Fra: 03-10-2018 til: 07-10-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 5 (Æ)03-10-2018SJ-STD-DEPCHS712644
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - MRT scanning - danmarkshistoriens største sundhedsskandale25-08-2018SJ-STD-DEPMDI678148
ScandToursHenvendelse vedr. delegationsbesøg fra Chile den 17. oktober 2018 vedr. det danske sundhedssystem03-10-2018SJ-STD-SUMAI712908
Folketingets Europaudvalg EUUEUU alm. del - spm. 1, 3, 4 og 5 (S)03-10-2018SJ-STD-SUMHBJ712394
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 16 (S)04-10-2018SJ-STD-SUMMPE714557
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 9 (S)03-10-2018SJ-STD-SUMMPE712655
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 8 (S)03-10-2018SJ-STD-SUMMPE712654
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 7 (S)03-10-2018SJ-STD-SUMMPE712650
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 18 (S)04-10-2018SJ-STD-SUMMPE714559
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 17 (S)04-10-2018SJ-STD-SUMMPE714558
Social Protection CommitteeReferat af SPC- møde (Social Protection Committee) den 17-18 September:03-10-20181600786711935
Region HovedstadenRegion Hovedstaden: ph.d. afhandling til puljen til styrket indsat for dobbeltdiagnosticerede voksne til projektnr. 65301.04-10-20181601375714145
INTERLEX Advokatfirma371895 - Foreningen Familier med kræftramte børn.25-09-20181602296714205
UdenrigsministerietFristliste af 2. oktober 2018 over retssager ved EU-Domstolen og Retten02-10-20181602492711494
International Agency for Research on Cancer16. Session of the Governing Council 16-18 May 201822-03-20181603193578244
SundhedsstyrelsenUdsendelse af dagsorden for mødet i Sundhedsstyrelsens Råd for sygeplejerskers special- og videreuddannelse24-09-20181603654710700
Hvidovre KommuneÆldrepuljen: overførselsanmodning vedr. restmidler og anvendelse af midler i 201828-09-20181603965711099
Rudersdal KommuneRudersdal Kommune: revideret budget til projektnr. 65242 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.04-10-20181605332712947
Haderslev KommuneHaderslev Kommune: angående slutrapportskema til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.05-10-20181608035714343
Region NordjyllandTilgodehavende vedr. hjemtaget tilskud 1,5 mio. kr. (Hospice Vendsyssel)28-05-20181608746621287
Dansk Kiropraktor ForeningIndstilling fra Dansk Kiropraktorforening til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn02-10-20181611041713298
Region SyddanmarkBrev fra Region Syddanmark vedr. angivelse af patientens navn i ulykkesanmeldelser30-08-2018SJ-STD-DEPANBK681858
 Borgerhenvendelse - barnebarn lider af migræne25-01-20171701256287167
GigtforeningenHenvendelse til sundhedsministeren vedr. Gigthospitalet i Sønderborg02-10-2018SJ-STD-DEPANFR715137
Lægemiddelindustriforeningen - LIFLif: Anmodning om opdateret brev til de slovakiske myndigheder om lægemiddelprisregulering i Danmark02-10-20181702706710996
Slagelse KommuneStatus vedr. køkkenombygning, Plejecentret Møllebakken - køkkenpuljen03-10-20181703199712262
Odsherred KommuneRegnskab vedr. pulje til renovering, etablering og genetablering af køkkener på plejecentre01-10-20181703219710554
Region MidtjyllandSvar fra Region Midtjylland til sundhedsministeren om redegørelse vedr. forbruget af de kritisk vigtige antibiotika12-06-20181705314634665
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 2 (S)03-10-2018SJ-STD-DEPENR712641
KL
Sundhedsdatastyrelsen
Danske Regioner
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Center for Cybersikkerhed
MedCom
Sundhed.dk
Digitaliseringsstyrelsen
PwC
Resterende materialer til 4. styregruppemøde for strategi for cyber- og informationssikkerhed03-10-20181705769713051
Liquidminds
Sundhedsdatastyrelsen
Layouteksempel for strategi for cyber- og informationssikkerhed til styregruppemøde03-10-20181705769712353
Digitaliseringsstyrelsen
Erhvervsministeriet
Center for Cybersikkerhed
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Finanstilsynet
Søfartsstyrelsen
Justitsministeriet
Forsvarsministeriet
Politiets Efterretningstjeneste - PET
Erhvervsstyrelsen
Bestilling: Lanceringsplan for sektorstrategier03-10-20181705769713107
Folketingets OmbudsmandKopi af brev fra Ombudsmanden vedr. økonomisk tilknytning til lægemiddel- og medicoindustrien01-10-20181705877709575
