Fra: 23-11-2018 til: 25-11-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Henvendelse fra studerende i Belgien med spørgsmål om jordemødre i Danmark19-11-2018SJ-STD-SUMAI754089
 Ønsker hjælp til videre uddannelse som læge i Danmark14-11-2018SJ-STD-SUMAI755089
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 201 (S)23-11-2018SJ-STD-SUMMPE760197
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 200 (S)23-11-2018SJ-STD-SUMMPE760202
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 204 (S)23-11-2018SJ-STD-SUMMPE760186
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU samrådsspørgsmål U (S)23-11-2018SJ-STD-SUMMPE759764
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 205 (S)23-11-2018SJ-STD-SUMMPE760181
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 202 (S)23-11-2018SJ-STD-SUMMPE760193
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 203 (S)23-11-2018SJ-STD-SUMMPE760191
Børne- og Socialministeriet2018 MIRs - draft conclusions for review16-03-20181600786760231
UdenrigsministerietSundhedsattache bekræfter deltagelse i MIR 201823-02-20181600786760242
UdenrigsministerietSundhedsattache spørger til, hvordan SUM kan levere bidrag til Social Protection Committee-mødet den 28/11-201822-11-20181600786758379
UdenrigsministerietSundhedsattache bekræfter aftale om telefonsamtale mandag den 26/11-2018 vedr. Social Protection Committee-mødet22-11-20181600786758385
Social Protection CommitteeYderligere materiale til SPC Møde den 28 November21-11-20181600786758117
Social Protection CommitteeOrientering om at SPC's Semester Autumn Package bliver sendt rundt den 21/11-201820-11-20181600786758017
Børne- og SocialministerietBSM sender HØRING - vurdering af østrigske og slovenske reformer om Long Term Care - deadline mandag 19/213-02-20181600786760255
Børne- og SocialministerietBSM kvitterer for bidrag til høring - vurdering af østrigske og slovenske reformer om long term care14-02-20181600786760254
Børne- og SocialministerietBSM sender info om organisering af MIR (Semester) reviews den 7.-9. marts i Bruxelles13-02-20181600786760259
Social Protection CommitteePåmindelse fra SPC om deadline for 2019 SPC peer reviews21-11-20181600786758068
Social Protection CommitteeEuropean Semester Autumn Package fra SPC - bemærkninger senest den 26/1121-11-20181600786758050
HjerteforeningenMail: Hjerteforeningens udmelding af partnerskabet "Sammen om Mental Sundhed"21-11-20181601142758269
Ikast-Brande KommuneRevideret værdighedspolitik 2019-2022 fra Ikast-Brande Kommune - pulje vedr. en værdig ældrepleje22-11-20181601709758295
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-653/18, Unitel23-11-20181602492760716
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-634/18, Prokuratura Rejonowa w Slupsku23-11-20181602492760713
BeredskabsstyrelsenDagsorden for 17. møde i CBRNE-Koordinationsudvalget22-11-20181603261758914
CivilstyrelsenAfleveringsfrister til Lovtidende i forbindelse med årsskiftet23-11-20181605527760379
Hillerød KommuneSvar på henvendelse om manglende materiale om overførte midler fra 2016 til 2017 - Klippekortsordningen i hjemmeplejen21-11-20181606862758273
Rudersdal KommuneTilbagemelding vedr. manglende materiale om overførte midler fra 2016 til 2017 - Klippekortsordningen i hjemmeplejen21-11-20181606922757663
Svendborg KommuneSvar på henvendelse om manglende materiale om overførte midler fra 2016 til 2017 - Klippekortsordningen i hjemmeplejen22-11-20181606932758286
PsykiatriFondenMail.: Referat fra følgegruppemøde om Mind My Mind21-11-20181608098758572
HSPAReminder om tilmeldelse til workshop "marketplace on digitally enabled integrated care best practices" - 12-13 December 201822-11-20181608741759698
