Fra: 28-11-2018 til: 28-11-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Borgerhenvendelse vedr. tidlig død på grund af psykisk sygdom01-11-2018SJ-STD-DEPCRV737924
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. stofskiftepatienter og udskrivning af Thyroid21-11-2018SJ-STD-DEPCRV757308
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om udskrivning af Thyroid20-11-2018SJ-STD-DEPCRV756818
 Borgerhenvendelse - forespørger om engelsk version af PKU-prøven27-11-2018SJ-STD-SUMAI762922
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 282 (Æ)28-11-2018SJ-STD-SUMMPE764937
Børne- og SocialministerietBSM bekræfter SUM's bemærkninger til "Written consultation on discussion note of 26 April on access to long-term care"07-05-20181600786762657
UdenrigsministerietSundhedsattaché takker for opdateret dagsorden til Social Protection Committee møde den 28/11-201826-11-20181600786762256
Social Protection CommitteeFor written comments - Synthesis report for 2018 SPC Thematic Reporting12-10-20181600786762607
BeskæftigelsesministerietOrientering om Social Protection Committee-møde den 30/10-201804-10-20181600786762629
Social Protection CommitteeREMINDER and extended deadline: Celebrating European Best Practices in Social Protection10-10-20181600786762622
Vejen KommuneForbrugsrapport - værdighedsmidler - Vejen Kommune28-11-20181601936764456
Region NordjyllandUdbetalingsanmodning for 3. kvartal 2018 - Pulje til forbedring af de fysiske faciliteter og rammer i psykiatrien23-11-20181603427760873
HSPACIRCABC - upload document: 3. Pratellesi - Efficiency of care survey's fundings (Health Systems Performance Assessment Expert Group)13-09-20181608741762407
HSPACIRCABC - upload document: 4. Cylus - Motivations for efficiency measurement (Health Systems Performance Assessment Expert Group)13-09-20181608741762401
HSPAHSPA bekræfter, at SUM kan sende svar på survey om "national experiences in assessing efficiency of care efter deadline"22-06-20181608741761978
HSPACIRCABC - upload document: 2. Balla - Your Healthcare (Health Systems Performance Assessment Expert Group)13-09-20181608741762406
HSPACIRCABC - upload document: 1. Cylus, Karanikolos - Managing acute care demand (Health Systems Performance Assessment Expert Group)13-09-20181608741762411
HSPAInvitation: 15th HSPA meeting - September 10th and 11th 201817-07-20181608741762438
PatienterstatningenBidrag II fra PE vedr. evaluering af forsikringspligten28-11-20181701784763915
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 211 (S)27-11-2018SJ-STD-DEPIKR764044
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU samrådsspørgsmål V (S)27-11-2018SJ-STD-DEPIKR764042
Danske RegionerBrug af sektor vs. væsen i forord til strategi for cyber- og informationssikkerhed27-11-20181705769762723
KLBemærkning vedr. brug af sektor vs. væsen i forord til strategi for cyber- og informationssikkerhed27-11-20181705769762724
SundhedsdatastyrelsenNy version af forståelsespapir vedr strategi for cybersikkerhed i sundhedssektoren27-11-20181705769762770
SundhedsdatastyrelsenNy version af forståelsespapir vedr strategi for cybersikkerhed i sundhedssektoren27-11-20181705769762773
Danske RegionerBemærkninger vedr. brug af sektor vs. væsen i forord til strategi for cyber- og informationssikkerhed27-11-20181705769762782
Danske RegionerVedr. ny version af forståelsespapir vedr strategi for cybersikkerhed i sundhedssektoren27-11-20181705769762817
Danske RegionerKvittering for svar på bemærkninger til materiale vedr. Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren til forelæggelse for Danske Regioners bestyrelse27-11-20181705769762683
Danske RegionerVedr. godkendelse af forord til strategi for cyber- og informationssikkerhed27-11-20181705769762686
LiquidmindsLiquidminds' udkast til beredskabsfigur - Strategi for cyber- og informationssikkerhed26-11-20181705769762837
