Fra: 09-10-2018 til: 09-10-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgSUU samrådspørgsmål L tidl. DA, omtryk ny samling (S+BSM)09-10-2018SJ-STD-DEPMAS717305
Folketinget ChristiansborgSUU samrådspørgsmål M tidl. DB, omtryk ny samling (S)09-10-2018SJ-STD-DEPMAS717307
Folketinget ChristiansborgSUU samrådspørgsmål K tidl. CÅ, omtryk ny samling (S)09-10-2018SJ-STD-DEPMAS717282
PatienterstatningenHøringsbrev vedr. administrationsbidrag 2017 samt a conto-opkrævning lægemiddelbidrag 2018 samt årsrapport 2017 vedr. Patienterstatningen29-06-2018SJ-STD-DEPMHE651751
 Kopi af klage til Gentofte Hospitals urologiafdelings ledelse vedr. behandlingsforløb21-09-20181601336713674
Skanderborg KommuneAnmodning om overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018 (en værdig ældrepleje) - Skanderborg kommune08-10-20181601914716345
Vallensbæk KommuneØkonomisk redegørelse - En mere værdig ældrepleje (Vallensbæk)09-10-20181601933717811
Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsnet IKASDansk forskningsprojekt om sygehuspersonales holdninger til akkreditering modtager ISQua's pris for bedste artikel i International Journal for Quality in Healtcare06-10-20181604699715774
Region HovedstadenStatus vedr. midler til videoløsning i ambulancer på Bornholm08-10-20181605485716782
Guldborgsund KommuneGuldborgsund Kommune: Spørgsmål til slutrapportskema til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.08-10-20181607530715617
HSPABekræftelse fra Health Systems Perfomance Assessment's (HSPA) sekretariat på valg af korrespondent til AGM (A new Gateway for EU meetings)05-10-20181608741715093
HSPAHSPA's sekretariats svar på tildeling af korrespondent til HSPA (Health Systems Performance Assessment)05-10-20181608741715149
SundhedsstyrelsenFortsættelse af den supplerende indberetningspligt på kræftområdet til og med juni 201822-06-20181705763711820
Region SjællandIndkaldelse til videomøde vedr. opfølgning på udbetalingsanmodning, Projekt Universitetshospital Køge (USK) jf. referat af møde 25. juni 201808-10-20181706910716603
Japans AmbassadeFremsender invitation til den japanske kejsers fødselsdag 8. november 201805-10-20181800002714584
Nordic Health LabInvitation to the grand opening of Nordic Health Lab, 29th October 201805-10-20181800002715455
Nordisk FilmSundhedsministeren inviteres til at sidde i Callcenteret til Knæk Cancer på TV208-10-20181800019716876
Dossier Denmark ApSInvitation til sundhedsministeren om at være hovedtaler til arrangement om fremtidens sundhedsteknologi05-10-20181800024715449
KA PlejeInvitation til ældreministeren til dialogmøde i november 2018 vedr. frihedskamp på arbejdsmarkedet og i hjemmeplejen05-10-20181800065715440
Komiteen for SundhedsoplysningDagsorden til 2. følgegruppemøde til LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende27-09-20181800097717611
 Foreslår kontrol med handicapskilte05-10-20181800110714666
Børne- og SocialministerietBSM afslår at overtage henvendelse om psykiatrien og bosteder05-10-20181800110715606
Transport-, Bygnings- og BoligministerietAfviser at overtage henvendelse om hjælp til kørestolsbruger09-10-20181800110717126
 Henvendelse til ældreministeren fra skoleelever, der skal undersøge projektet Ældre Sagen09-10-20181800119717179
 Henvendelse til ældreministeren fra skoleelever, der ønsker et interview om ældreliv og ældrepleje05-10-20181800119714964
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 18, omtrykt til beskæftigelsesministeren09-10-20181800198717644
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 17, omtrykt til beskæftigelsesministeren09-10-20181800198717640
 Anmoder om sundhedsministerens autograf08-10-20181800752717193
Faxe KommuneÆndringsanmodning vedr. midlerne fra puljen "Bedre bemanding i hjemmeplejen m.v. 2018"08-10-20181800775716483
Danmarks faste repræsentation ved OECD
Udenrigsministeriet
OECD: Møde i Rådet den 4. oktober 2018 - Referat: Finansieringsbehov og budget05-10-20181801461715009
Ambassaden i WashingtonWashington: Brett Kavanaugh indsat som ny højesteretsdommer07-10-20181801499715572
MedComStatus på udbredelse af forløbsplaner i almen praksis05-10-20181802054716457
MR-scanner.dkSpørgsmål vedr. patientens ret til udvidet frit sygehusvalg06-10-20181802177716450
Dansk SygeplejerådDSR henvender sig vedr. klagesag om omfanget af aktindsigt i tilsynssag26-09-20181802768714082
Københavns Universitet Det SundhedsVidenskabelige FakultetFra KU, Tandlægeskolen Input (II) - Sundhedsstyrelsens notat til dialog- og inddragelsesforum for arbejdet om nye rammer for voksentandplejen - til orientering08-10-20181803753717109
Københavns Universitet Det SundhedsVidenskabelige FakultetKU- Tandlægeskolen, input - dialog- og inddragelsesforum for nye rammer for voksentandplejen08-10-20181803753717085
SundhedsstyrelsenSundhedsstyrelsens svar til Dansk Selskab for Palliativ Medicin vedr. efteruddannelsesmuligheder inden for palliativ medicin05-10-20181804073716041
Region MidtjyllandKommentarer til udkast til referat af møde med Region Midtjylland vedr. skærpet tilsyn med Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) 3. kvartal 201803-10-20181804134716434
