Fra: 02-07-2019 til: 02-07-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Komiteen for SundhedsoplysningTillykke til ministeren med invitation til at åbne konferencen "Hvordan styrker vi sammen og på tværs den mentale sundhed på danske arbejdspladser?" den 7. oktober 201928-06-2019SJ-STD-SUMAI938740
OsteoporoseforeningenVelkommen som ny sundhedsminister med ønsket om, at midlerne til osteoporoseområdet vil blive frigivet snarest muligt28-06-2019SJ-STD-SUMLLU938318
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutinebesøg den 22. maj 2019 på Afdeling for Ortopædkirurgi, Aarhus Universitetshospital28-06-20191604904938901
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutinebesøg den 22. maj 2019 på Afdeling for Ortopædkirurgi, Aarhus Universitetshospital samt info om at næste inspektorbesøg er fremrykket til primo 202128-06-20191604904938912
Rigsombudsmanden på FærøerneIndberetning nr. 4/2019 fra Rigsombudsmanden på Færøerne25-06-20191606239934789
Danske PatienterAnmodning om udbetaling af tilskud til Danske Patienters bisidderordning 201902-07-20191610940940404
SundhedsdatastyrelsenUdkast fra marts 2019 til vejledning om videregivelse af oplysninger fra patientjournaler27-03-20191611450938463
SundhedsstyrelsenUdkast til referat af 12. møde i Sundhedsstyrelsens Udvalg for psykiatri afholdt den 29. april 201901-07-20191700669939293
MedComMidler til drift af KIH-databasen for 201930-01-20191707511938527
UdenrigsministerietKommenteret dagsorden til møde i Ministerkomitéen den 3. juli med frist for instruktion den 3. juli kl. 9.00.01-07-20191800741939606
Region MidtjyllandFremsender regnskab og evalueringsrapport for Etableringen af Dansk Center for Partikelterapi01-07-20191801994939490
Rigshospitalet - BlegdamsvejCSO vedr. revisorpåtegning af regnskab for Videncentre for voldtægtsofre28-06-20191804548939044
Statens Serum InstitutSSI orienterer om risikovurdering vedr. forekomst og spredning af vancomycin resistente enterokokker (VRE)03-06-20191804674938823
Region MidtjyllandBudgetændring og projektændring ift. puljen til løft af digitale kompetencer28-06-20191809487938712
 Henvendelse vedrørende Ankestyrelsens brug af diagnosekoder27-06-20191810330937755
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. forslag om ældre, pension m.m.30-06-20191900078939249
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. unge med autisme og uddannelse01-07-20191900078939251
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. tidlig nedslidning01-07-20191900078939885
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-372/19, SABAM20-06-20191900147940915
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i de forenede sager C-294/19 og C-304/19, Piscicola Tulcea m.fl.18-06-20191900147940900
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-356/19, Delfly18-06-20191900147940897
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-367/19, Tax-Fin-Lex18-06-20191900147940894
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i de forenede sager C-322/19 og C-385/19, KS and MHK m.fl. (UM id: 4451997)25-06-20191900147940967
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse med anmodning om anvendelse af hasteprocedure i sag C-467/19 (PPU), Spetsializirana prokuratura24-06-20191900147940960
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i de forenede sager C-267/19 og C-323/19, PARKING m.fl.20-06-20191900147940933
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-378/19, Prezident Slovenskej republiky20-06-20191900147940930
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-357/19, Euro Box Promotion18-06-20191900147940891
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i de forenede sager C-224/19, C-247/19 og C-259/19, Caixabank m.fl.20-06-20191900147940936
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-338/19, Telecom Italia25-06-20191900147940970
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-308/19, Whiteland Import Export25-06-20191900147940964
