Fra: 01-07-2019 til: 01-07-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Danske PatienterBevilling for 2019 vedr. bisidderordningen01-07-20191610940939527
MedComUdbetaling af midler til drift af KIH-databasen for 2019 samt godkendelse af budget28-06-20191707511938573
Region NordjyllandMulighed for yderligere indkøb ift. bevilling til sundhedshusprojekt28-06-20191802121937953
SundhedsdatastyrelsenVedr. sproglig formulering i behandlingstestamenter27-06-20191804022936956
Rigshospitalet - BlegdamsvejSvar til CSO vedr. revisorpåtegning01-07-20191804548939048
Rigshospitalet - BlegdamsvejKvittering for tidshorisont for revisorerklæring01-07-20191804548939366
Region MidtjyllandGodkendelse af budget- og projektændring01-07-20191809487938762
SundhedsdatastyrelsenOpfølgning på Kammeradvokatens persondataretlige serviceeftersyn vedr. anbefalinger og håndtering af personoplysninger27-06-20191809878937542
UndervisningsministerietBekræftelse af overtagle af henvendelse vedr. Socialdemokratiets Psykiatriplan01-07-20191900078938994
MedComUdbetaling af midler til VDX, SDN og KIH for 201928-06-20191901438938597
DigitaliseringsstyrelsenVedr. orientering om forelæggelse af ISO-modenhedsmåling og handleplaner for regeringen01-07-20191901543939412
 Svar på henvendelse vedr. Sundhedsreformen28-06-20191902266938448
Region NordjyllandVedr. accept af tilskudsbetingelser til Morsø Sundhedshus28-06-20191902971937851
Departementet for Sundhed Peqqissutsimut NaalakkersuisoqarfikSvar vedr. registering af ioniserende stråling28-06-20191904140938005
Børne- og SocialministerietKorrespondance vedr. overtagelse af borgerhenvendelse25-06-20191904628935575
Region MidtjyllandUdbetaling af KF-midler til Region Midtjylland vedr. DNVs forbrug i K3 201901-07-20191904786939465
Region MidtjyllandUdbetaling af KF-midler til Region Midtjylland vedr. RHVs forbrug i K3 201901-07-20191904787939474
PrivathjælpenVedr. spørgsmål om konkurrenceudsættelse af den private hjemmehjælp ved brug af omvendt licitation28-06-20191905171938633
 Svar på henvendelse vedr. borgernes adgang til praktiserende læger28-06-20191905278938393
RigsrevisionenSvar på henvendelse fra Rigsrevisionen om fortsat notat om beretning om elektroniske patientjournaler01-07-20191905411939498
ForsvarsministerietVedr. høring over tilstødende zoner, jf. havretskonventionen28-06-20191905435938066
PatientdataforeningenSvar på henvendelse om høringsnotat om oprettelse af Nationalt Genom Center01-07-20191905544938934
Dagens MedicinSvar på aktindsigt af 12. juni 2019 vedr. et referat af et møde mellem Videreuddannelsesregionerne og Sundhedsstyrelsen28-06-20191905572938374
 Svar på henvendelse vedr. mulighederne for videokonsultation i psykiatriske klinikker01-07-20191905611939541
SundhedsstyrelsenSupplerende vedr. forespørgsmål om screeningsprogram for nyfødte28-06-20191905744938590
ErhvervsstyrelsenOrientering om overtagelse af henvendelse om anerkendelse af uddannelse i Frankrig01-07-20191905768939305