Fra: 22-11-2018 til: 22-11-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 194 (S)22-11-2018SJ-STD-DEPLCT758862
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 195 (S)22-11-2018SJ-STD-SUMMPE758863
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 191 (S)22-11-2018SJ-STD-SUMMPE758857
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU samrådsspørgsmål T (Æ)22-11-2018SJ-STD-SUMMPE758936
UdenrigsministerietSundhedsattache bekræfter, at der gerne må laves bidrag til Social Protection Committee-mødet den 28/11-201820-11-20181600786756931
Social Protection CommitteePåmindelse om tilmeldelse fra SPC: OECD/EU Seminar on Financial Incentives and Retirement Savings, Paris, 4 December21-11-20181600786758056
SundhedsstyrelsenDagsorden for 7. møde i Følgegruppen for den ældre medicinske patient d. 14/11-1807-11-20181600825758390
SundhedsstyrelsenNæste møde i Følgegruppen for den ældre medicinske patient afholdes d. 14/11-18 kl. 10.00-13.30 - Holdes som fællesmøde med Følgegruppen for evalueringen af styrket sammenhæng for de svageste, inkl. projektledere fra puljeprojekterne30-08-20181600825756961
SundhedsstyrelsenSkriftlig orientering om initiativer på udmøntningsplanen for den ældre medicinske patient06-02-20181600825756951
UdenrigsministerietForkyndelse af Domstolens dom i sag C-151/17, Swedish Match22-11-20181602492759475
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-640/18, Wagram Invest21-11-20181602492757949
UdenrigsministerietFristliste af 21. november 2018 over retssager ved EU-Domstolen og Retten21-11-20181602492757946
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-641/18, Rina22-11-20181602492758281
Københavns KommuneHenvendelse om fortsættelse af projekt om Naloxon efter ophør af satspuljefinanciering18-11-20181602663754460
Brønderslev KommuneTilbagemelding vedr. manglende materiale om overførte midler fra 2016 til 2017 - Klippekortsordningen vedr. hjemmeplejen20-11-20181606830756276
Glostrup KommuneRegnskab vedr. Klippekortordningen - Glostrup Kommune20-11-20181606848755458
Gribskov KommuneSvar vedr. revideret regnskab - klippekortordningen for hjemmeboende 2015-201620-11-20181606850756271
Ikast-Brande KommuneSvar på henvendelse om manglende materiale om overførte midler fra 2016 til 2017 - Klippekortsordningen vedr. hjemmeplejen20-11-20181606870756338
Solrød KommuneSvar på henvendelse om manglende materiale for overførte midler fra 2016 til 2017 - Klippekortsordningen vedr. hjemmeplejen20-11-20181606928756105
Ærø KommuneSvar på henvendelse om manglende materiale for overførte midler fra 2016 til 2017 - Klippekortsordningen vedr. hjemmeplejen20-11-20181606945756347
Region HovedstadenEt spørgsmål i forlængelse af SUM's brev af 14/11 2018 vedr. udredningsretten20-11-20181608701757617
HSPADiskussionspapir til det 16. møde i HSPA i Dublin den 5. december 201820-11-20181608741756318
HSPAHSPA: Launch of Health at a Glance Europe 201822-11-20181608741759002
HSPAHSPA orienterer om offentliggørelse af Integrated Care Performance Assessment study21-11-20181608741758059
HSPAEndelige diskussionspapir til HSPA mødet den 5. december i Dublin - omhandler HSPA's fremtidige arbejde20-11-20181608741758011
Region SyddanmarkUdkast til referat af møde mellem SUM og Region Syddanmark d. 26. juni - sygehusinvesteringer13-11-20181609114755583
Region SyddanmarkUdkast til referat af møde mellem SUM og Region Syddanmark d. 26. juni om sygehusinvesteringer15-11-20181609114755580
Region SyddanmarkUdkast til referat af møde mellem SUM og Region Syddanmark d. 26. juni om sygehusinvesteringer19-11-20181609114755600
Region SyddanmarkUdkast til referat af møde mellem SUM og Region Syddanmark d. 26. juni om sygehusinvesteringer20-11-20181609114755603
UdenrigsministerietCirculation of TW Fiche for the former Yugoslav Republic of Macedonia : MK 16 IPA JH 02 18 Building of the institutional capacity of the Investigative Centre - EU's Twinning programmer21-11-20181609726757963
SundhedsstyrelsenNy mødedato for 4. møde i Følgegruppen vedr. evaluering af sammenhæng for de svageste ældre - D. 9/5-18 kl. 14.00-15.3028-03-20181610495756967
SundhedsstyrelsenEftersendelse af bilag til dagsorden for 5. møde i Følgegruppen vedr. evaluering af styrket sammenhæng for de svageste ældre d. 14/11-18 kl. 10.00-11.3009-11-20181610495756983
SundhedsstyrelsenDagsorden for 5. møde i Følgegruppen vedr. evaluering af styrket sammenhæng for de svageste ældre d. 14/11-18 kl. 10.00-11.3007-11-20181610495756979
