Fra: 08-10-2018 til: 08-10-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Ministry of Health of SlovakiaTak til sundhedsministeren fra afgående sundhedsminister i Slovenien13-09-2018SJ-STD-CAPTIASYS1705312
Den Spanske AmbassadeHenvendelse til sundhedsministeren fra den spanske minister for Sundhed, Forbrug og Social Velfærd24-09-2018SJ-STD-CAPTIASYS1704368
MF Jeppe Jakobsen
MF Karina Adsbøl
MF Karin Nødgaard
MF Susanne Eilersen
MF Pernille Bendixen
F 10 - Forespørgsel til ældreministeren09-10-2018SJ-STD-DEPCHS716075
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 21 (Æ)08-10-2018SJ-STD-DEPIVR716649
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. psykisk og fysisk vold mod datter05-10-2018SJ-STD-SUMLLU714665
Folketinget ChristiansborgBeslutningsforslag B 9 som fremsat (S)04-10-2018SJ-STD-SUMMPE713234
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 20 (S)08-10-2018SJ-STD-SUMMPE716648
Børne- og SocialministerietBørne- og Socialministeriet fremsender dagsorden om Social Protection Committee (SPC) møde den 30/1004-10-20181600786713704
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. ME (Myalgic Encephalomyelitis)25-06-20181601170645743
SøfartsstyrelsenUdgifter til sygesikring for søfarende i september 2018.08-10-20181601560715960
Rudersdal KommunePulje for en mere værdig ældrepleje 2018: Orientering om godkendelse af værdighedspolitikker04-10-20181601908713915
Nyt Aalborg Universitetshospital SekretariatInvesteringsprofil for 2. kvartal 2018 vedr. psykiatrien i Region Nordjylland25-09-20181603427713443
Hvidovre KommuneÆldrepuljen - overførselsanmodning vedr. restmidler til 201804-10-20181603965714852
HSPAIntroduktion og guide til AGM (A new Gateway for EU meetings) til brug i Health Systems Performance Assessment (HSPA) samt anmodning om tildeling af korrespondent og observatør01-10-20181608741714533
Forbrugerrådet TænkIndstilling fra Forbrugerrådet Tænk til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn20-09-20181611041713428
3F - Faglig Fælles ForbundIndstilling fra 3F til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn05-10-20181611041716576
SundhedsstyrelsenMail: Udkast til dagsorden til kommentering, 11. møde i SSTs Udvalg for Psykiatri d. 22/1002-10-20181700669711251
Practio ApSAnmodning om møde med sundhedsministeren vedr. IT-systemer03-10-2018SJ-STD-DEPANFR716072
MuusmannEvaluering - lokale IT-værktøjer - revideret rapport02-10-20181702371711762
Skanderborg KommuneKorrigeret regnskab vedr. renovering af køkkener - køkkenpuljen05-10-20181703204715052
Hillerød KommuneRegnskab og slutrapport vedr. projektet køkkenliv på Ålholmhjemmet - køkkenpuljen04-10-20181704159713921
SundhedsdatastyrelsenPRO Infrastruktur styregruppemøde d. 20. september 2018. - referat05-10-20181704642714718
Region HovedstadenGodkendelse af udbetalingsanmodning for Nyt Hospital Hvidovre22-03-20181704792712382
BanedanmarkFra tidl. økonomichef i BaneDanmark: Brugen af totalentrepriser ved Kvalitetfondens sygehusbyggerier20-08-20181704813716562
Paludan OptikRykker for svar på henvendelse vedr. kontaktlinser14-08-20181706246715215
Paludan OptikRykker for svar på henvendelse vedr. kontaktlinser28-09-20181706246715102
Paludan OptikRykker for svar på henvendelse vedr. kontaktlinser13-09-20181706246715100
LægeforeningenIndstilling af suppleant fra Lægeforeningen til Det Psykiatriske Ankenævn03-10-20181708822716613
Laugenes OpvisningInvitation til sundhedsministeren til Laugenes Opvisning08-10-20181800018715737
Folketinget ChristiansborgInvitation til sundhedsministeren til bogreception - "Poul Schlüters Tid 1982-1993"03-10-20181800018712857
HudkræftklinikkenAnmodning om møde vedr. behandling for hudkræft08-10-20181800021716277
Practio ApSAnmodning om møde med sundhedsministeren vedr. IT-systemer03-10-20181800021712881
SundhedsstyrelsenPåmindelse om Sundhedsstyrelsens akutkonference 3. december 201804-10-20181800046713663
Ringsted KommuneHenvendelse til ældreministeren med anmodning om besøg den 8. november 2018 vedr. demenstilbud04-10-20181800065713303
 Henvendelse til ældreministeren - fremsender beskrivelse af nyt koncept - hjælp til selvhjælp06-10-20181800065715465
