Fra: 06-11-2018 til: 06-11-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Rudersdal KommuneRudersdal Kommune: besvarer spørgsmål til budget til projektnr. 68424 til puljen til nedbringelse af ventetid på genoptræning.06-11-20181608001742605
Jammerbugt KommuneSvar på yderligere spørgsmål fra Jammerbugt Kommune - Udstedelse af bekendtgørelse om lægevalg05-11-20181701571741539
KL
Sundhedsdatastyrelsen
Forelæggelse af den endelige strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren for KL's bestyrelse06-11-20181705769742923
Fontænehusene DanmarkSvar på invitation til europæisk konference "The Clubhouse-model"06-11-20181800018742696
UK ParliamentSvar på henvendelse om International Summit in the UK Parliament02-11-20181800024739349
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. beboerindskudslån.05-11-20181800110740922
Uddannelses- og ForskningsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om manglende transportrefusion for medicinstuderende i obligatoriske praktikophold06-11-20181800110742750
Børne- og SocialministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om hjemmevejleder06-11-20181800110742687
Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL)Orientering om oversendelse af henvendelse om manglende transportrefusion06-11-20181800110742838
Uddannelses- og ForskningsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om betaling for uddannelse til sundhedsplejerske06-11-20181800110742710
Guldborgsund KommuneForeløbig tilbagemelding vedr. fremsendte redegørelse vedr. puljen til en bedre bemanding 201906-11-20181800792742848
Region MidtjyllandUdsættelse af frist for tilbagemelding vedr. pulje til lægehuse/sundhedshuse - Skanderborg05-11-20181802149740876
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU Orientering vedr. høring over lovforslag om regulering af nåleakupunktur på brystkassen og forbud mod konstruktion af kunstig hymen06-11-20181802690742609
 Svar på borgerhenvendelse vedrørende tilbagekaldelse af livstestamente06-11-20181802702742243
 Vedr. forslag til Stresspanelet06-11-20181805507742237
Uddannelses- og ForskningsministerietBrev til uddannelses- og forskningsministeren vedr. antallet af ph.d'er22-10-20181806370741359
 Svar på henvendelse vedr. antallet af ph.d.'er22-10-20181806370741356
 Svar på din henvendelse vedr. fertilitetsbehandling til barn nr. 206-11-20181806833742783
Danske RegionerForespørgsel vedr. status for svar på spørgsmål fra §71-tilsynet05-11-20181807045741175
BeskæftigelsesministerietHenvendelse til Beskæftigelsesministeriet vedr. overtagelse af borgerhenvendelse om økonomiske sociale ydelser05-11-20181807098741256
BakkeskolenForespørgsel fra Det Nationale Stresspanel om faget "Trivsel på tværs"05-11-20181807523741425
 Svar på henvendelse vedr. klage over medarbejder i Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Øst05-11-20181807594740681
 Svar på henvendelse vedr. lægejournaler fra 1972-200105-11-20181807598740709
SundhedsdatastyrelsenHenvendelse til Sundhedsdatastyrelsen vedr. afgørelse om aktindsigt i sager vedr. indretningen og anvendelsen af offentlige myndigheders it-løsninger02-11-20181808040740183
 Svar på henvendelse om sundhedsplatformen02-11-20181808068739998
 Svar på din henvendelse vedr. lovforslag om regulering af akupunktur på brystkassen06-11-20181808178742749
Økonomi- og IndenrigsministerietSpørgsmål til ØIM ang. henvendelse fra Albertslunds Kommune vedr. indberetning af særlige regnskabsoplsyninger (rehabilitering)07-03-20181808380741595
Albertslund KommuneSUM's svar på henvendelse fra Albertslunds Kommune vedr. indberetning af særlige regnskabsoplysninger (rehabilitering)07-03-20181808380741597
Assens KommuneSUM's svar på Assens Kommunes henvendelse vedr. beregningsforslag til kommunernes indberetning af særlige regnskabsoplysninger (rehabilitering)02-03-20181808380741569
Slagelse KommuneSUM's svar på henvendelse fra Slagelse Kommune vedr. indberetning af særlige regnskabsoplysninger (rehabilitering)06-03-20181808380741578
Slagelse KommuneBekræftelse på modtagelse af mail fra Slagelse Kommune vedr. indberetning af særlige regnskabsoplysninger (rehabilitering)06-03-20181808380741577
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
Folketingets Lovsekretariat
SUU orientering om konsekvenser af at hydrochlorthiazid øger risiko for hudkræft31-10-20181808664736803
 Svar på henvendelse vedr. vaccinationsbog06-11-20181808825742737
Plesner Advokatfirma Amerika Plads 37Afgørelse om aktindsigt vedr. off-label brug af medicin06-11-20181808860742161
 Svar på henvendelse om køb af behandling i Danmark05-11-20181808908741484
Luxus KirurgiSvar på din henvendelse vedr. forsikringspligt05-11-20181809039741141
 Forslag om inddragelse af studiegrupper til at "Gå i Stresspanelets sko"05-11-20181809055740616
SundhedsstyrelsenAnmodning om bidrag fra Koncern-Regnskab til ministeriets besvarelse af aktindsigtsanmodning fra Radio24syv vedr. ministeriets udgifter til indretning af sundhedsministerens ministerkontor i denne valgperiode06-11-20181809176742855
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmodning om udtalelse til videresendt klage fra læge uddannet i udlandet06-11-20181809186742150
Forbrugerrådet TænkAfbud - Møde vedr. tandlægepriser05-11-20181809191741833