Fra: 21-08-2019 til: 21-08-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
BeredskabsstyrelsenFremsender opdateret National Beredskabsplan - udgave 7.120-08-2019SJ-STD-SUMLLU962071
Holstebro KommuneSvar på opklarende spørgsmål vedr. egenfinanisering20-08-20191603326962262
LægemiddelstyrelsenDagsorden til følgegruppemødet om tilknytningsregler onsdag den 21. august 201915-08-20191608627961915
Folketinget ChristiansborgKvittering: SUU Orientering af udvalget om 3. afrapportering af Sikkert Patientflow15-08-20191610422959136
Forsikring & PensionHøringssvar fra Forsikring og Pension over vejledning om aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende19-08-20191611450960884
PatienterstatningenHøringssvar fra Patienterstatningen over vejledning om aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende14-08-20191611450958219
PatienterstatningenHøringssvar fra Patienterstatningen over vejledning om aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende14-08-20191611450958218
Danske SeniorerHøringssvar fra Danske Seniorer over vejledning om aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende16-08-20191611450959484
Danske SeniorerHøringssvar fra Danske Seniorer over vejledning om aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende16-08-20191611450959483
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 45-4920-08-2019SJ-STD-DEPIKR961909
 Borgerhenvendelse vedr. kommunens afslag på ansøgning til nyt lægehus på Bispebjerg17-08-2019SJ-STD-DEPEMLM959886
Social- og IndenrigsministerietOversender borgerhenvendelse vedr. hjemmeplejen15-08-2019SJ-STD-DEPEMLM958919
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. 5G-faren14-08-2019SJ-STD-DEPEMLM958233
Social- og IndenrigsministerietOversender borgerhenvendelse vedr. tandpleje15-08-2019SJ-STD-DEPEMLM959001
 Borgerhenvendelse om opkrævning af betaling for korttidsophold i forbindelse med genoptræning15-08-2019SJ-STD-DEPEMLM958679
Statens Serum InstitutUdgivelse af VRE (vancomycin resistente enterokokker) artikel i Eurosurveillance20-08-20191804674961870
Videreuddannelsesregion ØstVedr. ændring af ansøgning om sammenhængende uddannelsesforløb16-08-20191809262961341
Videreuddannelsesregion ØstVedr. ansøgning om udvidelse af antallet af sammenhængende uddannelsesforløb21-08-20191809262962525
Trial NationVedr. deltagelse i strategiworkshop i Trial Nations bestyrelse20-08-20191809640962160
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. pension når man er samboende20-08-20191900078962070
Social- og IndenrigsministerietOversender borgerhenvendelse vedr. beskyttet bolig20-08-20191900078962089
BeskæftigelsesministerietSvar på anmodning om at overtage henvendelse vedr. flyttehjælp19-08-20191900078961128
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 280 af 19. august 2019 over sager anlagt ved Domstolen og Retten19-08-20191900147961075
 Anmoder om kontakter og information omkring eHealth17-07-2019SJ-STD-DEPMBCH947104
Varde KommuneVarde Kommunes udtalelse i sag om ansvar for behandling med CVK (centralt venekateter) og TPN (total parenteral ernæring)19-08-20191902050961460
Unigroup ApSHenvendelse til ministeren vedr. implementering af EU-forordningerne om regler for medicinsk udstyr23-07-20191903717947825
 Dagsorden til møde i Det Nationale Antibiotikaråd 29. august 201920-08-20191903847961506
SundhedsstyrelsenVedr. fakta til året antibiotikakampagne20-08-20191903961961651
SundhedsstyrelsenMødeindkaldelse - 2. møde i følgegruppen vedr. faglig gennemgang af brystkræftscreeningsprogrammet19-08-20191904684960544
SundhedsstyrelsenAnmodning om input til outcomes - faglig gennemgang af brystkræftscreeningsprogrammet - frist 23. august, kl. 12:0020-08-20191904684961511
SundhedsdatastyrelsenStatusrapport for Fælles pilotafprøvning 1. halvår 201920-08-20191904964961387
International Center for Antimicrobiel Resistance Solutions ICARSHenvendelse vedr. session på Verdensbankens årsmøde13-08-20191905002961845
