Fra: 03-07-2019 til: 03-07-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Arriva Danmark A/SLykønskning til ministeren og invitation til et evt. besøg02-07-2019SJ-STD-SUMAI941006
 Borgerhenvendelse til ministeren med ønske om hjælp til at få en hel og korrekt dødsattest efter dødsfald af ung kvinde29-06-2019SJ-STD-SUMAI939179
Lægemiddelindustriforeningen - LIFTillykke til ministeren med anmodning om et møde28-06-2019SJ-STD-SUMAI940485
Danske PatienterForespørger om ministeren vil holde åbningstale for 400 kvalitetsnøglepersoner og ledere i sundhedsvæsenet den 10. januar 202003-07-2019SJ-STD-SUMAI941041
Dansk IndustriSundhedsministeren inviteres til Sundhedsindustriens Dag 12. september i Industriens Hus01-07-2019SJ-STD-SUMLLU939572
UdenrigsministerietNy IOS-hovedplan med bilag gældende fra 1. juli 201901-07-20191600916939811
Miljø- og FødevareministerietSkriftlig høring i EU-miljøspecialudvalget vedr. forlænget godkendelse af AIR III med høringsfrist onsdag den 3. juli 2019, kl. 10.0001-07-20191601077939824
SpillemyndighedenNetværk om spilafhængighed19-06-20191606656941618
Region SyddanmarkKopi af publikationen: "Antibiotikaresistens i danske akutafdelinger. Prævalens, risikofaktorer og afgrænsning af risikogrupper"02-07-20191608967939910
UdenrigsministerietInvitation til Algeriet med frist den 28/8-19: “Support to the strengthening of capacities of the National Meteorological Office (ONM)”21-06-20191609726940939
Statens Serum InstitutUdmøntning af SSI's antibiotikamidler i revideret 2019-udgave28-05-20191803938940237
Rigshospitalet - BlegdamsvejVedr. tidshorisont for revisorerklæring på regnskab for 201801-07-20191804548939365
Statens Serum InstitutObs på revideret VRE(vancomycin resistente enterokokker)-risikovurdering03-06-20191804674938825
Danske PatienterAcceptskrivelse og udbetalingsanmodning vedr. bevilling for 2019 til Danske Patienter03-07-20191806788941481
DeloitteTilbud på udvidet DTØ-rapport ifm. ekstern gennemgang af Nyt OUH26-06-20191807187940549
Region SyddanmarkRegionen og DTØ's accept af omtale af rapporten03-07-20191807187941975
Danmarks ApotekerforeningKommunikation vedr. afklaring om farmakonomuddannelsen20-02-20191808432940531
Danmarks ApotekerforeningRammeaftale for farmakonomuddannelsen30-04-20191808432940541
 Henvendelse vedr. Ankestyrelsens brug af diagnosekoder27-06-20191810330938221
Danske RegionerBemærkninger til leverancer til analyse af regionernes it-drift01-07-20191810345939808
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. prisstigning på cigaretter02-07-20191900078939966
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. ældreproblem29-06-20191900078939235
 Borgerhenvendelse til ministeren om hjælp til ældresektoren og uddannelse af personalet29-06-20191900078938775
Foreningen for Falun Dafa i DanmarkAnmoder om en støtteerklæring på 20-års dagen for forfølgelsen af Falun Gong i Kina01-07-20191900078939750
 Borgerhenvendelse til ministeren med 2 forslag der går ud af vanetænkningen01-07-20191900078939794
Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i Danmark (FRDK)Velkomst til alle medlemmer af folketinget den 27. juni 2019 og orientering om Conservation Agriculture27-06-20191900078937790
 Tilføjelse til borgerhenvendelse af 30. juni 2019 til ministeren vedr. forslag om ældre, pension m.m.02-07-20191900078941021
UndervisningsministerietOversendelser af henvendelse vedr. Socialdemokratiets Psykiatriplan01-07-20191900078941138
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse i uge 26, 27 og 2821-06-20191900147940958
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse med anmodning om anvendelse af hasteprocedure i sag C-441/19 (PPU)18-06-20191900147940903
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse i uge 25, 26 og 2714-06-20191900147940889
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 213 af 24. juni 201924-06-20191900147940973
UdenrigsministerietFristliste af 20. juni 2019 over retssager ved EU-Domstolen og Retten samt traktatkrænkelsessager og pilotsager20-06-20191900148940912
DigitaliseringsstyrelsenVedr. godkendt ISO 27001-handleplan03-07-20191901543941271
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS sender bidrag vedr. kontaktlinsesalg online03-07-20191902801941848
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS sender status for bidrag vedr. kontaktlinsesalg på nettet03-07-20191902801941276
Region SyddanmarkRegionens svar på spørgsmål vedr. IMT-puljen på Nyt OUH03-07-20191903652941499
Miljø- og FødevareministerietMFVM vedr. status på One Health national plan og møde i Antibiotikarådet02-07-20191903847940067
Miljø- og FødevareministerietSkriftlig høring i Specialudvalget for Fødevare-, Landbrugs- og Fiskerispørgsmål i EU forud for rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2019 med høringsfrist tirsdag den 2. juli 2019, kl. 11.0028-06-20191904444938744
Center for CybersikkerhedOrientering om ny cybersikkerhedsforordning28-06-20191904540938032
