Fra: 09-10-2018 til: 09-10-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Børne- og SocialministerietSundheds- og Ældreministeriet bekræfter, at der ikke er sundhedsrelaterede punkter på dagordenen på Social Protection Committee (SPC) mødet den 30. oktober04-10-20181600786713708
RigsrevisionenEndeligt referat af møde om skærpet tilsyn med Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU), 3. september 201808-10-20181602229716448
Rudersdal KommuneRudersdal Kommune: Godkendelse af revideret budget til projekt vedr. puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.04-10-20181605332712964
Guldborgsund KommuneGuldborgsund Kommune: Besvarelse af spørgsmål til projekt vedr. puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning08-10-20181607530715626
Haderslev KommuneHaderslev Kommune: Besvarelse af spørgsmål angående slutrapportskema til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning05-10-20181608035714370
HSPASpørgsmål til Health Systems Performance Assessment (HSPA) vedr. offentliggørelse af survey i forbindelse med rapport.04-10-20181608741713631
HSPASvar på henvendelse fra Health Systems Performance Assessment's (HSPA's) sekretariat om, hvem der deltager på møder fra dansk side05-10-20181608741715104
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU Orientering vedr. undersøgelse af mulighederne for at afkorte behandlingsgarantien for personer med et stofmisbrug09-10-20181610731717044
Køge KommuneForespørgsel vedr. revisorerklæring for projekt vedr. køkkenpuljen03-10-20181703186712045
SundhedsstyrelsenOrientering om Ph.d.-forsvar om akutmodtagelser08-10-20181704514716617
Region SjællandRykker vedr. møde i december om Universitetshospital Køge08-10-20181706910716215
Syddansk UniversitetTilsagn om midler til erfaringsopsamling med medicinsk cannabis, pulje 205-10-20181708012714405
Region SyddanmarkTilsagn om midler til erfaringsopsamling med medicinsk cannabis, pulje 205-10-20181708012714358
Region HovedstadenTilsagn om midler til erfaringsopsamling med medicinsk cannabis, pulje 205-10-20181708012714351
Digitaliseringsstyrelsen
Odense Kommune
Danske Regioner
KL
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Sundhed.dk
Sundhedsdatastyrelsen
Region Hovedstaden
Region Syddanmark
MedCom
Københavns Kommune
Referat af 3. møde i styregruppen for MedCom1109-10-20181708602716871
 Svar på invitation til lancering af bog09-10-20181800018717787
Department of Health
Den Britiske Ambassade i Danmark
Svar på invitation til Global Ministerial Mental Health Summit, 9-10 October05-10-20181800019714566
 Svar på invitation til World Innovation Summit for Health 201808-10-20181800019716010
Peboca IVSSvar på anmodning om møde med ældreministeren i forbindelse med minimering af ensomhed hos ældre09-10-20181800065717756
Transport-, Bygnings- og BoligministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. handicapskilte09-10-20181800110716972
MedComStatus på udbredelse af forløbsplaner09-10-20181802054717590
Dansk SygeplejerådSvar på rykker om afgørelse vedr. klage over aktindsigt i tilsynssag05-10-20181802768714709
Region MidtjyllandEndeligt referat af møde om Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) 3. september 201808-10-20181804134716444
Region MidtjyllandKommentar til udkast til referat af møde med Region Midtjylland vedr. skærpet tilsyn med Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) 3. kvartal 201808-10-20181804134716433
Esbjerg KommuneTil Esbjerg Kommune: Deltagelse i workshop til analyse af guide til sundhedsapps08-10-20181804186717172
Københavns KommuneTil Københavns Kommune: Deltagelse i workshop til analyse af guide til sundhedsapps08-10-20181804186717167
 Svar på henvendelse vedr. høreapparater09-10-20181804656717777
 Svar på henvendelse om HPV-vaccination - birvirkninger08-10-20181804709716665
 Svar på henvendelse vedr. aftale om vikardækning og politikken for lægedækningen i Danmark02-10-20181805816710872
DigitaliseringsstyrelsenHandleplan for ISO 27001.04-10-20181805853713092
 Svar på henvendelse vedr. tilskud til diætist08-10-20181805880716446
Styrelsen for PatientsikkerhedRykker for materiale og udtalelse vedr. klagesag om selvstændigt virke som tandlæge08-10-20181805962715799
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 124608-10-20181806072717351
