Fra: 04-07-2019 til: 04-07-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
SystematicTillykke til ministeren og ønske om møde vedr. it-løsninger til sundheds-, omsorgs- og socialområdet27-06-2019SJ-STD-CAPTIASYS1940986
WHO´s Regionalkontor for EuropaTillykke til ministeren med ønske om et møde vedr. 69th session of the WHO Regional Committee for Europa den 16.-19. september 201901-07-2019SJ-STD-SUMAI939880
Girl TalkTillykke til ministeren med invitation til jubilæum den 2. september 201928-06-2019SJ-STD-SUMAI939162
Sundhedshuset HadstenInvitation til ministeren til indvielse af Sundhedshuset i Hadsten den 14. september 201902-07-2019SJ-STD-SUMAI941029
Ringsted KommuneHenvendelse fra Ringsted Kommune om valg af læge ifm. lukning af praksis04-07-2019SJ-STD-SUMLFI942550
BygherreforeningenMinisteren inviteres til at åbne konference om plejeboliger03-07-2019SJ-STD-SUMLLU941985
DemensKoordinatorer i Danmark (DKDK)Tillykke til ministeren med invitation til at holde tale på Årskursus for Demenskoordinatorer i Danmark samt ved samme lejlighed at uddele Årets Demenspris 201902-07-2019SJ-STD-SUMLLU940265
Fagbevægelsens HovedorganisationLykønskningsbrev til ministeren samt ønske om møde på et senere tidspunkt02-07-2019SJ-STD-SUMLLU940158
Komiteen for SundhedsoplysningTillykke til ministeren med invitation til at åbne konferencen "Hvordan styrker vi sammen og på tværs den mentale sundhed på danske arbejdspladser?"04-07-2019SJ-STD-SUMLLU942361
Aarhus KommuneTillykke til ministeren med invitation til af være paneldeltager i debat om "kultur & sundhed i et velfærdsperspektiv" den 23. august 201904-07-2019SJ-STD-SUMLLU942131
Praktiserende Tandlægers OrganisationTillykke til ministeren med invitation til at være indlægsgiver ved årsmøde den 9. november 201903-07-2019SJ-STD-SUMLLU941622
UdenrigsministerietSerbien, frist 12/9-19: Twinning Fiche circulation under IPA 2016: SR 16 IPA JH 03 19 "Support to preparation for participation in EUROSUR network and EURODAC system"25-06-20191609726942671
PatienterstatningenBidrag fra Patienterstatningen vedr. privatpraktiserende sundhedspersoner28-06-20191701784941313
DeloitteInvitation til Deloittes DPO-seminar den 6. november 201808-10-20181803181715726
Center for VoldtægtsofreRevisorerklæring af regnskab for 2018 for Center for Voldtægtsofre03-07-20191804548941223
SundhedsdatastyrelsenSUM's it-handlingsplan til Statens it-råd04-07-20191806579942840
SundhedsdatastyrelsenForespørgsel om videre proces frem mod review ved Statens it-råd04-07-20191806579942843
Psykiatrien i Region Syddanmark EsbjergForespørgsel om databeskyttelsesforordningen og autorisationsregisteret24-01-20191806938810178
 Takker for svar og fremsender oplysninger til brug for svar vedr. registrering af gamle vaccinationer på det elektroniske vaccinationskort09-12-20181806938774981
DeloitteYderligere materiale til arbejdsgruppemøde om analyse af regionernes it-drift02-07-20191810345941278
DeloitteBemærkninger til leverancer til analyse af regionernes it-drift03-07-20191810345941459
DeloitteVedr. bemærkninger til leverancer til analyse af regionernes it-drift03-07-20191810345941239
UNFPAModule II of 12th Inquiry on Population & Development: Missing Data Request02-07-20191810628941074
ForsvarsministerietInvitation til deltagelse i flagdag for Danmarks udsendte den 5. september 201928-06-20191900062942013
 Borgerhenvendelse til ministeren vedrørende efterløn03-07-20191900078941338
 Borgerhenvendelse vedr. den 3. Limfjordsforbindelse og oplysning om risiko for en fejlinvestering på 7 mia. kr.01-07-20191900078939769
Uddannelses- og ForskningsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. Socialdemokratiets psykiatriplan02-07-20191900078941146
 Henvendelse til ministeren fra SOSU-elever med anmodning om interview vedr. genindlæggelser01-07-20191900079939803
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-370/19, Air France25-06-20191900147942647
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-379/19, DNA - Serviciul Teritorial Oradea25-06-20191900147942651
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-380/19, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände25-06-20191900147942654
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-353/19, Interseroh25-06-20191900147942662
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse samt tilbagetrækning af anmodningen om præjudiciel afgørelse i sag C-150/19, V.C25-06-20191900147942659
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-392/19, VG Bild-Kunst27-06-20191900147942744
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-374/19, Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler27-06-20191900147942747
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 27, 28 og 29)28-06-20191900147942769
UdenrigsministerietBegrundet kendelse i sag C-475/18, SATI28-06-20191900147942771
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-365/19, Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg27-06-20191900147942756
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-366/19, BOSOLAR25-06-20191900147942627
UdenrigsministerietLister over præjudicielle sager 15/2019 med frist mellem den 1. - 14. august 2019 og liste 16/2019 med frist mellem den 15. - 31. august 201926-06-20191900147942736
