-07-2019 til: 04-07-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
SpillemyndighedenSvar vedr. dato for netværksmøde03-07-20191606656941619
Statsrevisorerne SekretariatetSundheds- og ældreministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 9/2018 om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene04-07-20191704733942328
RigsrevisionenVedr. Sundheds- og ældreministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 9/2018 om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene04-07-20191704733942338
Statsrevisorerne SekretariatetSundheds- og Ældreministerens redegørelse til beretning nr. 12/2018 om åbne data04-07-20191803241942133
Region HovedstadenTil Region Hovedstaden: Vedr. omfordeling af midler til regionale centre for ofre for voldtægt04-07-20191805629942595
Region NordjyllandTil Region Nordjylland: Vedr. omfordeling af midler til regionale centre for ofre for voldtægt04-07-20191805629942591
Region MidtjyllandTil Region Midtjylland: Vedr. omfordeling af midler til regionale centre for ofre for voldtægt04-07-20191805629942589
Region SyddanmarkTil Region Syddanmark: Vedr. omfordeling af midler til regionale centre for ofre for voldtægt04-07-20191805629942586
Region SjællandTil Region Sjælland: Vedr. omfordeling af midler til regionale centre for ofre for voldtægt04-07-20191805629942593
UdenrigsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. anmodning om støtteerklæring for Falun Gong/Falun Dafa03-07-20191900078941912
UdenrigsministerietBorgerhenvendelse til ministeren vedr. inspiration om at sundhed ikke behøver at koste noget04-07-20191900078942023
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. hjælp til psykisk syge i Danmark03-07-20191900078941515
UndervisningsministerietBekræftelse på overtagelse af borgerhenvendelse til ministeren vedr. inspiration om at sundhed ikke behøver at koste noget04-07-20191900078942001
Region HovedstadenUdkast til referat af kvartalsmøde mellem ministeriet og Region Hovedstaden d. 21. juni 2019.04-07-20191900606942167
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. kiropraktor03-07-20191900977941317
UdenrigsministerietForhåndsreservation til torsdag d . 21 november 2019 på Eigtved Pakhuus06-03-20191902826941102
UdenrigsministerietAnullering af aftale om konference d. 21 november 201903-07-20191902826941582
Department of Health & Social Care
International Center for Antimicrobiel Resistance Solutions ICARS
Alliance of Champions against AMR: Confirmed support for the letter to UN SG03-07-20191903290941337
Region NordjyllandVurdering af Nyt Aalborg Universitetshospitals kvartalsrapport for 4. kvartal 201804-07-20191903418942477
JustitsministerietHenvendelse om tavshedspligtsreglerne04-07-20191905200942519
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende egenbetaling for tolkebistand03-07-20191905213941063
TV2 FYNPartshøring vedr. aktindsigtsanmodning af 26. juni 201904-07-20191905639942469
TV2 FYNOrientering om mulig forlængelse af svartid ifm. aktindsigtsanmodning i dialog med Region Syddanmark/Nyt OUH03-07-20191905639941421
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. flashglukosemålere og insulinpumper03-07-20191905667941076
Forlaget ClaraMundiTakker for sommerforæringen af bogen Europa og den grænseløse kærlighed03-07-20191905692941931
 Svar på borgerhenvendelse vedr. manglende bilag03-07-20191905821941281
 Svar på borgerhenvendelse vedr. ventetid til sygehusbehandling03-07-20191905822941452
BeskæftigelsesministerietOversender borgerhenvendelse om arbejdsskade til BM04-07-20191905829942408
Styrelsen for Arbejdsmarked og RekrutteringSvar til STAR vedr. henvisninger til erstatningsordninger04-07-20191905839942718