Fra: 07-11-2018 til: 07-11-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Kræftens BekæmpelseGodkendelse af regnskab vedr. Partnerskab: Social- og Sundhedskoler og Erhvervsskoler i Danmark06-11-20181601421742510
Region SyddanmarkGodkendelse af regnskab for projektet ”Antibiotika resistens i danske akutafdelinger. Prævalens, risikofaktorer og afgrænsning af risikogrupper”05-11-20181608967741000
Yngre LægerForeløbigt svar på anmodning om videohilsen i forbindelse med, at Yngre Lægers formand fratræder06-11-20181800019742608
Aarhus KommuneForeløbigt svar på invitation til sundhedsministeren om deltagelse ved China Denmark Regions and Cities Forum 201806-11-20181800024742588
MUSEUM SØNDERJYLLANDSvar på invitation til udstillingsåbning på Kunstmuseet Brundlund Slot06-11-20181800066742471
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU L 64 - supplerende svar på spm. 107-11-20181802507743253
 Svar på henvendelse vedr. medicinfejl07-11-20181804977743342
 Bemærkninger vedr. invitation fra Det Nationale Stresspanel05-11-20181806166740601
 Invitation på vegne af Det Nationale Stresspanel til at sende handlingsorienterede forslag06-11-20181806166742961
 Svar på borgerhenvendelse vedrørende tilbagekaldelse af livstestamente06-11-20181806220742270
 Svar på henvendelse vedr. administration af karensperioden på 4 måneder (bloddonation/homoseksuelle)07-11-20181806821743176
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. træning for ældre07-11-20181806872743145
Norske HelsedirektoratSvar på henvendelse om dansk lovgivning og muligheden for at oversende personoplysninger fra danske donorer til Norge06-11-20181807342741927
CochraneForeløbigt svar på henvendelse om Nordic Cochrane Center02-11-20181807884739372
 Svar på henvendelse om forbud mod besiddelse og salg af tobak06-11-20181808049741864
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 1007-11-20181808094743323
Region MidtjyllandSvar på spørgsmål om medicin til ophold i udlandet06-11-20181808190742182
 Svar på henvendelse vedr. forhøjelse af priser på tobak07-11-20181808352743296
Økonomi- og IndenrigsministerietKontaktoplysninger på SUMs kontaktperson ift. kommunernes særlige regnskabsoplysninger26-02-20181808380741581
 Svar på henvendelse vedr. kræft-diagnosticering06-11-20181808966742680
 Om invitation til "Gå i Stresspanelets sko" rettet mod virksomheder07-11-20181809055743596
Uddannelses- og ForskningsministerietOversendelse af henvendelse til Uddannelses- og Forskningsministeriet vedr. transportrefusion til studerende ifm. praktik06-11-20181809232742979
Københavns Kommune
Frederiksberg Kommune
Invitation til første indledende møde i teknikergruppen om lægedækningsudfordringer i hovedstaden07-11-20181809287743852