Fra: 03-07-2019 til: 03-07-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
LægemiddelstyrelsenUdnævnelse af suppleant til CMDh - Koordinationsgruppen for gensidig anerkendelse og decentraliserede procedurer vedr. lægemidler til mennesker03-07-20191606587941307
European Medicines AgencySigned letter to EMA - appointment to CMDh03-07-20191606587941321
DeloitteYderligere om fortrolighed i forbindelse med aflæggelse af rapport og betinget accept af aftalebrev03-07-20191807187941978
Deloitte
Region Syddanmark
Fortrolighed i forbindelse med aflæggelse af rapport og betinget accept af aftalebrev03-07-20191807187941974
Uddannelses- og ForskningsministerietOm finansiering af farmakonomuddannelsen25-02-20191808432940533
Danmarks ApotekerforeningVedr. finansiering af farmakonomuddannelsen25-02-20191808432940537
Sundhed.dkSUM's godkendelse af sundhed.dk's strategi 2019-202201-07-20191808647939745
PatienterstatningenAnmodning om bidrag vedr. erstatningsafgørelser for 1. halvår af 201903-07-20191810531941950
Miljø- og FødevareministerietOversendelse af henvendelse vedr. Conservation Agriculture02-07-20191900078940630
Uddannelses- og ForskningsministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. Socialdemokratiets Psykiatriplan03-07-20191900078941155
DigitaliseringsstyrelsenVedr. godkendt ISO 27001-handleplan03-07-20191901543941232
DigitaliseringsstyrelsenVedr. godkendt ISO 27001-handleplan03-07-20191901543941272
Styrelsen for PatientsikkerhedOrientering om afgørelse i klagesag om afslag på autorisation02-07-20191902026940604
Region NordjyllandSpørgsmål om uddybning af Hjertesvigtsprojekt Telemedicin01-07-20191902168941917
Styrelsen for PatientsikkerhedRykker for bidrag til spørgsmål vedr. onlinesalg af kontaktlinser02-07-20191902801940061
Styrelsen for PatientsikkerhedVedr. afgørelse om gebyr for registrering som behandler02-07-20191902878940483
Region SyddanmarkUdbetaling af kvalitetsfondsmidler for 3. kvartal 2019 til Aabenraa Sygehus02-07-20191903387939992
Region HovedstadenUdbetaling af kvalitetsfondsmidler for 3. kvartal 2019 til Ny Retspsykiatri Sct. Hans02-07-20191903388939979
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUOrientering af SUU om HPV-vaccination til drenge02-07-20191903432940557
 Answer to question regarding blood transfusion on children03-07-20191903649941789
Region SyddanmarkVurdering af kvartalsrapporten vedr. Nyt OUH for 4. kvartal 201803-07-20191903652941498
Region HovedstadenVurdering af kvartalsrapporten for Nyt Hospital Herlev for 4. kvartal 2018 (udbetaling til 3. kvartal 2019)03-07-20191903654941520
Region HovedstadenVedr. ekstraordinært tilsyn af Nyt Hospital Herlev28-06-20191903721940514
 Svar på klage over Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelse03-07-20191904761941207
 Afgørelse om dispensation for overskredet klagefrist sendes til klager03-07-20191905022941057
Styrelsen for PatientsikkerhedOrientering om dispensation for overskredet klagefrist og anmodning om sagsakter og udtalelse03-07-20191905022941066
 Afgørelse om aktindsigt i L 62 Forslag til lov om ændring af lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis og lov om euforiserende stoffer28-06-20191905161938634
AteaMail med underskrevet kontrakt vedr. aftale om service på print- og kopimaskiner02-07-20191905233940348
Styrelsen for PatientklagerAnmodning til STPK om bidrag til digital klageadgang03-07-20191905507941577
DeloittePartshøring i forbindelse med aktindsigtsanmodning03-07-20191905639941425
Danske RegionerSvar på henvendelse fra Danske Regioner om møde med formandskabet02-07-20191905672940818
Dansk SygeplejerådSvar på henvendelse fra DSR om møde med formanden02-07-20191905672940817
LægeforeningenSvar på henvendelse fra Lægeforeningen om møde med formanden02-07-20191905690940809
Praktiserende Lægers Organisation - PLOSvar på henvendelse fra PLO om møde ministeren02-07-20191905692940813
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Høring over resume for beslutningstagere af FN’s Klimapanels særrapport om hav og is02-07-20191905728940464
 Afgørelse om anmodning om aktindsigt i ministeriets behandling af klagesag02-07-20191905771940742
 Answer from the Ministry of Health regarding electronic cigarettes02-07-20191905811940784