SundhedsstyrelsenNæste møde i Følgegruppen for evalueringen af styrket sammenhæng for de svageste, inkl. projektledere fra puljeprojekterne, afholdes d. 14/11-18 kl. 10.00-12.00 - Holdes som fællesmøde med Følgegruppen for den ældre medicinske patient30-08-20181610495756978
SundhedsstyrelsenDagsorden for 4. møde i Følgegruppen vedr. evaluering af styrket sammenhæng for de svageste ældre d. 9/5-18 kl. 14.00-15.3002-05-20181610495756971
SundhedsstyrelsenDagsorden til 4. møde i Følgegruppen vedr. evaluering af sammenhæng for de svageste ældre d. 16/3-1809-03-20181610495756965
Danske BandagisterIndstilling fra Danske Bandagister til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn09-11-20181611041759333
KLBemærkninger til initiativer og udkast til strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren20-11-20181705769756583
LiquidmindsTidsplan for sidste fase af layout af strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren18-11-20181705769757348
LiquidmindsFotobrief - strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren20-11-20181705769756705
SundhedsdatastyrelsenMateriale til møde i styregruppen for strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren21-11-20181705769757867
SundhedsdatastyrelsenBemærkninger vedr. regionernes kommentarer til initiativer og udkast til strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren20-11-20181705769756537
Sønderjysk LandboforeningInvitation til bedriftsbesøg og dialogmøde22-11-20181800018759268
AltingetInvitation til sundhedsministeren til Øresundsmingle i Altingets gård22-11-20181800018759249
Ballerup KommuneInvitation til sundhedsministeren til at besøge Ballerup Kommune i forbindelse med placering af internationalt forskning- og videnscenter20-11-20181800019756506
 Invitation til sundhedsministeren til at være vært for debatten i projektet "Uge 5: Danmark debatterer EU"22-11-20181800019759108
Kræftens BekæmpelseInvitation til sundhedsministeren til World Cancer Day01-11-20181800019757990
Russian Investment ForumInvitation til sundhedsministeren til forum "Healthy Life Forum: Towards 80+"19-11-20181800024754106
 Invitation til ældreministeren til Juledag på Aarhus Universitet den 7. december 201822-11-20181800065758178
 Fremsender kopi af svar fra Børne- og Socialministeriet vedr. hjemmevejleder m.m.20-11-20181800101756266
BeskæftigelsesministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om gensidig forsørgerpligt22-11-20181800110758912
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - ønsker flere højskoler for seniorer/pensionister evt. med tilskud20-11-20181800110756795
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 160, omtrykt til skatteministeren22-11-20181800198758138
Ikast-Brande KommuneOrientering om godkendelse af fælles redegørelse - Ikast-Brande Kommune - en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 201921-11-20181800811757157
OUH Odense universitetshospitalUdbetaling af 4. og sidste rate af tilsagn vedr. midler til behandling af ludomani19-11-20181801011756085
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - ønsker plads til dyr på plejehjemmene17-11-2018SJ-STD-DEPEMLM754003
World Health Organization (WHO)WHO - mechanism on substandard and falsified medical products29-10-20181801465746493
World Health Organization (WHO)WHO - C.L.37.2018 (appointment of external auditor 2020-2023)30-10-20181801465735871
Region MidtjyllandUddybende oplysninger til ansøgning om pulje til etablering af børne- og ungehospicepladser i Vestdanmark15-11-20181801970754397
Helsingør KommuneMateriale til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Læge- og Sundhedshuse21-11-20181801976759396
MedComForespørgsel vedr. tilsagnsbrev til MedCom vedr. forløbsplaner i almen praksis21-11-20181802054757544
Aalborg KommuneAnmodning om udbetaling af projektstøtte til Aalborg Kommune fra pulje om læge- og sundhedshuse med jeres sagsreference 180212820-11-20181802128759404
Aarhus UniversitetGrønland - Orientering vedr. videresendelse af høring over udkast til lovforslag til ændring af komitéloven og sundhedsloven21-11-20181803331757051
PsykolognævnetHøringssvar til lov om ændring af komitéloven og ændring af sundhedsloven - Psykolognævnet - ingen bemærkninger21-11-20181803331757691
RigsrevisionenHøringssvar til ændring af komitéloven og sundhedsloven - Rigsrevisionen - ingen bemærkninger22-11-20181803331758176
