Fra: 01-07-2019 til: 01-07-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
KA PlejeTillykke til ny minister fra KA Pleje med ønske om et møde med ministeren vedr. problemstillinger i hjemmeplejen27-06-2019SJ-STD-SUMAI937803
Roche Diagnostics A/STillykke til ministeren med ønske om deltagelse i 2. politiske landskonference om kræft den 10. oktober 2019 samt invitation til virksomhedsbesøg i forskningscenter i Hørsholm28-06-2019SJ-STD-SUMAI938751
Region SyddanmarkInvitation til ministeren til byggestart på Nyt OUH den 28. august 201928-06-2019SJ-STD-SUMAI938717
3F - Fagligt Fælles ForbundAnmodning om møde med ministeren vedr. fremtidigt samarbejde med fokus på ulighed i sundhed28-06-2019SJ-STD-SUMLLU938241
Ældre SagenÆldre Sagen og Lif (Lægemiddelindustriforeningen) inviterer ministeren til ekspertdag den 2. september 2019 om den ældre medicinske patient28-06-2019SJ-STD-SUMLLU938250
BeredskabsstyrelsenNy dato for 18. møde i CBRNE-koordinationsudvalget er den 1. oktober 201928-06-20191603261938700
Videreuddannelsesregion NordInvitation til MUK2020 (Medicinsk Uddannelseskonference om lægeuddannelsen)27-06-20191603740938478
Region HovedstadenOverdragelse af PRO-spørgeskemaet til epilepsi-patienter til PRO-tovholdergruppen27-06-20191703858938076
MedComMidler til drift af KIH-databasen for 201925-06-20191707511938529
Odsherred KommuneJustering og anmodning vedr. projekt under puljen til etablering af læge- og sundhedshuse i 201828-06-20191802100938582
Region NordjyllandVedr. muligheden for yderligere indkøb ift. bevilling26-06-20191802121937950
Greve KommuneJustering af tidsplan vedr. etablering af sundhedshus i Greve27-06-20191802123938541
Odder KommuneKvartalsstatus vedr. sundhedshus i Odder Kommune27-06-20191802125938554
Styrelsen for PatientsikkerhedVejledning om fravalg og afbrydelse af livsforlængende behandling03-05-20191804022939206
FolkhälsomyndighetenInvitation to the 2019 IIMHL Match on Suicide Prevention27-06-20191805036937617
DigitaliseringsstyrelsenOrientering om forelæggelse af ISO-modenhedsmåling og handleplaner for regeringen01-07-20191901543939410
Region NordjyllandTidsplan og investeringsprofil for projektet vedr. Morsø Sundhedshus26-06-20191902971937847
Region NordjyllandVedr. accept af tilskudsbetingelser til Morsø Sundhedshus28-06-20191902971937959
Hjørring KommuneOpfølgning efter 2. kvartal 2019 vedr. projekt under puljen til læge- og sundhedshuse28-06-20191903018938565
WHO´s Regionalkontor for EuropaInvitation to the 69th session of the WHO Regional Committee for Europe on 16-19 september 201914-06-20191903409935568
Danmarks ApotekerforeningApotekerforeningens oplæg til bruttoavance vedrørende 2020 og 202101-07-20191904325939434
 Endelig referat af 1. referencemøde på NKR for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge.01-07-20191904542939306
Region MidtjyllandOpfølgende svar på spørgsmål vedr. kvartalsrapportering for DNV pr. 4. kvartal 201826-06-20191904786939393
LægemiddelstyrelsenKvittering fra LMS vedr. modtagelse af anmodning25-06-20191905575938766
DR Danmarks RadioØnsker at klage over den lange sagsbehandlingstid i forbindelse med en aktindsigt21-06-20191905608933643
Aarhus UniversitetTillykke til minsteren med ønske om møde samt deltagelse i årsfest den 13. september 201928-06-20191905672938754
Dansk IndustriInvitation til ministeren til DI topmøde den 17. september i Koncerthuset28-06-20191905672938537
Danmarks ApotekerforeningTillykke til ny minister fra Danmarks Apotekerforening og ønske om møde med ministeren og invitation til at besøge apotek27-06-20191905672936936
Dansk SygeplejerådTillykke til ministeren samt invitation til Kolding Fjord-møde den 25. september 201928-06-20191905672938324
Dansk Selskab for PatientsikkerhedInvitation til ministeren med ønske om møde vedr. styrkelse af samarbejdet om at forbedre kvaliteten og patientsikkerheden i det danske sundhedsvæsen28-06-20191905672938708
Danmarks Tekniske UniversitetØnsker tillykke med ministerposten og inviterer til besøg på DTU vedr. sundhedsrelateret forskning27-06-20191905672937424
Taiwans RepræsentationskontorTillykke til ministeren med anmodning om fremtidigt møde01-07-20191905690938982
BUPL ForbundTillykke til sundheds- og ældreministeren med invitation til møde med BUPL om bl.a. pædagoger på ældreområdet27-06-20191905690937652
LægeforeningenLægeforeningen ønsker tillykke til ministeren og fremsender invitation til et møde27-06-20191905690937443
Danske BioanalytikereTillykke til ministeren med ønske om et møde vedr. et stigende antal kronikere og mangel på læger28-06-20191905690938725
Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner - LGBTTillykke til ministeren og invitation til et kort møde vedr. LGBT-området27-06-20191905690937761
SKI - Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/STillykke til ministeren med ønske om et møde i august/september måned vedr. fælles indkøb28-06-20191905690938720
Sjældne DiagnoserTillykke til ministeren med ønske om et godt fremtidigt samarbejde28-06-20191905692938706
Forlaget ClaraMundiEn sommerforæring af bogen "Europa og den grænseløse kærlighed" til samtlige medlemmer af Folketinget27-06-20191905692937786
Danmarks Meteorologiske InstitutHøring for beslutningstagere af FN’s Klimapanels særrapport om hav og is med frist den 29. juli 201914-06-20191905728928920
Permanent Representation of Ireland to the European UnionForespørgsmål fra Irland om screeningsprogram for nyfødte25-06-20191905744938594
SundhedsstyrelsenVedr. forespørgsmål om screeningsprogram for nyfødte28-06-20191905744938589
Gentofte KommuneSpørgsmål vedr. frit valg på madservice25-06-20191905746938631
Gentofte KommuneVedr. spørgsmål om frit valg på madservice28-06-20191905746938629
Region NordjyllandKvartals- og faserapport 1. kvartal vedr. Nyt Aalborg Universitetshospital28-06-20191905758939010
ErhvervsstyrelsenErhvervsstyrelsen oversender spørgsmål om anerkendelse af fysioterapiuddannelse i Frankrig26-06-20191905768939285
ErhvervsstyrelsenErhvervsstyrelsen orienterer om svarformat for henvendelse om fysioterapeuter01-07-20191905768939330