International Center for Antimicrobiel Resistance Solutions ICARSHenvendelse vedr. ministermøde med Georgien16-08-20191905002961663
International Center for Antimicrobiel Resistance Solutions ICARSHenvendelse om ministertilmelding til event til Verdensbankens årsmøde12-08-20191905002961818
Lægemiddelindustriforeningen - LIFLif kvitteringsmail - OK til dialogmøde den 28.19-08-20191905484960114
FOA - Fag og ArbejdeKvitterer for svar på klage over Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelser om aktindsigt19-08-20191905487961763
KLKL: Brugerscenarier for PRO (Patientrapporterede data) sekundær anvendelse08-08-20191905491961609
SundhedsdatastyrelsenSDS: PRO (Patientrapporterede data) til sekundære formål05-07-20191905491961593
KLOdense Kommune: Brugsscenarier for PRO (Patientrapporterede data) til sekundær anvendelse20-08-20191905491961586
Zoologisk HaveSpærring af gæstekort til Zoologisk Have til sundheds- og ældreministeren20-08-20191905671961744
Danske FysioterapeuterHenvendelse til ministeren - rykker for svar vedr. møde21-08-20191905672962250
Danish Inst. for Sustainable Innovation & EntrepreneurshipMinisteren inviteres til Days of Impact 2019 - 2. oktober i København20-08-20191905672961692
KLMinisteren inviteres til at holde oplæg på KL's Sundhedskonference den 21. januar 2020 i Kolding19-08-20191905672960940
Folketinget ChristiansborgInvitation til reception i anledning af 25 års jubilæum 10. september20-08-20191905673961594
H. Lundbeck A/STillykke til ministeren med invitation til at mødes med henblik på at præsentere konkrete ideer til politikudvikling20-08-20191905690961670
De Samvirkende KøbmændHenvendelse til ministeren - ønsker møde vedr. forslag til Nationalt-Tobaksforlig20-08-20191905690962122
 Henvendelse til ministeren vedr. salg af Bosch Packaging12-07-20191905692946428
Region MidtjyllandFremtidig rapportering vedr. deponering20-08-20191905841962478
Dansk Forening for Osteogenesis ImperfectaAnsøgning til driftspulje 201901-07-20191905972938797
PsoriasisforeningenFremsender ansøgning til udlodningsmidler i 201901-07-20191905973939866
Rådet for bedre hygiejneAnsøgning til udlodningsmidler 201901-07-20191905980939833
KontinensforeningenFremsender ansøgning om udlodningsmidler 201930-06-20191905981939237
OligofreniforeningenAnsøgning om udlodningsmidler 201928-06-20191905982938758
HjernerystelsesforeningenFremsender ansøgning til udlodningsmidler 201928-06-20191905983938732
 Digital Post fra anmoder i aktindsigtssag om arbejdsforbud16-08-20191906032960444
Den Amerikanske Ambassade i DanmarkSvar på lykønskningbrev fra den amerikanske ambassadør i Danmark.20-08-20191906214961659
Dansk Selskab for Almen Medicin DSAMHenvendelse til ministeren vedr. svigtende forsyninger af medicin i Danmark23-07-20191906303947815
Dansk Selskab for Almen Medicin DSAMTil sundheds- og ældreministeren - svigtende forsyninger af medicin i Danmark er et alvorligt problem23-07-20191906303960113
OsteoporoseforeningenKvittering for modtagelse af ministersvar vedr. osteoporose19-08-20191906318961210
SundhedsstyrelsenVedr. faktatjek af folketingsspørgsmål21-08-20191906773963114
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. fertilitetsbehandling16-08-20191906777959506
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeHenvendelse vedr. BED-puljen13-08-20191906778961284
 Questions ambulance deployment20-08-20191906798961661
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 33-3820-08-20191906818961774
 Henvendelse til ministeren vedr. medicinmangel i Danmark og manglende fri bevægelig af varer i EU20-08-20191906825961319
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 39-4420-08-20191906836961908
UdenrigsministerietRegeringshøring: Danmarks prioriteter for FN’s 74. Generalforsamling. Kort frist: fredag 23/8 kl. 14.0020-08-20191906856961974
DataprocesAnmoder om aktindsigt i korrespondance omkring mellemkommunal refusion20-08-20191906857962165