SundhedsstyrelsenIndstilling fra Sundhedsstyrelsen til Ankenævnet for Patienterstatning - yderligere 3 medlemmer22-11-20181703721760339
SundhedsstyrelsenIndstilling fra Sundhedsstyrelsen til Ankenævnet for Patienterstatning - 3 personer01-11-20181703721740248
FinanstilsynetForslag til delstrategi for cyber- og informationssikkerhed16-11-20181705769760088
MedComMateriale til MedComs styregruppe19-11-20181708602759855
AltingetInvitation: Øresundsmingle i Altingets gård22-11-20181800002759361
PolitikenHenvendelse vedr. interview med departementschefen22-11-20181800004759345
Center for Politiske Studier CEPOSInvitation til sundhedsministeren til CEPOS Onsdagsnetværk23-11-20181800018759899
Brand & Redning SønderjyllandInvitation til sundhedsministeren til Parole 201823-11-20181800018759898
 Henvendelse om fly22-11-20181800263759024
 Borgerbrev - Henvendelse om lægemiddel22-11-20181800263759005
 Kopi af kvittering fra Finansministeriet på modtagelse af henvendelse om diverse emner22-11-20181800263759010
SundhedsdatastyrelsenMail fra SOR-enhed i SDS vedr. informationsindsats til praktiserende læger09-11-20181801078758170
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - vedr. klage og beskrivelse af oplevelsen af et plejehjem i år 201820-11-2018SJ-STD-DEPEMLM756819
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om mikrobølgestråler20-11-2018SJ-STD-DEPEMLM756242
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. Freestyle Libre16-11-2018SJ-STD-DEPEMLM753755
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om klage over stor tandlægeregning19-11-2018SJ-STD-DEPEMLM757295
 Borgerhenvendelse - meddelelse om ikke-samtykke til installation af trådløs fjernaflæst forbrugsmåler på sin ejendom15-11-2018SJ-STD-DEPEMLM755078
MedComNational spørgeskemaundersøgelse om KOL-behandling i almen praksis23-11-20181802054760131
MedComNational spørgeskemaundersøgelse om KOL-behandling i almen praksis21-11-20181802054760219
MedComNational spørgeskemaundersøgelse om KOL-behandling i almen praksis - KOL patienter23-11-20181802054760400
Greve KommuneOpdateret materialet fra Greve Kommune vedr. Sundhedshus23-11-20181802123759822
TandlægeforeningenSpm fra Tandlægeforeningen vedr. frist, Dialog- og inddragelsesforum for arbejdet om nye rammer for voksentandplejen - klage over frist22-11-20181803753759880
VIVEVIVE-Slides til præsentation af rapport d. 28 om tandplejeordninger i andre lande22-11-20181804210759423
StressforeningenForslag til stresspanelet fra Stressforeningen23-11-20181805700760462
BUPL ForbundKonkrete forslag til Det Nationale Stresspanel23-11-20181805700760541
Sangcenter NordsjællandFORSLAG TIL STRESSPANELET: "SONGFULNESS"23-11-20181805700760531
FTF
LO - Landsorganisationen i Danmark
Forslag til Stresspanelet23-11-20181805700760555
StresslægeklinikKonkrete handlingsforslag til Stresspanelet23-11-20181805700760306
Komiteen for SundhedsoplysningForslag - Sammen om mental sundhed23-11-20181805700760383
Foreningen af Socialchefer i DanmarkForslag til Det nationale Stresspanel15-11-20181805700759581
Landsforeningen for lavfrekvent støjAnbefalinger til Stresspanelet22-11-20181805700759987
 Forslag til stresspanelet22-11-20181805700759976
JordemoderforeningenUddybning af oplæg til Stresspanelet fra Jordemoderforeningen22-11-20181805700759991
Danske Studerendes FællesrådForslag til stresspanelet23-11-20181805700760234
 Forslag til Stresspanelet14-11-20181805700759547
 Forslag til stresspanelet23-11-20181805700760128
 Svar på henvendelse vedr. undersøgelser vedr. kræft22-11-20181806861759322
Danske RegionerOpdateret udkast til skabelon for regionale implementeringsstrategier (systemstilpasninger til datadeling)15-11-20181806892753893
FinansministerietBemærkninger vedr. udkast til skabelon for regionale implementeringsstrategier - ENDELIG (systemtilpasninger til datadeling)19-11-20181806892755596