 Adresse fra borger til brug for svar på henvendelse om HPV04-10-20181804709713057
Folketinget ChristiansborgSUU samrådspørgsmål I tidl. CM, omtryk ny samling (S)09-10-20181805025717215
 Fremsendelse af oplæg til Stresspanelet05-10-20181805471714673
LægemiddelstyrelsenSvar på hasteforespørgsel fra Digitaliseringsstyrelsen vedr. SUM ISO 27001-handleplan.08-10-20181805853716610
Vordingborg KommuneSpørgsmål vedr. nye tiltag i forhold til de forebyggende hjemmebesøg12-07-20181806447658208
Folketinget ChristiansborgSUU samrådspørgsmål F tidl. CP, omtryk ny samling (Æ)09-10-20181806847717277
Folketinget ChristiansborgSUU samrådspørgsmål D tidl. CN, omtryk ny samling (Æ)09-10-20181806847717209
Folketinget ChristiansborgSUU samrådspørgsmål G tidl. CQ, omtryk ny samling (Æ)09-10-20181806847717213
Folketinget ChristiansborgSUU samrådspørgsmål E tidl. CO, omtryk ny samling (Æ)09-10-20181806847717279
 Søger om tilladelse til at tilgå registre i forbindelse med studie vedr. kronisk nyresygdom (Tostof projekt)13-09-20181806938693412
 Forespørgsel vedr. patient, som har deltaget i et lægemiddelforsøg - anmodning om dødsattest31-08-20181806938682831
UdenrigsministerietFremadrettet proces i forbindelse med udarbejdelsen af Danmarks 22.-24. rapport til CERD (racediskriminationskomité)06-10-20181807095715467
Københavns KommuneHenvendelse vedr. tilsyn med aflastning efter servicelovens § 8412-07-20181807195658182
 Henvendelse om at forbyde tobak og alkohol18-09-20181807361698131
Folketinget ChristiansborgSUU samrådspørgsmål J tidl. CX, omtryk ny samling (S+Æ)09-10-20181807391717284
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. kørekort og medicinsk cannabis24-08-20181807494678127
Folketinget ChristiansborgB 13 af 4. oktober 2018, stillet af EL om afskaffelse af brugerbetaling04-10-20181807616715411
 Borgerhenvendelse om klage over sundhedsfaglig behandling i relation til manglende smertestillende behandling05-10-20181807697714125
RigsrevisionenBrev fra Rigsrevisionen vedr. forundersøgelse af Region Hovedstadens styring af sygehusbyggerier inden for Kvalitetsfonden inkl. materialeanmodning25-09-20181807775716539
RigsrevisionenStatus på materialeanmodning og åbningsmøde vedr. sygehusbyggerier03-10-20181807775716100
RigsrevisionenKvittering for modtagelse af materiale vedr. Region Hovedstadens kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier04-10-20181807775716536
KLHenvendelse om lovprogram02-10-20181807944717933
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 6 (Æ)03-10-20181808042712645
UndervisningsministerietHøring over forslag til lov om ændring af AUB-loven, erhvervsuddannelsesloven og AMU-loven (Modelparametre)06-09-20181808048713070
FinansministerietHenvendelse til sundhedsministeren om børnepsykiatrien13-09-20181808087705903
Herlev HospitalHenvendelse til sundhedsministeren fra forsker vedr. afslag på forskningsprojekt, inkl. bilag26-09-20181808134706522
 Henvendelse vedr. genansøgning om autorisation02-10-20181808136711642
Folketinget ChristiansborgBeslutningsforslag B 10 som fremsat (S)04-10-20181808158713235
LægemiddelstyrelsenInfo fra LMS om tilskudsstatus for lægemidler til behandling af symptomer ved overgangsalder04-10-20181808212716012
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af borgerhenvendelse vedr. mikrobølgestråling fra fjernaflæste målere03-10-20181808218712309
 Borgerhenvendelse vedr. helbredsproblematikken i forbindelse med installeringen af fjernaflæste elmålere28-09-20181808220709103
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. klagesag over behandling af ældre borgere og Nykøbing Falster Sygehus24-09-20181808221702824
Stresspanelets deltagereDebatindlæg i JP: Vi skal bruge børns iboende trang til at være til gavn07-10-20181808229716038
 Borgerhenvendelse - forespørgsel om frameldelse fra donorregisteret07-10-20181808247715671
Børne- og SocialministerietForespørgsel fra BSM vedr. Invitation letter for the 5th Global Meeting of Focal Points for Violence and Injury Prevention, Bangkok, Thailand, 3-4 November 201808-10-20181808251716478
 Aktindsigtsanmodning af 4. oktober 2018 vedr. bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren08-10-20181808253716529
Folketingets Europaudvalg EUUEUU alm. del - Spørgsmål 503-10-20181808262712398
 Borgerhenvendelse vedr. organdonation08-10-20181808276716887
Dansk Kræftforsknings FondUdlodningsmidler til uddeling i 2018 - Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer23-07-20181808280660104
Region Hovedstaden2. kvartalsrapport 2018 for Nyt Hospital Herlev04-10-20181808294717326
Region Hovedstaden2. kvartalsrapport 2018 for Nyt Hospital Hvidovre04-10-20181808295717339
SPAR Wandallsvej ApsHenvendelse til sundhedsministeren vedr. tobak og bøder04-10-20181808302712915
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. lattergaspatroner04-10-20181808304714156
Transport-, Bygnings- og BoligministerietKopi af svar til Danske Beredskaber vedr. godkendelse af brandsikkerhed i bygninger08-10-20181808327716884
 Borgerhenvendelse vedr. kiropraktorer på sygehusene08-10-20181808332716863
Uddannelses- og ForskningsministerietKopi af henvendelse vedr. sundhedsreformen og klinisk forskning01-10-20181808333709712