Økonomi- og IndenrigsministerietSvar på henvendelse om energilån til Sct. Hans - forhåndsgodkendelse december 201702-10-20181708352710615
Region MidtjyllandSpørgsmål vedr. sundhedslovens § 42 d (kvalitetsarbejde) fra Region Midt04-10-20181708386714190
Praktiserende Lægers Organisation - PLOÅbningsinvitation 2018 til Lægedage 201803-10-20181800002713341
Betty Nansen TeatretPremiereinvitation til sundhedsministeren til forestillingen: FÆRDIG MED EDDY02-10-20181800018711352
Copenhagen CapacityInvitation til sundhedsministeren til 50 års fødselsdag den 5. november 201802-10-20181800018711331
Rud Pedersen Public Affairs CompanyInvitation til sundhedsministeren til 10 års jubilæum02-10-20181800018710892
Japans AmbassadeSundhedsministeren inviteres til reception i anledning af den japanske kejsers fødselsdag05-10-20181800018714579
 Sundhedsministeren inviteres til lancering af bogen "Flip - hjælp din plastiske hjerne med at tackle det 21. århundrede"04-10-20181800018714113
Cystisk Fibrose ForeningenInformationsmateriale til Organdonationsdagen04-10-20181800019713330
Cystisk Fibrose ForeningenAftale om fremsendelse af materiale til organdonationsdagen 201803-10-20181800019713329
Cystisk Fibrose ForeningenHenvendelse til sundhedsministeren vedr. Organdonationsdagen den 13. oktober 201802-10-20181800019710503
GigtforeningenØnsker møde med sundhedsministeren vedrørende Gigthospitalet02-10-20181800021711344
PsoriasisforeningenSundhedsministeren inviteres til brunch-event på Verdens Psoriasisdag02-10-20181800024711599
LVS - Organisationen af Lægevidenskabelige SelskaberInvitation til sundhedsministeren - åbning af LVS' 100 års jubilæumsårsmøde04-10-20181800024714115
Praktiserende Lægers Organisation - PLOÅbningsinvitation til ældreministeren til Lægedage 2018 den 12. november 201803-10-20181800065712889
Japans AmbassadeÆldreministeren inviteres til reception i anledning af den japanske kejsers fødselsdag 8. november 201805-10-20181800066714585
Rud Pedersen Public Affairs CompanyInvitation til ældreministeren til 10 års jubilæum, fredag den 2. november 201802-10-20181800066710890
Praktiserende Lægers Organisation - PLOHenvendelse til sundhedsministeren vedr. PLO Analyse: Almen praksis vaccinerer mere end en halv mio. patienter mod influenza04-10-20181800101713306
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. havmølleparker langs Vesterhav Nord og Syd02-10-20181800101711608
Danske HF & VUCHenvendelse til sundhedsministeren vedr. rekonstruktion af VUC Syd03-10-20181800101712884
Silkeborg KommuneHenvendelse til ældreministeren vedr. sosu-uddannelserne05-10-20181800110714196
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - vedr. pensionistrettigheder03-10-20181800110712890
BeskæftigelsesministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om orlov03-10-20181800110711880
FinansministerietAnmoding om overtagelse af henvendelse vedr. forslag til innovative processor i sundhedssektoren/stillingsforslag27-09-20181800110711208
 Henvendelse til sundhedsministeren fra studerende, der er i gang med et survey-baseret research projekt omhandlende optimal skattepolitik02-10-20181800119711633
Ældre SagenTak til ældreministeren for deltagelse i indvielse af nyt domicil den 26. september 201804-10-20181800285713310
SundhedsstyrelsenHøring: Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom - Høringsfrist d. 1/11-1705-10-20171800677448969
Albertslund KommuneFælles redegørelse fra Albertslund Kommune vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 201903-10-20181800759712247
Rebild KommuneFælles redegørelse fra Rebild Kommune vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 201902-10-20181800840711456
 Borgerhenvendelse - fremsender kommentar til svar på henvendelse vedr. stråling26-09-2018SJ-STD-DEPEMLM710419
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - opfordrer til at priserne på tobak hæves02-10-2018SJ-STD-DEPEMLM711689
 Borgerhenvendelse vedr. (manglende) smertestillende medicin i forbindelse med voldsomme smerter28-09-2018SJ-STD-DEPEMLM709169
AIDS-FondetHøjniveaumøde om Tuberkulose 26. september - Call to Action25-09-20181801286705357
World Health Organization (WHO)Renovation of the existing main building at WHO headquaters in Geneva14-09-20181801465705475
World Health Organization (WHO)Launch of WHO environmental noise guidelines for the European Region, 10 October 201817-09-20181801465713261