SundhedsdatastyrelsenAnmodning om tilsagn om indkøb af konsulentydelser vedr. strategi for cyber- og informationssikkerhed - sundhedssektoren26-11-20181705769762295
SundhedsdatastyrelsenBemærkning vedr. anmodning om tilsagn om indkøb af konsulentydelser vedr. strategi for cyber- og informationssikkerhed - sundhedssektoren27-11-20181705769762298
DigitaliseringsstyrelsenBemærkninger til forståelsespapir vedr. strategi for cybersikkerhed i sundhedssektoren26-11-20181705769762308
SundhedsdatastyrelsenSvar vedr. proces for endelig økonomiafklaring ift. strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren26-11-20181705769762315
PsykolognævnetHenvendelse om høringer til Psykolognævnet - Ønsker at blive slettet fra ministeriets generelle høringsliste15-11-20181707803751750
FLOR Foreningen for Ledere af Offentlig RusmiddelbehandlingHenvendelse om program til FLOR-årsmøde22-11-20181707820764185
 Takker for svar vedr. kompleks borger, som gerne vil blive i eget hjem24-11-20181707930760787
MedComForespørgsel om P/L reguleringssats for 201926-11-20181708602762310
Skole og ForældreIndbydelse til reception hos Skole og Forældre den 11. december 201827-11-20181800018763942
Healthcare DenmarkInvitation til reception i forbindelse med Regeringens Vækstplan for Life Science27-11-20181800019763865
Cryos International DenmarkInvitation til sundhedsministeren til åbning af Donor Symposium27-11-20181800024763511
KLIndbydelse til ældreministeren til KL's Sundhedskonference den 22. januar 201927-11-20181800065763514
Sønderborg KommuneOrientering til sundhedsministeren om status for projekt Lillebælt Syd Vindmøllepark27-11-20181800101763493
 Henvendelse til ældreministeren - protestskrivelse mod ændringer af helhedsplan Hothers Plads og nedlæggelse af ældreboliger23-11-20181800110764199
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om ressourceforløb27-11-20181800110763932
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - vedr. pensionssatserne for 201928-11-20181800110763955
BeskæftigelsesministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om integrationsydelse28-11-20181800110764638
 Studerende fremsender spørgsmål om fejring af Valdemarsdagen i København28-11-20181800119764330
ActavisHenvendelse om transport25-11-20181800263763116
 Henvendelse om forebyggelse af terror24-11-20181800263763119
 Borgerhenvendelse om diverse emner27-11-20181800263763012
 Kopi af mail fra Den Særlige Klageret vedr. modtagelse af henvendelse27-11-20181800263763015
 Borgerhenvendelse - klage over hjemmehjælpen A/S27-11-2018SJ-STD-DEPEMLM763305
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - vedr. besparelser på ældreområdet i Assens Kommune22-11-2018SJ-STD-DEPEMLM759549
 Borgerhenvendelse - Kampagne for bedre hjemmepleje21-11-2018SJ-STD-DEPEMLM758073
 Borgerhenvendelse - er utilfreds med at der reklameres for snaps i TV27-11-2018SJ-STD-DEPEMLM762929
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 109 - spm. 1 (S)27-11-20181801599764055
RigsrevisionenHøring af udkast til beretning om regionernes overholdelse af udredningsretten <86370>28-08-20181802532764282
RigsrevisionenBeretning om udredningsretten <86370>12-11-20181802532764372
Health and Food Safety DG - European CommissionInvitation: Study on Healthcare Investments in the EU // DENMARK20-03-20181803051762719
FinansministerietFM spørger, hvorvidt regionernes særlige indberetning kan bruges i stedet for nettodriftsudgifter på psykiatri10-08-20181803747762829
FinansministerietSUM's svar på FM's anmodning om endelige nettodriftsudgifter for psykiatri 201710-08-20181803747762825
FinansministerietFM anmoder om nettodriftsudgifter for psykiatri 201710-08-20181803747762823
SundhedsdatastyrelsenSvar fra Sundhedsdatastyrelsen vedr. udkast til retningslinjer for opbevaring og sletning af e-mails mv.28-11-20181803849764790
KLSynlige Kommunale Sundheds- og ældredata - dagsorden til styregruppemøde 2 den 27. november 201821-11-20181806192762902