Danske RegionerBemærkninger vedr. udkast til skabelon for regionale implementeringsstrategier (systemtilpasninger til datadeling)19-11-20181806892754474
Danske ÆldrerådHøringssvar fra Danske Ældreråd, NO. 57. Høring: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gebyr for autorisation m.v. af visse sundhedspersoner - Frist 06.12.201812-11-20181807386760642
PatienterstatningenHøringssvar fra Patienterstatningen: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gebyr for autorisation m.v. af visse sundhedspersoner - Frist 06.12.201808-11-20181807386760633
JustitsministerietHøringssvar fra Justitsministeriet: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gebyr for autorisation m.v. af visse sundhedspersoner - Frist 06.12.201809-11-20181807386760635
DatatilsynetHøringssvar fra Datatilsynet vedr. opsplitning og udlevering af lægemidler til veterinær brug12-11-20181807453748030
DatatilsynetHøringssvar fra Datatilsynet vedr. ændring af bekendtgørelse om indhentning af oplysninger til lægemiddelstatistik12-11-20181807453748021
DatatilsynetHøringssvar fra Datatilsynet vedr. udkast til Q&A til bekendtgørelse om dyrlægers og apotekers opsplitning og udlevering af lægemidler til veterinær brug12-11-20181807453748027
Region NordjyllandHøringssvar fra Region Nordjylland vedr. apoteker og sygehusapotekers driftsforhold19-11-20181807453754138
Region NordjyllandHøringssvar fra Region Nordjylland vedr. L 61 og L 6319-11-20181807453754131
DatatilsynetHøringssvar fra Datatilsynet vedr. apoteker og sygehusapotekers driftsforhold12-11-20181807453748025
RigsrevisionenLynhøring af udkast til beretning om forløbet for flygtninge <86902>23-11-20181808184759676
SundhedsdatastyrelsenUdbud af: Analyse af cyber- og informationssikkerheden blandt speciallæger22-11-20181808366759351
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - bilag 80, bilag til SUU alm. del - spm. 12913-11-20181808494758580
LægemiddelstyrelsenOrientering om status vedr. bestilling i lovforslagssag22-11-20181809034758005
Styrelsen for PatientsikkerhedFra STPS: Svar på spørgsmål om videregivelse af patientjournaloplysninger til udenlandske forskere22-11-20181809040759316
 Rykker for svar på henvendelse om kryptering22-11-20181809066758255
Styrelsen for PatientsikkerhedBidrag fra Styrelsen for Patientklager - besvarelse af henvendelse af 1. november 2018 om kryptering22-11-20181809066759164
Helse- og OmsorgsdepartementetSpørgsmål fra Åpenhetsutvalget om danske regler og praksis, når det gælder fotografering og filmning i sundhedsvæsenet, statsforvaltningen, børnehaver og skoler16-02-20181809147715509
Helse- og OmsorgsdepartementetSpørsmål fra Åpenhetsutvalget om danske regler og praksis, når det gælder fotografering og filmning i sundhedsvæsenet, statsforvaltningen, børnehaver og skoler01-10-20181809147710506
Styrelsen for PatientsikkerhedFremsender udtalelse til brug for behandling af klagesag vedr. afslag på dispensation21-11-20181809186757045
Region SyddanmarkBidrag fra Region Syd: Forventet fase- og effektiviseringsrapportering for kvalitetsfondsbyggerier22-11-20181809663759781
Sjældne DiagnoserHenvendelse til sundhedsministeren med opfordring til opfølgning på anbefaling om screening for svær kombineret immundefekt20-11-20181809742755939
NEXT - National Experimental Therapy PartnershipFra NEXT: Møde med NEXT og Lægevidenskabelige Selskaber om adgang til journaldata til forskning14-11-20181809784758822
Lægehuset FrederiksForespørgsel om livstestamente til patient oprettet for et antal år siden19-11-20181809813754997
Reddernes Fagforening c/o Det Faglige HusHenvendelse til sundhedsministeren om autorisationsordning for ambulancebehandlere23-11-20181809828759603