Ambassaden i WashingtonWashington: Amerikansk økonomi i fuld fart - men hvor længe?05-10-20181801499714942
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 3 (S)03-10-2018SJ-STD-DEPMRAL712643
Statens Arkiver - RigsarkivetSpørgsmål fra Rigsarkivet forud for tilbud vedr. aflevering af Diakonissestiftelsens arkivalier03-10-20181802450712112
Økonomi- og IndenrigsministerietVurdering af Bispebjerg kvartalsrapport - 4. kvartal 201702-10-20181803394712466
Økonomi- og IndenrigsministerietKvartalsrapport 4. kvartal 2017 vedr. Nyt Bispebjerg Hospital03-10-20181803394712546
Dansk SygeplejerådNy mail fra DSR vedr. Besøg 2018 - Sygehussamarbejdet - servicelogistik24-09-20181803641711897
RambøllDelkontrakt ifm. analyse af digitale graviditetsforløb04-10-20181803776714338
 Kommentarer til svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. lægeskift ved flytning04-10-20181804500714143
Healthcare DenmarkReferat fra styregruppemødet for EMS white paper den 2. oktober04-10-20181804739714089
 Borgerhenvendelse vedr. mors sygdomsforløb23-05-20181804744618461
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - Supplerende oplysninger til sag omkring prostata cancerbehandling03-06-20181804745627715
HjernesagenHenvendelse til sundhedsministeren om behandling af borgere, der rammes af store blodpropper i hjernen02-06-20181804747627697
Folketinget ChristiansborgKvittering for modtagelse af SUU orientering - Notat om åbningsskrivelse nr. 2018-211303-10-20181804893712566
Folketinget ChristiansborgKvittering for modtagelse af UFU orientering - Notat om åbningsskrivelse nr. 2018-211303-10-20181804893712568
 Borgerhenvendelse vedr. egenbetaling på tandbehandlinger01-10-2018SJ-STD-DEPKTO709709
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - vedr. flere muligheder for demente, f.eks. kørsel til familien26-09-2018SJ-STD-DEPKTO705384
 Borgerhenvendelse - vedr. cigaretskodder18-09-2018SJ-STD-DEPKTO698141
 Borgerhenvendelse - hjemmehjælp til rengøring af sengetøj, ovn, køleskab og vasketøj20-09-2018SJ-STD-DEPKTO699510
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - søger fakta omkring nedslidning af borgere23-09-2018SJ-STD-DEPKTO702264
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. socialt udsattes dårlige tænder26-09-2018SJ-STD-DEPKTO705932
 Forespørgsel om mental sundhed05-10-20181805120714600
DatatilsynetTilsyn med udpegelse af databeskyttelsesrådgivere22-06-20181805173645143
Silkeborg KommuneUdvidet ansøgning vedr. mere sammenhængende forløb i psykiatrien01-10-20181805328712664
Region Hovedstaden1. kvartalsrapport 2018 vedr. Nyt Hospital Hvidovre27-09-20181805345710909
Vejle SygehusHenvendelse til sundhedsministeren - opdatering på projekt om afklaring af patienters ønsker for den sidste tid01-10-20181805394710074
Vejle SygehusHenvendelse til ældreministeren - opdatering på projekt om afklaring af patienters ønsker for den sidste tid01-10-20181805394710100
Silkeborg KommuneBemærkninger vedr. ændring af projekt - pulje til livskvalitet30-09-20181805514710969
Silkeborg KommuneTakker for svar på ansøgning om forlængelse af projektperiode - pulje til livskvalitet02-10-20181805514711583
Region SjællandHøringssvar vedr. udkast til 12 bekendtgørelser for Færøerne07-08-20181805551664937
Ældre SagenHøringssvar - udkast til 12 bekendtgørelser for Færøerne30-07-20181805551661634
PatientforeningenIngen kommentarer til høring over udkast til 12 bekendtgørelser for Færøerne02-08-20181805551663257
DatatilsynetVedrørende udkast til en række bekendtgørelser for Færøerne på sundhedsområdet31-07-20181805551661794
 Indlæg til Stress Panelet02-10-20181805700711126
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. kræftbehandling16-07-20181805830658911
DigitaliseringsstyrelsenKvittering for modtagelse af ISO 27001-handleplan04-10-20181805853713887
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - supplerende oplysninger til udvikling i sag omkring prostata cancerbehandling27-06-20181806046648149
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om behandling23-08-20181806046676475
 Svar fra borger med oplysning om postadresse til brug for svar på henvendelse om indførelse af aktiv dødshjælp02-10-20181806197712515
SundhedsstyrelsenAnmoder om udsættelse vedr. anmodning om bidrag til FT-spm om second opinion27-08-20181806331678207
 Forespørger til svar fra sundhedsministeren vedr. stråling27-09-20181806371709320