Region MidtjyllandÅrlig rapportering på effektiviseringsarbejdet for Det nye Hospital i Vest (DNV-Gødstrup)16-04-20181803589754383
TandlægeforeningenFra Tandlægeforeningen - Rapport - Dialog- og inddragelsesforum for arbejdet om nye rammer for voksentandplejen21-11-20181803753757803
Implement Consulting GroupFra ICG: Udkast til rapport vedr. analyse af guide til sundheds-apps22-11-20181804186759436
Region SyddanmarkSundhedsjournal 3.0: Materiale til styregruppemøde den 27. november 201821-11-20181804480757716
 Forslag til stresspanelet21-11-20181805700759288
 Forslag til stresspanelet14-11-20181805700759313
 konkrete handlingsforslag til stresspanelet14-11-20181805700759340
Dansk MagisterforeningSvar på invitation fra Det nationale Stresspanel14-11-20181805700759334
 Synspunkter og forslag fra en privatpraktiserende psykolog til Stresspanelet12-11-20181805700756609
 Forslag til at reducere stress - Stresspanelet18-11-20181805700755814
 Anbefaling til Stresspanelets arbejde16-11-20181805700755834
 Forslag til Stresspanelet fra Pusterummet15-11-20181805700755923
StudenterrådgivningenStudenterrådgivningens input til stresspanelet15-11-20181805700756130
Forebyg StressHandlingsforslag til Stresspanelet: Smileyordning til lovforslag15-11-20181805700756730
 Høringssvar fra advokat i klagesag over Styrelsen for Patientsikkerheds afslag på autorisation02-10-20181805825711349
Den norske tannlegeforeningModtager materiale fra parten i klagesag vedr. afslag på selvstændigt virke16-11-20181805962755489
UdenrigsministerietRegeringens menneskerettighedsudvalg: Indkaldelse til møde den 10. december 201820-11-20181806309756268
FinansministerietBemærkninger vedr. udkast til skabelon for regionale implementeringsstrategier - ENDELIG (systemtilpasninger til datadeling)19-11-20181806892755597
Danske RegionerSpørgsmål vedr. udkast til skabelon for regionale implementeringsstrategier (systemtilpasninger til datadeling)12-11-20181806892753917
Danske RegionerBemærkninger vedr. udkast til skabelon for regionale implementeringsstrategier (systemtilpasninger til datadeling)16-11-20181806892754504
Danske RegionerBemærkninger vedr. udkast til skabelon for regionale implementeringsstrategier (Systemtilpasninger til datadeling)19-11-20181806892754659
Danske RegionerBemærkninger vedr. opdateret udkast til skabelon for regionale implementeringsstrategier (Systemtilpasninger til datadeling)14-11-20181806892753895
Danske RegionerBemærkninger vedr. udkast til skabelon for regionale implementeringsstrategier (systemtilpasninger til datadeling)19-11-20181806892754672
Danske RegionerBemærkninger vedr. udkast til skabelon for regionale implementeringsstrategier (systemtilpasninger vedr. datadeling)14-11-20181806892753902
FinansministerietUdkast til skabelon for regionale implementeringsstrategier (systemtilpasninger til datadeling)13-11-20181806892755591
SundhedsdatastyrelsenFra SDS: Konsulentrammeaftale vedr. analyse af forskerservice19-11-20181807099756708
SundhedsdatastyrelsenFra SDS: Vedr. orientering af Statens Serum Institut, National Videnskabsetisk Komité og Styrelsen for Patientsikkerhed om analyse af forskerservice19-11-20181807099756719
Styrelsen for PatientsikkerhedOpfølgende spørgsmål vedr. loves gyldighed for Grønland19-11-20181807206755675
Dansk Selskab for Almen MedicinHøringssvar fra DSAM vedrørende bekendtgørelsesændringer vedr. L 62 (ændring af lov med forsøgsordning med medicinsk cannabis) og L 63 (behandlerfarmaceuter)16-11-20181807419752850
 Takker for svar på henvendelse vedr. overbelægningssituationen20-11-20181807541755647
Region MidtjyllandHøringssvar vedr. ændring af medicintilskudsbekendtgørelsen m.v. - Region Midtjylland - bemærkninger20-11-20181807871755828
UdenrigsministerietHøring vedr. arktisk redegørelse til Folketinget10-09-20181808183691059
SundhedsdatastyrelsenUdbud af: Analyse af cyber- og informationssikkerheden blandt speciallæger21-11-20181808366756962
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU B 6 - spm. 1 (S)22-11-20181808415758968
Børne- og SocialministerietBemærkninger fra BSM til puljeopslag til forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose07-11-20181808889757022
Økonomi- og IndenrigsministerietSvar på spørgsmål til momsrefusion - pulje til forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose19-11-20181808889757102
Transport-, Bygnings- og BoligministerietKoordination med TRM vedr. befordringspulje05-11-20181808889757096