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-326/19, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR e.a.20-06-20191900148940921
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-363/19, Konsumentombudsmannen20-06-20191900148940927
Forskningsklinikken for LudomaniUddybning af rebudget til behandling af ludomani i 2019 og 202028-06-20191900279939628
Forskningsklinikken for LudomaniUddybning af rebudget til forebyggelse af ludomani i 2019 og 202028-06-20191900280939625
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenHøringssvar over udkast til ændring af bekendtgørelse om bl.a. anmeldelse af og tilsyn med sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen uden bemærkninger28-06-20191902151938126
Styrelsen for PatientsikkerhedStatus vedr. svar om kontaktlinser02-07-20191902801940209
 Registrering af private vagtlægeordninger13-06-20191902878940111
International Center for Antimicrobiel Resistance Solutions ICARSAMR (antibiotic resistance ) AoC letter and SG report to member states21-06-20191903290938921
International Center for Antimicrobiel Resistance Solutions ICARSRegarding questions to ICARS about AoC (Alliance of Champions)21-06-20191903290938924
Department of Health & Social CareAlliance of Champions against AMR sending letter to UN SG for review01-07-20191903290939091
SundhedsstyrelsenFremsender bidrag til Filadelfias projektbeskrivelse af epilepsiprojekt om transition01-07-20191903576939790
Region HovedstadenEkstraordinært tilsyn af Nyt Hospital Herlev28-06-20191903721940513
 Henvendelse vedr. fagprøver for udenlandske læger02-07-20191904083940645
 Kvittering for svar på henvendelse vedr. fyringer i sygehusvæsenet28-06-20191904627940517
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS har ikke yderligere bemærkninger i klagesag om autorisation28-06-20191905212939317
Sundhed.dkReferat fra sundhed.dk's bestyrelsesmøde den 20. juni 2019 til godkendelse26-06-20191905227940043
ApotekaVedr. fremtidens apotekssektor i Danmark10-06-20191905269925725
SygehussamarbejdetHenvendelse til sundhedsministeren vedr. fire ønsker til det nye Folketing24-06-20191905508934059
 Svar på anmodning om aktindsigt vedr. certificering af tolke28-06-20191905531939665
Odder ApotekDispensationsansøgning fra Samsø filialapotek fra bekendtgørelsen om åbningstider01-06-20191905575933599
 Borgerhenvendelse vedr. et ankenævn for tilsynssager07-06-20191905625924562
Danske RegionerVelkomstbrev til ny minister med invitation til deltagelse i "Åbent Hospital" den 1. september 201928-06-20191905672938713
Sjællands NyhederMinisteren inviteres til sjællandsk åbningsdebat før Folketingets åbningsdebat, den 24. september på Christiansborg27-06-20191905672937757
VerdensballettenMinisteren inviteres til Verdensballetten 2019 onsdag den 10. juli 2019 kl. 19.30 i parken på Sølyst, Den Kgl. Skydebane i Klampenborg27-06-20191905673937759
Møllerup GodsInvitation til Verdensballet på Møllerup Gods 13. juli 201928-06-20191905673939264
The Walt Disney Company NordicInvitation til gallapremiere på Løvernes Konge den 16. juli i CinemaxX27-06-20191905673937428
ModerniseringsstyrelsenTil orientering har TV2 søgt om oplysninger om ministerbilerne med vinklen klima og miljø28-06-20191905675938724
Statens Arkiver - RigsarkivetHøring af udkast til anvisning i aflevering af bitemporale data med frist den 4. juli 201917-06-20191905752929153
 Borger ønsker kendskab til/aktindsigt i antallet af patientsager som Styrelsen for Patientsikkerhed har taget op, og om der vil blive rejst tilsynssager på den baggrund22-06-20191905771933789
Region MidtjyllandKvartalsrapport for Region Midtjyllands kvalitetsfondsprojekter for 4. kvartal 201802-07-20191905789940013
Region MidtjyllandÅrlig effektiviseringsrapportering for DNU 4. kvartal 201802-07-20191905789940778
Danmarks Frie ForskningsfondInvitation til forskningskonference "Det teknologiske menneske"28-06-20191905792939262
Folketingets OmbudsmandFremsender temarapport 2018 om mangtanvendelse og andre indgreb i børneasylcentre og private opholdssteder for blandt andet børn og unger med asylbaggrund01-07-20191905810939762