JustitsministerietHøring i specialudvalget for politimæssigt og retligt samarbejde vedr. forslag til direktiv om indførelse af et EU-nødpas04-09-20181806702685368
LægemiddelstyrelsenØnsker fra LMST om yderligere involvering ift. opgaver inden for sundheds-it og data02-10-20181806836712552
 Spørgsmål vedr. opslag i død patients journal23-06-20181806938646009
ModuloSpørgsmål vedr. sikkermail til bl.a. Styrelsen for Patientsikkerhed06-09-20181806938688053
Dansk Folkeoplysnings SamrådTakker for svar på henvendelse vedr. regeringsstrategien for mad, måltider og sundhed02-10-20181806939710769
Folketingets OmbudsmandKopi af brev vedr. klage til Ombudsmanden vedr. aktindsigt: foretager sig ikke yderligere i sagen.03-10-20181807066712115
Uddannelses- og ForskningsministerietKvittering for modtagelse af indstilling til bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond02-10-20181807072712197
 Borgerhenvendelse - opfølgning på henvendelse vedr. stråling18-09-20181807094702198
Børne- og SocialministerietVedr. videresendelse af henvendelse om muligheden for økonomiske sociale ydelser21-09-20181807098702729
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspørgsmål A tidl. CY (Æ)03-10-20181807219712424
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspørgsmål B tidl. CZ (Æ)03-10-20181807219712425
PRO-sekretariatet SundhedsdatastyrelsenReferat af styregruppemøde samt opdateret kommissorium og oversigt over PRO-områder (Den Nationale styregruppe for PRO)03-10-20181807262711717
Det Etiske RådHenvendelse vedr. den nuværende regerings holdning til ulighed i sundhed16-08-20181807340671883
 Borger svarer tilbage på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende autorisationsID04-10-20181807597713036
Aarhus UniversitetshospitalRykker for svar på henvendelse til sundhedsministeren vedr. dansk sprogprøve for personer fra tredje lande01-10-20181807600710130
ForsvarsministerietAnmodning om uddybende oplysninger til bidrag vedr. sundhedslovens § 42 d03-10-20181807652711914
MF Jacob Jensen
Sundhed.dk
Materiale til sundhed.dk's bestyrelsesmøde den 04-10-201827-09-20181807659711910
DentalMæglerneSøger aktindsigt i forsikringstegning for patientforsikring vedr. tandlæger10-09-20181807681690449
World Health Organization (WHO)General Meeting of the WHO Global Coordination Mechanism on the Prevention and Control of Noncommunicable diseases15-09-20181807741705473
Økonomi- og IndenrigsministerietVurdering af kvartalsrapport vedr. Nyt Hospital Bispebjerg for 4. kvartal 201702-10-20181807775712474
Økonomi- og IndenrigsministerietKvartalsrapport vedr. Nyt Hospital Bispebjerg 4. kvartal 2017 inkl. bilag03-10-20181807775712562
Det Sociale NetværkSatspuljeansøgning: Psykiatritopmøde 2019 og 202026-09-20181807777712513
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. regeringens psykiatriudspil27-09-20181807807707765
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. besparelser på supersygehuset i Gødstrup23-08-20181807887676995
 Borgerhenvendelse - står med et akut tandlægeproblem og kan ikke få hjælp04-10-20181807931714049
 Borgerhenvendelse - kommunen har afvist at hjælpe med tandlægeproblem29-09-20181807931709170
 Borgerhenvendelse - har ikke råd til at gå til tandlæge04-10-20181807931714139
Alkohol & SamfundHenvendelse til sundhedsministeren - fremsender oplæg til "alkoholpakke"28-09-20181807967709138
 Svar: Kvittering for modtagelse af anmodning om aktindsigt om henvendelser om ALS01-10-20181807968710761
Randers KommuneHenvendelse vedr. genoptræning efter sundhedslovens § 140, udgifter27-09-20181807969707775
MedicoindustrienHenvendelse til sundhedsministeren vedr. implementeringen af de nye forordninger for medicinsk udstyr24-09-20181808032703723
World Health Organization (WHO)WHO: C.L.33.2018 (Web-based consultation on the development of a global influenza stategy)25-09-20181808033704943
RigsrevisionenOrientering om anmodning om aktindsigt i Rigsrevisionens tværgående emne om resultatløn i staten06-09-20181808035687663
RigsrevisionenAnmodning om udtalelse til brug for afgørelse om aktindsigt vedr. resultatløn17-09-20181808035696481
Aarhus UniversitetAnmodning om aktindsigt i sager vedr. indretningen og anvendelsen af offentlige myndigheders it-løsninger01-10-20181808040710895
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - fremsender forslag til apotekernes mulighed for at servicere borgerne.24-09-20181808041703662