Transport-, Bygnings- og BoligministerietKoordination med TRM vedr. befordringspulje15-11-20181808889757093
Børne- og SocialministerietSvar fra BSM på spm. vedr. servicelovens § 11716-11-20181808889757020
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS fremsender sagens akter vedr. klage over afslag på autorisation06-11-20181808897756401
PatienterstatningenListe med ressourcesager fra PE (opdateret 21.11.18)21-11-20181809034758000
Statens Serum InstitutHøringssvar fra Statens Serum Institut vedr. Rigsarkivets tidsplan for aflevering af arkiveringsversioner af data i statslige myndigheders it-systemer.20-11-20181809087755915
 Anmoder om aktindsigt i henhold til miljøoplysningsloven vedr. WHO Night noise guidelines for Europe 200931-10-20181809112737623
Danske FysioterapeuterHøringssvar fra Danske Fysioterapeuter: Høring om bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler og lægemiddelvirksomheder m.v.20-11-20181809196756392
 Kommentarer vedr. friststilling af direktør samt underskriftsindsamling13-11-20181809254749526
Poul Heidmann AdvokatfirmaFremsender kopi af brev af 15. november 2018 sendt til Rigshospitalet vedr. afskedigelse af direktør15-11-20181809499752277
 Borgerhenvendelse nr. 2 vedr. forsikringspligt20-11-20181809578756529
Danske RegionerForslag til nye områder til nationalt PRO-program09-11-20181809610754515
SundhedsdatastyrelsenSundhedsdatastyrelsens oversendelse af klage over nægtet adgang til data til brug for forskningsprojekt17-11-20181809672756171
Mariagerfjord KommuneHenvendelse fra Mariagerfjord Kommune vedr. tilskud til friplejehjem20-11-20181809676756376
Københavns UniversitetHenvendelse fra Københavns Universitet vedr. baggrundsinformation om Nationalt Genom Center19-11-20181809703756524
SundhedsdatastyrelsenSMR (Sygehusmedicinregister) Kernegruppemøde - mødenoter for 23.10.1830-10-20181809707756744
SundhedsdatastyrelsenSMR (Sygehusmedicinregister) Kernegruppemøde - mødenoter for 16.10.1822-10-20181809707756742
SundhedsdatastyrelsenSMR Kernegruppemøde - mødenoter for 09.10.18 (Sygehusmedicinregister)15-10-20181809707756736
SundhedsdatastyrelsenSMR Kernegruppemøde - mødenoter for 25.09.18 og 03.10.18 (Sygehusmedicinregister)09-10-20181809707756733
SundhedsdatastyrelsenSMR (Sygehusmedicinregister) Kernegruppemøde - mødenoter for 13.11.1820-11-20181809707756748
SundhedsdatastyrelsenSMR (Sygehusmedicinregister) Kernegruppemøde - mødenoter for 30.10.1805-11-20181809707756746
Sundhed.dkHøring af dagsorden til mødet i sundhed.dk's styregruppe den 23. november02-11-20181809776758623
Sundhed.dkHøring af dagsorden til mødet i sundhed.dk's styregruppe den 23. november02-11-20181809776758621
Sundhed.dkMaterialet til mødet i sundhed.dk's styregruppe den 23. november 2018 kl. 10:00-13:0016-11-20181809776758608
Sundhed.dkHøring af dagsorden til mødet i sundhed.dk's styregruppe den 23. november26-10-20181809776758617
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 177 (S)20-11-20181809785756542
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 178 (S)20-11-20181809785756543
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 179 (S)20-11-20181809785756544
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 180 (S)20-11-20181809785756545
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. organiseret kriminalitet på psykiatriske afdelinger19-11-20181809786754973
 Borgerhenvendelse - vedr. ændring af loven om tvang i psykiatrien/tvangsmedicinering20-11-20181809788756273
Dansk Psykiatrisk SelskabHenvendelse af 13. november 2018 til sundhedsministeren om rekruttering til psykiatrien13-11-20181809789749136
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 188 (S)22-11-20181809790758849
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 187 (S)22-11-20181809790758846
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 190 (S)22-11-20181809790758856
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 193 (S)22-11-20181809790758860
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 185 (S)22-11-20181809790758840
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 189 (S)22-11-20181809790758851
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 186 (S)22-11-20181809790758841
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 192 (S)22-11-20181809790758859
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 196 (S)22-11-20181809793758893