Fra: 12-11-2018 til: 12-11-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Hvidovre KommuneSvar på forespørgsel vedr. forplejningstakst/madservicetakst vedr. plejeboliger for 201908-11-2018SJ-STD-SUMAI744194
Region HovedstadenRegion Hovedstaden: godkendelse af budget 2018 samt nyt veteran ph.d. projekt fra 2019 vedrørende genoptræningsindsats til fysisk sårende veteraner.12-11-20181601282747075
Frederikshavn KommuneFrederikshavn Kommune: besvarer spørgsmål til afslutning af projektnr. 68491 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.12-11-20181607346747001
HjerteforeningenHjerteforeningen: Accept af ændring af aktivitet - udlodningsmidlerne09-11-20181700775746024
Liquidminds
Sundhedsdatastyrelsen
Strategieudkast til samling af tekst og layout i ét dokument - Strategi for cyper- og informationssikkerhed09-11-20181705769746183
Det Centrale HandicaprådSvar på invitation til Det Centrale Handicapråds årsmøde den 5. februar 201912-11-20181800019747102
Holm Kommunikation A/SSvar på invitation til stiftende generalforsamling, Foreningen til fremme af kliniske forsøg i Danmark12-11-20181800019747092
Syddansk UniversitetSvar på invitation til deltagelse ved åbningen af Football is Medicine12-11-20181800019747276
OUH Odense universitetshospitalSvar på invitation til årsmøde12-11-20181800024747300
Nørrebro TeaterSvar på invitation til premieren på TIL VERDENS ENDE på Nørrebro Teater12-11-20181800066747093
 Orientering om oversendelse af henvendelse vedr. beboerindskudslån12-11-20181800110746581
SkatteministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om tandlæger12-11-20181800110747405
Børne- og SocialministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om lægemangel12-11-20181800110747467
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse om hjemmevejleder09-11-20181800110745591
 Svar til studerende om rekonstruktioner af jomfruhinden12-11-20181800119747249
Guldborgsund KommuneSvar vedr. fremsendte redegørelse vedr. puljen til en bedre bemanding 201909-11-20181800792745855
Vesthimmerlands KommuneGodkendelse vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshus i Vesthimmerlands kommune - Projekt Aalestrup09-11-20181802102746123
Region SjællandGodkendelse af Region Sjællands ansøgning til Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse - 180211609-11-20181802116745128
Aarhus KommuneGodkendelse til Aarhus Kommune, Etablering af Sundhedshus Vest i Gellerup - 180215109-11-20181802151745196
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUÆndringsforslag til L 6410-11-20181802507746499
ServiceforbundetSvar på anmodning om møde om autorisation af optikere09-11-20181802689745891
Trafik-, Bygge- og BoligstyrelsenVedr. henvendelse om luftfartslægers adgang til Sundhed.dk12-11-20181802716747843
Frederikshavn Sygehus, Sygehus VendsysselSvar på henvendelse vedr. bloddonation12-11-20181803689747479
 Svar på henvendelse vedr. bloddonation12-11-20181803689747466
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 63 - supplerende svar på spm. 511-11-20181804374746618
 Svar på henvendelse vedr. genoptræning m.m.09-11-20181804511745290
RinggårdenHenvendelse om satspuljeaftalen for 201902-11-20181804843747129
Stresspanelets deltagereOrientering om forslag til brug for det 3. temamøde i Stresspanelet den 12. november 201809-11-20181805507745119
 Bemærkninger vedr. invitation som oplægsholder til Stresspanelets møde den 12. november 201809-11-20181805525745693
Region SyddanmarkAfbud: Tilmelding til Succesfuld hospitalslogistik hos Syddansk Sundhedsinnovation d.28.11.1812-11-20181806043747153
 Bemærkninger vedr. invitation på vegne af Det Nationale Stresspanel09-11-20181806166745255
The EconomistReply to Invitation from The Economist - War on Cancer Europe09-11-20181806311745538
 Svar på henvendelse vedr. bloddonation12-11-20181806816747751
 Svar på henvendelse vedr. administration af karensperiode ifm. bloddonation07-11-20181806821743229
Uddannelses- og ForskningsministerietAfklaring af besvarelse til Europa-Kommissionen vedr. dækning af sundhedsydelser til studerende09-11-20181807279745699
Økonomi- og IndenrigsministerietAnmodning om notat vedr. kvartalsrapport for 1. kvartal 2018 for Nyt Hospital Bispebjerg09-11-20181807731745974
Økonomi- og IndenrigsministerietTIl ØIM: vedr. tidsplan for vurdering af Nyt Hospital Bispebjerg - 2. kvartalsrapport 201809-11-20181807731745818
Lægeforeningen
Yngre Læger
Foreningen af Speciallæger - FAS
Svar på henvendelse vedr. nationalt partnerskab om bedre lægedækning i psykiatrien09-11-20181807952745713
Syddansk HøreklinikSvar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. høreapparatområdet09-11-20181808078746085
 Svar på henvendelse vedr. smertebehandling12-11-20181808137747200
 Svar på henvendelse vedr. neonatal ECMO-behandling12-11-20181808156747559
 Svar på henvendelse vedr. Medicinkortet og fornyelse af recepter07-11-20181808207743409
 Svar på henvendelse vedr. influenzavacciner12-11-20181808502747769
 Svar på henvendelse vedr. Inkontinens-app12-11-20181808869747778
SundhedsstyrelsenSvar på henvendelse om nordisk organudvekslingsprogram12-11-20181808993747135
Stevns Kommune
Sundhed.dk
Svar fra SUM vedr. opdatering af sundhed.dk12-11-20181809023746882
Kolding KommuneInvitation til at "Gå i Stresspanelets sko"12-11-20181809055746914
 Svar på anmodning om aktindsigt vedr. WHO Night noise guidelines09-11-20181809112745852
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 7612-11-20181809138747332
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 7512-11-20181809138747330
LægemiddelstyrelsenRessourcer til pukkelafvikling ifm. CE-mærkning af PRO-værktøjer12-11-20181809189746872
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 10512-11-20181809208746514
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 10612-11-20181809208746516
 Uddelegering af anbefalinger - etisk udvalg for personlig medicin08-11-20181809211744695
 Slides 6. møde til tjek - Etisk udvalg for personlig medicin11-11-20181809211746478
Københavns KommuneBemærkninger vedr. Den nationale styregruppe for PRO09-11-20181809349745881