 Borgerhenvendelse - vedr. stråling m.m.22-11-20181807094762246
Statens Serum InstitutFra SSI: Evalueringsark til brug ved kvalitativ evaluering af CV'er - Evaluering af konsulenter27-11-20181807099763198
 Kommentarer til brev fra ministeriet om falsk diagnose20-09-20181807103699634
 Bemærkninger om forslag om indførelse af model som i Sverige vedr. sygedagpenge under barns sygdom - Stresspanelet27-11-20181807523762305
DigitaliseringsstyrelsenMødemateriale til 11. møde i portefølgestyregruppen for Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi26-11-20181807647763145
Ministry of WelfareOpfølgende spørgsmål om dansk klageordning26-11-20181807979763609
DigitaliseringsstyrelsenDigital Post på sundhedsområdet27-11-20181808256764735
SundhedsdatastyrelsenVedr. udbud af analyse af cyber- og informationssikkerheden blandt speciallæger28-11-20181808366764434
FinansministerietFM orienterer om, at ny kontaktperson ifb. kommunernes særlige regnskabsoplysninger skal sende til Økonomi- og Indenrigsministeriet26-11-20181808380761470
Dansk IndustriFra DI: Opfølgning på møde 26/11-18 om forskning i sundhedsdata27-11-20181808534762443
Praktiserende Lægers Organisation - PLOSvar fra PLO vedr. APU-fonden - indstilling af medlem fra sundhedsministeren26-11-20181808566764980
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. tobaksrygning02-10-20181808585711297
Region MidtjyllandRM: Bemærkninger til forslag til dagsorden vedr. møde den 29. november vedr. Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) og Det Nye Hospital i Vest (DNV)27-11-20181808877762461
Region MidtjyllandHospitalsdirektør deltager: Forslag til dagsorden til møde den 29. november vedr. Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) og Det Nye Hospital i Vest (DNV)27-11-20181808877762473
 Klage over diverse forhold22-11-20181808893762279
 Borgerhenvendelse om kryptering af mails23-11-20181809066763702
StatsministerietHøring om udlevering af Statsministeriets arkivsag vedr. mødereferater i regeringens koordinationsudvalg13-11-20181809540749544
 Adresseoplysninger til brug for svar på henvendelse om vaccinationsskader27-11-20181809691763154
 Rykker for svar fra sundhedsministeren på henvendelse af 16. november 2018 vedr. MFR vaccination22-11-20181809691759095
Energi-, Forsynings- og KlimaministerietHenvendelse om omskæring27-11-20181809837762854
Børne- og SocialministerietHenvendelse om omskæring27-11-20181809837763929
ErhvervsministerietHenvendelse om omskæring27-11-20181809837762932
Circuminfo.dkVedr. behandling af borgerforslag om forbud mod drengeomskæring15-11-20181809837751682
Miljø- og FødevareministerietHenvendelse om omskæring16-11-20181809837753779
Miljø- og Fødevareministeriet
Circuminfo.dk
Henvendelse om omskæring16-11-20181809837753777
Det Jødiske Samfund i Danmark
Miljø- og Fødevareministeriet
Henvendelse om omskæring16-11-20181809839753773
 Svar fra borger på svar fra SUM vedr. spørgsmål om fritagelse for tolkegebyr26-11-20181809864763960
 Kopi af brev til Europarådet vedr. tvang i psykiatrien til orientering22-11-20181809907758136
 Henvendelse om afslag på aktindsigt i afdød pårørendes lægejournal21-11-20181809908762247
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 210 (S)27-11-20181809922764019
 Borgerhenvendelse til formanden for Stresspanelet27-11-20181809925763848
Holbæk KommuneHenvendelse fra Holbæk kommune vedr. notat om rammerne for kommunal myndighedsudøvelse vedr. vederlagsfri fysioterapi22-11-20181809957764957
Cancer Research UKHenvendelse til sundhedsministeren - protecting the interests of patients and medical research as the UK leaves the European Union12-11-20181809959748007
Cancer Research UKHenvendelse til sundhedsministeren - protecting the interests of patients and medical research as the UK leaves the European Union12-11-20181809959750794