 Henvendelse til ældreministeren - vil gerne hjælpe til i det uafhængige risikobaseret tilsyn02-10-20181800065711619
Folketinget ChristiansborgInvitation til ældreministeren til bogreception - "Poul Schlüters Tid 1982-1993" - den 8. november 201803-10-20181800066712861
Nordisk FilmÆM: Ønsker svar på invitation til Olsen Bandens 50-års jubilæumsfejring04-10-20181800066714102
 Forespørgsel til sundhedsministeren vedr. Regionshospitalet Silkeborg07-10-20181800101715695
Børne- og SocialministerietAfslår at overtage henvendelse om handicaptransport05-10-20181800110715768
BeskæftigelsesministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om tab af erhvervsevne08-10-20181800110715720
 Henvendelse til sundhedsministeren fra skoleelever, der ønsker et interview omkring aktiv dødshjælp05-10-20181800119714966
Folketingets LovsekretariatSpørgsmål S 90 (S)03-10-20181800198712639
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1465, omtryk til børne- og socialministeren08-10-20181800198716639
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1464, omtryk til børne- og socialministeren08-10-20181800198716634
Folketingets LovsekretariatSpørgsmål S 90, omtrykt til beskæftigelsesministeren08-10-20181800198716456
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1463, omtryk til børne- og socialministeren08-10-20181800198716631
Frederikshavn KommuneMidler til bedre bemanding - Frederikshavn Kommune08-10-20181800781716374
Norddjurs KommuneFælles redegørelse fra Norddjurs Kommune vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 201904-10-20181800829713010
World Health Organization (WHO)WHO - Consultation with Member States 15-16 October - PIP - influenza17-09-20181801465705480
World Health Organization (WHO)WHO -53rd Expert Committee on Specification for Pharmaceurical Preparations01-10-20181801465714061
Dansk SygeplejerådDSR rykker for afgørelse vedr. klage over aktindsigt i sag om tilsyn og politianmeldelse26-09-20181802768714084
SundhedsstyrelsenUdkast til referat af mødet d. 14/9-18 i tandplejens Prognose- og Dimensioneringsudvalg05-10-20181803523716627
TandlægeforeningenSpm vedr. indspil fra tandlægeforeningen til novembermøde i dialog- og inddragelsesforum om nye rammer for voksentandplejen05-10-20181803753714874
TandlægeforeningenFra Tandlægeforeningen vedr. klagestatistik: Forespørgsel om informationer mv. til brug for tandlægearbejdsgruppen05-10-20181803753714837
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - fremsender Herlev Hospitals svar til Regionsrådsformanden i sag om prostata cancerbehandling31-05-20181804745625168
Uddannelses- og ForskningsministerietUFM: Kvittering for svar vedr. lov om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium m.v.04-10-20181805164714488
Stresspanelets deltagereBemærkning til opsamling på møde i Det Nationale Stresspanel den 21. september 201806-10-20181805309715526
Silkeborg KommuneSilkeborg Kommune giver tilbagemelding om leder af frikommuneforsøget04-10-20181805328713911
Region Nordjylland
Danske Regioner
Bemærkninger vedr. muligheden for indsamling af data fra regionerne om cyber- og informationssikkerhedshændelser i sundhedssektoren05-10-20181805358715882
Region Nordjylland
Danske Regioner
Yderligere bemærkninger vedr. muligheden for indsamling af data fra regionerne om cyber- og informationssikkerhedshændelser i sundhedssektoren05-10-20181805358715885
Randers KommuneAnsøgning om udbetaling af tilskud - pulje til livskvalitet28-09-20181805476713466
JordemoderforeningenHøringssvar vedr. 12 bekendtgørelser for Færøerne09-07-20181805551657041
SundhedsstyrelsenBidrag til borgerbrev om psykiatri - PTSD28-09-20181805644713766
JP/Politikens Hus A/SSpørgsmål vedr. fjerde delafgørelse om aktindsigt i aktlister om medicinsk udstyr28-08-20181806061715213
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 11 (S)04-10-2018SJ-STD-DEPMARP714555
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - ønsker møde med ministeren vedr. falsk diagnose24-09-20181807103702278
SundhedsstyrelsenBidrag til besvarelse af henvendelse fra Region Nordjylland vedr. psykiatriloven14-09-20181807192713934
Styrelsen for PatientsikkerhedHenvendelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedrørende videregivelse af journaloplysninger til brug for forskning01-10-20181807249712451
Styrelsen for PatientsikkerhedStyrelsen for Patientsikkerhed videresender henvendelse fra Østjyllands Politi vedr. videregivelse af oplysninger om afdøde personer til politiet04-09-20181807287686255
 Bestilling af dokument vedr. Stresspanelet om mestringsfag - Norge04-10-20181807523713462
 Anmodning om oplysninger vedr. retten til at afkoble i Frankring (Stresspanelet)03-10-20181807523713492
DatatilsynetFremsender tilsynets udtalelse til Region Hovedstaden vedr. indsamling af oplysninger med henblik på patientbehandling18-09-20181807551697486
 Svar fra borger vedr. referater fra kontaktudvalgsmøder 1965-197902-10-20181807743716117
Nævnenes HusBidrag fra Nævnenes Hus vedr. § 71-tilsynet alm del spm 5705-10-20181807770715165
Nyt Aalborg Universitetshospital SekretariatMateriale vedr. finansiering af byggerier på Østmatriklen i Aalborg - Nyt Aalborg Universitetshospital04-10-20181807847713814
 Borgerhenvendelse - Ønsker at tale med sundhedsministeren med henblik på bl.a. at sætte fokus på osteopater30-08-20181807885681276
ScleroseforeningenBrev vedr. forsøgsordningen med medicinsk cannabis og kørselsforbud18-09-20181808030697473
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. apotekernes åbningstider15-09-20181808039695585
 Forespørgsel i forbindelse med udarbejdelse af speciale om autorisationslovens §§ 17 og 7519-09-20181808054699739
 Borgerhenvendelse vedrørende sundhedsloven § 37 og retten til at få slettet forkerte oplysninger15-05-20181808065611929
TandlægeforeningenTandlægeforeningen - Kopi af brev til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg vedr. fremtidens tandpleje24-09-20181808082713211
Folketinget ChristiansborgBeslutningsforslag B 6 som fremsat (S)04-10-20181808109713232
Morsø KommuneFremsender spørgsmål vedr. behandlingsgarantien i sundhedslovens § 14103-10-20181808114712882
Folketinget ChristiansborgBeslutningsforslag B 13 som fremsat (S)04-10-20181808116713236
Danmarks ApotekerforeningHenvendelse til sundhedsministeren vedr. medicinsikkerhed i den kommende sundhedsreform03-10-20181808128712146
World Health Organization (WHO)WHO - Fourth WHO Global Forum on Medical Devices03-10-20181808132712892
Region HovedstadenMateriale vedr. 2. kvartalsrapport 2018 for Ny Retspsykiatri Sct. Hans04-10-20181808142714275
 Borgerhenvendelse - vedr. hjerte-kar sygdom og målesystem31-08-20181808155682731
 Henvendelse vedr. kortlægning af tandplejeordninger i Danmark - udgifter til børnetandplejen.05-10-20181808177714945
Styrelsen for PatientklagerAnmodning om ministeriets vurdering af oplysninger omfattet af sundhedslovens § 46, stk. 2.05-10-20181808179714965
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. ledelsesansvar04-10-20181808215713682
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. ledelsesansvar - også i kommunerne05-10-20181808215714200
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - klage over lang sagsbehandlingstid på ansøgning om blodsukkermåler - FreeStyle Libre01-10-20181808219710485
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. de høje tandlægepriser16-09-20181808222695620
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. skiftende hjemmehjælpere15-09-20181808224695517
Næstved DyreklinikHenvendelse til sundhedsministeren om smalspektret penicillin til veterinær brug03-10-20181808225712883
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. behandling af skinnebenssår12-09-20181808226693762
Foreningen af Speciallæger - FASFremsender input til regeringens psykiatriplan - Psykiatri i speciallægepraksis24-08-20181808232678093
Region SjællandHøringssvar til Lov om ændring af Sundhedsloven (Bedre digitalt samarbejde i Sundhedsvæsenet og påmindelser til forældre vedr. børnevaccination)08-10-20181808235716252
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 22 (Æ)08-10-20181808264716650
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 23 (Æ)08-10-20181808264716651
Uddannelses- og ForskningsministerietAnmodning om medvirken til evaluering af Danmarks Innovationsfond01-10-20181808265711399