 Klager sender høringssvar i klagesag om autorisation03-07-20191904761941220
 Svar på afgørelse om dispensation for overskredet klagefrist03-07-20191905022941072
Shahid Beheshti University of Medial Sciences (SBUMS)Er taknemlig for bistand i forbindelse med sag om autorisation som læge02-07-20191905212939882
 Klager sender yderligere dokumentation i klagesag vedr. afslag på autorisation02-07-20191905212940609
SundhedsstyrelsenUdtalelse vedr. klage fra Foreningen af HPV-bivirkningsramte02-07-20191905443939948
MødrehjælpenTillykke til ministeren, der inviteres på besøg i Familiens Hus i Høje Taastrup eller partnerskabet i Sydhavnen i København01-07-20191905672939495
Socialdemokratiet i Region SjællandInvitation til ministeren til deltagelse i debat på Folkemøde Møn den 24. august 201929-06-20191905672939213
Næstved KommuneHenvendelse til ministeren med invitation til hyggearrangement den 7. juli kl. 13.0028-06-20191905672938788
Dansk IndustriTillykke til ministeren og invitation til drøftelse af visioner for udviklingen i sundhedsvæsenet den 3. september 201901-07-20191905672939908
AdviceTillykke til ministeren og anmodning om at holde oplæg til morgenmadsmøde i august/september 201901-07-20191905672939847
Syddansk UniversitetInvitation til ministeren til at åbne E-sundhedsobservatoriets årskonference den 9. oktober 201903-07-20191905672941548
Novo Nordisk FondenTillykke til ministeren med invitation til besøg i Novo Nordisk Fonden03-07-20191905672941369
Dagens MedicinInvitation til ministeren til deltagelse med oplæg på konferencen "2 dage for sundheden" den 10. september 201902-07-20191905672941018
Statens Institut for FolkesundhedTillykke til minsteren, som inviteres til et besøg med henblik på et indblik på folkesundhedssituationen i Danmark anno 201902-07-20191905672940985
Region NordjyllandInvitation til ministeren til at holde oplæg på Sundhedskoordinationsudvalgets Sundhedspolitiske Samling den 20. september 201903-07-20191905672941046
 Forslag til ministerbesøg på Rigshospitalet02-07-20191905672941784
 Invitation til at se filmen Unrest onsdag den 10. juli 2019 i Vig Bio (Odsherred Kommune)28-06-20191905673938771
SUFO - Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende og Forbyggende hjemmebesøgTillykke til ministeren med ønske om møde vedr. de forebyggende hjemmebesøg01-07-20191905690939773
Philip Morris ApSTillykke til ministeren med anmodning om et møde til præsentation af skadesreducerende alternativ til cigaretter01-07-20191905690939798
 Tillykke til ministeren med ønske om et møde om strategisk dansk-japansk sundhedssamarbejde28-06-20191905690939158
 Stort tillykke til ministeren med ønske om et snarligt møde vedr. psykiatri28-06-20191905690939152
Foreningen af Speciallæger - FASTillykke til ministeren med anmodning om møde vedr. regeringens målsætninger på sundhedsområdet02-07-20191905690940700
Danske PatienterVelkomstbrev til ministeren med ønske om et møde02-07-20191905690940617
Novo Nordisk A/STillykke til ministeren med ønske om et møde03-07-20191905690941331
Fagbevægelsens HovedorganisationAnmoder om et møde med ministeren03-07-20191905690941354
Amnesty InternationalTillykke til ministeren med ønske om et møde vedr. LGBTI-rettigheder02-07-20191905690941022
DSU - Danmarks Socialdemokratiske UngdomØnsker møde med ministeren vedr. manglen på praktiserende læger i Danmark28-06-20191905690938769
Forbrugerrådet TænkTillykke til ministeren med ønske om et møde28-06-20191905690938756
BeredskabsstyrelsenNordisk konference om krisekommunikation 2019 den 23.-24. oktober i Oslo24-06-20191905786934061
JustitsministerietVarsel om SMS-test af ny praksis for meddelelse om ekstraordinær flagning21-06-20191905787933779
Region MidtjyllandFaserapportering, årlig rapportering og DTØ-rapporter fra Region Midtjylland vedr. 4. kvartal 201802-07-20191905789939993
Region MidtjyllandRegion Midtjyllands ledelsesunderskrevede kvartalsrapport for kvalitetsfondsprojekterne pr. 31 december 201802-07-20191905789940002
Region SyddanmarkKvartalsrapport for Nyt OUH for 1. kvartal 201903-06-20191905797940115
 Borgerhenvendelse med ønske om at erstatte aluminium i pilleæsker med noget andet01-07-20191905808939770
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. manglende information til far om sit barns lægeskift23-06-20191905818933797
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. organdonation28-06-20191905821938031
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. ventetid i forbindelse med rygoperation02-07-20191905822940324
 Tillykke til ministeren og henvendelse til ministeren vedr. udenlandske læger27-06-20191905838937670
Region MidtjyllandFremsender materiale vedr. kvartalsrapporteringen for 1. kvartal 201903-07-20191905841941649
Folketingets OmbudsmandFremsender klage med bilag over ministeriets afgørelse af 19. juni 2019 om aktindsigt03-07-20191905848941361