Fra: 06-09-2018 til: 06-09-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Region HovedstadenRegion Hovedstaden: angående overflytning af overskydende budget fra 2017 til 2018 samt godkendelse af budget 2018 vedr. genoptræningsindsats til fysisk sårende veteraner på Rigshospitalet.06-09-20181601282687162
Styrelsen for PatientsikkerhedTakker for tilbagemelding vedr. høring over oplæg til forbedret samarbejde om data på sundheds- og ældreområdet05-09-20181707998686762
TechBBQSvar på invitation til TechBBQ 201806-09-20181800018687464
 Svar på invitation til fægtedyst06-09-20181800018687390
Det Etiske RådSvar på invitation til konference om retfærdig prioritering06-09-20181800024687442
Den Tyske Ambassade KøbenhavnSvar på invitation til fejring af den tyske genforening 2. oktober05-09-20181800066686665
Folketinget ChristiansborgSvar på invitation til fejring af 100-året for Islands suverænitet05-09-20181800066686573
Beskæftigelsesministeriet
Børne- og Socialministeriet
Anmodning om overtagelse af henvendelse om forsørgelse under kræftforløb06-09-20181800110687532
Ældrerådet i Favrskov KommuneSvar på forespørgsel om modtagelse af henvendelsen - Tak for sidst ved dialog møde med Ældreministeren om ældreplejen05-09-20181800285686199
Danske Regioner
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
MedCom
Styregruppen for udbredelse af digitale forløbsplaner - referat møde den 29. maj 201806-09-20181802054687650
 Svar på henvendelse af 29. juni 2018 vedr. Det nationale stresspanel05-09-20181805331686050
Aarhus KommuneSupplerende materiale vedr. puljen: igangsættelse af aktiviteter, som kan styrke livskvaliteten blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger i 2018.05-09-20181805489686863
Danske RegionerBrev til formand for Danske Regioner vedr. tolkning05-09-20181805620686272
KongruensSvar på henvendelse af 7. juli 2018 vedr. Det nationale stresspanel05-09-20181805696686122
 Svar på henvendelse af 10. juli 2018 vedr. Stresspanelet05-09-20181805743686377
 Svar på henvendelse af 10. juli 2018 vedr. Stresspanelet - FEJL (svar ikke vedlagt).05-09-20181805743686372
 Svar på henvendelse af 9. juli 2018 vedr. Det nationale stresspanel05-09-20181805747686065
 Svar på henvendelse til ældreministeren vedr. faste vagtplaner på plejehjem06-09-20181805959687590
AlzheimerforeningenSvar på henvendelse til ældreministeren vedr. ministerens besøg i England06-09-20181805964687563
 Svar på din henvendelse til ældreministeren vedr. ledelse i ældreplejen06-09-20181806075687615
 Borger orienteres om oversendelse af spørgsmål om autorisation til Styrelsen for Patientsikkerhed05-09-20181806115686090
Styrelsen for PatientsikkerhedBorgerhenvendelse vedr. autorisation oversendes til styrelsens besvarelse05-09-20181806115686102
Danske RegionerSvar på henvendelse vedr. informationsmateriale vedr. tolkegebyr06-09-20181806164687498
Dansk Erhverv
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
Danske Skoleelever
Datatilsynet
FOA - Fag og Arbejde
Invitation fra Det nationale Stresspanel (med kommissorium og høringsliste)04-09-20181806166685222
 Svar på henvendelse om befordringsgodtgørelse05-09-20181806450686104
 Svar fra Nationalt Genom Center vedr. donering af genmateriale05-09-20181806568686016
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 130806-09-20181806651687696
 Svar på henvendelse om lægemangel05-09-20181806801686119
MF Flemming Møller Mortensen
Folketingets Lovsekretariat
Svar på spm. S 97606-09-20181806868687705
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 127806-09-20181806897687363
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse om tillægsprocent til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering05-09-20181806903686184
 Svar på henvendelse om befordring til sygehus05-09-20181806924686127
Halsnæs KommuneSvar på henvendelse vedr. nationale mål04-09-20181807026685578
 Svar på henvendelse om hævelse af pension mv.05-09-20181807070686344
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse om Forbrugerklagenævnet06-09-20181807104687104