World Health Organization (WHO)WHO: C.L.27.2019 (INFOSAN)21-06-20191900192933142
Kræftens BekæmpelseÅrsberetning og årsregnskab ifm. ansøgningsskema til udlodningsmidler i 2019 fra aktivitetspuljen til sygdomsbekæmpende organisationer03-07-20191901196941662
LægemiddelstyrelsenSST, LMS og SSI vedr. forslag om at søge grant fra Phizer03-07-20191903961941400
Statens Serum InstitutSSI vedr. forslag om at søge grant fra Phizer03-07-20191903961941546
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS spørger til status vedr. klage over autorisationssag04-07-20191904230942674
UndervisningsministerietForespørger om håndtering af brug af billeder af borgere samt håndtering af rettigheder efter GDPR i forhold til disse billeder27-03-20191904241869661
UndervisningsministerietSpørgsmål/sparring om databehandleraftaler og tilsyn28-03-20191904241871993
Advokatfirmaet SJ LawPartshøringssvar fra advokat i klagesag om autorisation03-07-20191904761941079
DeloitteDeloittes høringssvar vedr. aktindsigt04-07-20191905639942313
Green Care NetværketHenvendelse vedr. konferencen "Green Care - Natur, have og landbrug som katalysator for decentral, social innovation"04-07-20191905672942359
The Index ProjectInvitation til ministeren til Index Award 2019 Ceremony on the 6th of September 201902-07-20191905672941004
ForsvarsministerietInvitation til ministeren til deltagelse i flagdag for Danmarks udsendte den 5. september 201928-06-20191905672942014
Landsforeningen af VæreStederInvitation til ministeren til Ferie Camp for Socialt udsatte mellem den 8.-14. juli 201928-06-20191905672941242
Højskolen MarielystMinisteren inviteres til at deltage i paneldebat på Seniorfestivalen 201903-07-20191905672941979
Landsforeningen af VæreStederTillykke til ministeren med invitation til besøg på Langvang Atletik- og Multihal mellem den 8.-14. juli 201928-06-20191905672939118
Sydslesvigsk Forening SSFTillykke til ministeren med ønske om at henlede opmærksomheder på de sydslesvigske årsmøder i juni måned 202001-07-20191905672939461
MF Uffe ElbækInvitation til ministeren til sæsonstartsfest den 6. september 201928-06-20191905673939159
Det Kongelige TeaterInvitation til særforestilling på Det Kongelige Teater04-07-20191905673942432
Dansk Atletik ForbundTillykke til ministeren samt invitation til CPH Half Marathon VIP-arrangement den 15. september 201902-07-20191905673940176
FOA - Fag og ArbejdeØnsker tillykke med udnævnelsen og ønsker møde med ministeren28-06-20191905690939119
Danske ÆldrerådTillykke til ministeren og ønske om at få mulighed for et møde28-06-20191905690939318
Novo Nordisk Scandinavia ABAnmodning om et hilse-på-møde med ministeren02-07-20191905690941020
Det Centrale HandicaprådTillykke til ministeren med ønske om et møde for at tale nærmere om personer med handicapudfordringer02-07-20191905690940982
HjerteforeningenTillykke til ministeren med orientering om, at ministersekretariatet vil blive kontaktet med henblik på at sætte et møde op28-06-20191905690939281
Cannabis DanmarkTillykke til ministeren og ønsker møde vedr. status på forsøgsordning om medicinsk cannabis29-06-20191905690939227
Dansk Selskab for Obstetrik og GynækologiTillykke til ministeren med ønske om møde vedr. bred snak og fag og udfordringer01-07-20191905690939735
Region MidtjyllandRealisering af effektiviseringskravet til DNU (Det Nye Universitetshospital i Aarhus)05-04-20191905695941775
Region MidtjyllandÅrlig effektiviseringsrapportering for DNU (Det Nye Universitetshospital) for 4. kvartal 201804-04-20191905695941777
Økonomi- og IndenrigsministerietFordelingen af regionale anlægsprojekter i deponeringsfritagelsespuljen03-07-20191905695941539
Region HovedstadenEffektiviseringsrapport fra Nyt Hospital Hvidovre fra juni 201924-06-20191905807940496
 Tillykke til ministeren med henvendelse vedr. Sundhed.dk28-06-20191905817938331
LuciaklinikkenHenvendelse til ministeren vedr. Luciaklinikken og sundhedslovens § 79, stk. 201-07-20191905824939826
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. at komme i klemme i systemet i forbindelse med en arbejdsskade02-07-20191905829939971
Region MidtjyllandBemærkninger fra Projektafdelingen til DTØ's kvartalsrapport for 1. kvartal 201903-07-20191905841941597
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. fejlbehandling i psykiatrisk regi28-06-20191905850940487
 Borgerhenvendelse vedr. forslag til fravalg af genoplivning30-06-20191905852939047
World Health Organization (WHO)WHO: C.L.28.2019 (EB146 draft provisional agenda)27-06-20191905861937501
StatsministerietStatus på kvalitetsfondsprojekterne03-07-20191905870942523
 Borgerhenvendelse vedr. patienttransport til privathospital02-07-20191905871940978
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. gratis HPV-vaccine til drenge01-07-20191905877939779
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. HPV-vaccine til drenge01-07-20191905877939886
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. forskelsbehandling i forbindelse med HPV-vaccine til drenge01-07-20191905877939856
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. HPV-vaccine til drenge01-07-20191905877939460