Styrelsen for PatientsikkerhedIndhentelse af materiale og udtalelse i klagesag vedr. danskprøve05-10-20181806227714174
 Svar på henvendelse vedr. ressourcer i psykiatrien08-10-20181806420716527
 Svar på henvendelse vedr. stresskulturen blandt unge08-10-20181806424716411
Vordingborg KommuneSvar til Vordingborg Kommune vedr. forebyggende hjemmebesøg17-08-20181806447672449
 Svar på henvendelser vedr. EPJ (Elektroniske Patient Journaler)03-10-20181806658711965
 Borgersvar vedr. økonomisk støtte til medicinsk cannabis03-10-20181806739711815
 Svar på henvendelse vedr. medicinsk cannabis09-10-20181806744717848
 Svar på henvendelse vedr. tilskud til medicin08-10-20181807011716565
Human ProtectionSvar på henvendelse med fremsendelse af opdateret link til Lægemiddelstyrelsens hjemmeside05-10-20181807014714298
 Svar på henvendelse til ældreministeren vedr. forhold på plejehjem08-10-20181807067716601
 Svar på henvendelse vedr. omdannelse af Korsør Sygehus til hospice09-10-20181807102717764
Styrelsen for PatientsikkerhedBeskikkelse af medlemmer/sagkyndige til Retslægerådet08-10-20181807237717762
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Thomas Danielsen
SUU alm. del - svar på 138308-10-20181807299717362
UdenrigsministerietHenvendelse vedr. reservation af mødelokale til koncernchefseminar i Sundheds- og Ældreministeriet08-10-20181807356716738
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSvar på SUU alm. del spm. 1161 om dialog med Danske Regioner om udfordringer med Medicinrådets habilitetskrav03-10-20171807435714381
Folketinget ChristiansborgSvar på S 1461 om forsinkelse i Medicinrådets arbejde grundet habilitetsregler08-09-20171807435714390
 Svar på henvendelse vedr. ligestilling af psykiske og fysiske lidelser09-10-20181807445717888
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 142209-10-20181807512717869
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - endeligt svar spm. 121707-09-20181807616713788
 Svar på henvendelse til ældreministeren vedr. økonomisk støtte til at deltage i fødselsdag08-10-20181807680716266
RigsrevisionenMateriale vedr. Region Hovedstadens kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier - Nyt Hospital Herlev, kvartalsrapport03-10-20181807775712594
RigsrevisionenMateriale vedr. Region Hovedstadens kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier - Det Nye Rigshospitalet, kvartalsrapport03-10-20181807775712587
RigsrevisionenTilføjelse til materiale vedr. Region Hovedstadens kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier03-10-20181807775712651
Region HovedstadenRettelsesbemærkning til 1. kvartalsrapport 2018 vedr. Nyt Hospital Hvidovre02-10-20181807775712642
RigsrevisionenMateriale vedr. Region Hovedstadens kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier - Nyt Hospital Nordsjælland03-10-20181807775712603
RigsrevisionenMateriale vedr. Region Hovedstadens kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier - Nyt Hospital Hvidovre03-10-20181807775712599
Region HovedstadenVurdering af kvartalsrapport vedr. Nyt Hospital Hvidovre for 1. kvartal 201802-10-20181807775712290
RigsrevisionenMateriale vedr. Region Hovedstadens kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier - Bisbebjerg Hospital03-10-20181807775712621
RigsrevisionenMateriale vedr. Region Hovedstadens kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier - Ny Retspsykiatri Sct. Hans03-10-20181807775712608
KLSvar på henvendelse om lovprogram09-10-20181807944717937
 Svar på fornyet anmodning om aktindsigt i sager om ALS09-10-20181807968711557
Folketinget ChristiansborgSvar på S 70120-04-20181808061713473
 Anmodning om postadresse til brug for svar på henvendelse om børnepsykiatrien04-10-20181808087713666
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 133525-09-20181808091715238
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 146909-10-20181808141716962
 Besvarelse af henvendelse vedr. behandlingsforløb09-10-20181808152717723
 Svar vedr Donorregistret09-10-20181808247717001
SundhedsstyrelsenSUM videresender anmodning om aktindsigt vedr. SST's rådgivende panel for eksperimentel behandling08-10-20181808252716577
 Orientering om videresendelse af henvendelse om aktindsigt vedr. Sundhedsstyrelsens rådgivende panel for eksperimentel behandling08-10-20181808252716622