Folketingets LovsekretariatSpørgsmål S 35 (Æ)02-10-20181808042711460
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 55 (S)02-10-20181808042711724
Alfa FredensborgForespørgsel vedr. puljeopslag - Alfa - Ludomaner03-10-20181808043712109
Rygcenter SyddanmarkHenvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet fra Region Syd (Rygcenter Syddanmark) vedr. sundhedsloven § 42 d04-06-20181808044628160
Region SjællandSvar fra regionen på spørgsmål vedr. henvisninger og transport i forbindelse med grå stær-operation01-10-20181808045710527
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - spørgsmål vedr. henvisninger og transport i forbindelse med grå stær-operation01-10-20181808045710525
Udlændinge- og IntegrationsministerietHenvendelse om problemer med brug af systemerne Adobe Pro DC og Nitro i aktindsigtssager24-09-20181808046712167
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 72 (S)02-10-20181808047711726
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1 (S)03-10-20181808047712640
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 73 (S)02-10-20181808047711725
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. cigaretpakkeadvarsler27-09-20181808050707759
Varde KommuneHenvendelse vedr. refusion af plejevederlag03-10-20181808062712450
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. den ny ambulancebekendtgørelse23-09-20181808063702268
Dansk Røde KorsINVITATION: NCD care in humanitarian settings - challenges and opportunities w. launch of e-learning material26-09-20181808067712516
 Borgerhenvendelse - klage over Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn26-09-20181808070712543
FinansministerietReferat: Working Party 2030 møde d. 26. september03-10-20181808077712688
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 69 (S)02-10-20181808091711723
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 10 med svarfrist 10. oktober (S)03-10-20181808094712756
Center for Cybersikkerhed
Dansk Filminstitut
Domstolsstyrelsen
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Energistyrelsen
Erhvervsstyrelsen
Forsvarsministeriet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Kulturministeriet
Teknologisk Institut
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Digitaliseringsstyrelsen
Justitsministeriet
Statens Serum Institut
Høring: Connecting Europe Facility (CEF) Telecommunications - arbejdsprogrammer for 2018 og 201904-10-20181808120713776
European Commission DG SANTE1st Workshop on Pharma Negotiations in the EU, Brussels 19 October 2018 – Invitation and draft Agenda25-09-20181808121713829
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. klage i forbindelse med indlæggelse på Køge Sygehus30-09-20181808130711743
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. afslag på erstatning fra Patienterstatningen02-10-20181808131711645
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. klage over manglende erstatning ved anerkendt tandskade02-10-20181808131711325
 Kopi til sundhedsministeren vedr. læserbrev: Loven om kønssygdomme bør genindføres26-06-20181808143647365
 Henvendelse vedr. infektion efter hospitalsindlæggelser08-02-20181808145540356
 Vedr. forebyggelse af sygehusinfektioner25-02-20181808147551236
 Kopi af henvendelse vedr. kræftpakker m.m.26-02-20181808148551857
SundhedsstyrelsenUdpegning til Arbejdsgruppe vedrørende serviceeftersyn af Sundhedsstyrelsens pakkeforløb for kræft i hjernen02-03-20181808149555709
SundhedsstyrelsenUdpegning til Arbejdsgruppe vedrørende serviceeftersyn af Sundhedsstyrelsens pakkeforløb for kræft i hjernen - påmindelse08-05-20181808149606967
SundhedsstyrelsenUdpegning til Arbejdsgruppe vedrørende serviceeftersyn af Sundhedsstyrelsens pakkeforløb for hoved – og halskræft19-03-20181808151569832
SundhedsstyrelsenPåmindelse - Udpegning til Arbejdsgruppe vedrørende serviceeftersyn af Sundhedsstyrelsens pakkeforløb for hoved – og halskræft”20-04-20181808151595159
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om kræftbehandling03-04-20181808152579800
 Borgerhenvendelse om behandlingsforløb14-08-20181808154669957
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. de danske hospitalers neonatalafdelinger.12-09-20181808156693765
 Foreslår løbende MR-scanning af lungekræftpatienter03-10-20181808157713672
WHO´s Regionalkontor for EuropaDiscontinuation of a WHO Collaborating Centre05-10-20181808165714654