Fra: 20-11-2018 til: 21-11-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Svar på forespørgsel fra Stresspanelet om sangens betydning for den mentale sundhed16-11-2018SJ-STD-DEPCHO752487
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 184 med frist til FT 12-12 (S)21-11-2018SJ-STD-SUMMPE757612
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 156 (S)15-11-2018SJ-STD-SUMMPE757742
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 157 (S)15-11-2018SJ-STD-SUMMPE757745
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 183 (S)21-11-2018SJ-STD-SUMMPE757750
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU Samrådsspørgsmål S (Æ)19-11-2018SJ-STD-SUMMPE754941
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU Samrådsspørgsmål R (Æ)19-11-2018SJ-STD-SUMMPE754940
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 172 (S)19-11-2018SJ-STD-SUMMPE754955
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 167 (S)19-11-2018SJ-STD-SUMMPE754902
Social Protection CommitteeEndeligt notat fra Social Protection Committee om digitalisering og brugen af robotter16-11-20181600786753111
Social Protection CommitteeYderligere information om "OECD/EU Seminar on Financial Incentives and Retirement Savings"16-11-20181600786753277
SundhedsstyrelsenEftersendelse af bilag til dagsorden for 7. møde i Følgegruppen for den ældre medicinske patient d. 14/11-1809-11-20181600825756899
Region HovedstadenVedr. Partnerskabet ”Forum for mænds sundhed” - Endeligt projektregnskab med revisors erklæring og beretning06-09-20181601443753693
Region HovedstadenFremsendelse af projektregnskab for bevilling til projektet "Styrket indsats for unge med hjerneskade " fra puljen til unge med erhvervet hjerneskade.16-11-20181601543753986
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-632/18, Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale20-11-20181602492757937
UdenrigsministerietFristliste over retssager ved EU-Domstolen og Retten samt traktatkrænkelsessager og pilotsager15-11-20181602492755342
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-639/18, Sparkasse Südholstein20-11-20181602492757940
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-501/18, Balgarska Narodna Banka (genoptagelse af sagens behandling)21-11-20181602492757960
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-649/18, A21-11-20181602492757957
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-643/18, British Airways21-11-20181602492757954
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-647/18, Corporate Commercial Bank, en liquidation20-11-20181602492757943
Billund KommuneFremsendelse af materiale vedr. overførte midler fra 2016 til 2017 - Klippekortsordningen i hjemmeplejen19-11-20181606826754366
Faaborg-Midtfyn KommuneSvar på henvendelse vedr. manglende materiale om overførte midler fra 2016 til 2017 - Klippekortsordningen i hjemmeplejen19-11-20181606845754443
Kalundborg KommuneFremsendelse af dokumenter og regnskab vedr. "Projekt klippekort"19-11-20181606874754810
Syddjurs KommuneSvar på henvendelse vedr. regnskab for 2017 om overførte midler fra klippekortordning for hjemmeboende borgere19-11-20181606933754744
Aalborg Universitetshospital, SydUdbetalingsanmodning vedr. projekt ProData 201819-11-20181609181754952
SundhedsstyrelsenReferat fra mødet den 10. oktober 2018 i Det Nationale Råd for Tandlægers Videreuddannelse19-11-20181609785754552
Forum for ældre og socialtandplejeHenvendelse til ældreministeren med opfordring til at bidrage til at løfte ældretandplejen02-05-2018SJ-STD-DEPENR602815
Danske RegionerSpørgsmål til cyber- og informationssikkerhedsstrategi16-11-20181705769753280
SundhedsdatastyrelsenOrientering om, at Cyber- og informationssikkerhedsstrategi mv. er sendt til kommentering16-11-20181705769753197
SundhedsdatastyrelsenOrientering om, at Cyber- og informationssikkerhedsstrategi mv. er sendt til kommentering16-11-20181705769753216
Danske RegionerVedr. ændringer og bemærkninger til strategiteksten og initiativerne til strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren14-11-20181705769752494
SundhedsdatastyrelsenBemærkninger til regionernes kommentarer til initiativer og udkast til strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren20-11-20181705769756603
MedComVedr. forslag til dagsorden for styregruppemøde til drøftelse på mødet i MedComs formandskab d. 14. november12-11-20181708602753912
Finlands AmbassadeInvitation: Independence Day reception 6th December, 201814-11-20181800002750175
FTFInvitation til afskedsreception for direktør den 17.12.201815-11-20181800002752516
HofmarskallatetInvitation til HM Dronningens Nytårskur og taffel21-11-20181800018757847
Den sydvestjydske Venstrepresse ApSInvitation til sundhedsministeren til "Forprang"19-11-20181800018755000
JydskeVestkystenInvitation til JydskeVestkystens Kulturpris 201919-11-20181800018754944
GigtforeningenAnmodning om tale ifm. indvielse af Gigthospitalet19-11-20181800019755380
 Invitation til ældreministeren til besøg i seniorbofællesskabet Kirsebærlunden19-11-20181800065755889
Susannes Hjemmepleje ApSVil gerne invitere ældreministeren til besøg i hjemmeplejefirma - ønsker frit valg vedr. hjemmesygeplejersken20-11-20181800065756248
KongehusetInvitation til Ældreministeren til Nytårskur og - taffel, 1. januar 2019 på Amalienborg21-11-20181800066757537
Danske SeniorerInvitation til ældreministeren til at tale ved kongres på Fyn den 2. oktober 201920-11-20181800066755948
Børne- og SocialministerietAfvisning af overtagelse af henvendelse vedr. lukning af dagtilbud for ældre21-11-20181800110756870
Transport-, Bygnings- og BoligministerietSvar på anmodning om overtagelse af borgerhenvendelse - forslag til lov om almene boliger20-11-20181800110756114
 Studerende forespørger til tal og grafer i udgivelse om folkesundhed20-11-20181800110756824
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. tilskud til briller - Servicelovens § 1815-11-20181800110751741
 Henvendelse til sundhedsministeren fra skoleelever med spørgsmål om aktiv dødshjælp19-11-20181800119755006
 Sygeplejerskestuderende anmoder om interview med ældreministeren til brug for projektopgave15-11-20181800119752304
Odder KommuneOrientering om politisk godkendelse af Odder Kommunes fordeling af midler fra puljen til bedre bemanding og værdighedsmilliarden16-11-20181800833752447
Forskningsklinikken for LudomaniKvittering for svar vedr. patientindtag hos Forskningsklinikken for Ludomani17-11-20181801004753930
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. manglende befordring til hjemmet efter akutindlæggelse på sygehus15-11-2018SJ-STD-DEPEMLM751756
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - ønsker en lovændring vedr. beboere på plejehjem og låste døre14-11-2018SJ-STD-DEPEMLM751229
 Borgerhenvendelse - genoptræningsplaner m.m.16-11-2018SJ-STD-DEPEMLM753804
Børne- og SocialministerietBorgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. lægemangel09-11-2018SJ-STD-DEPEMLM746554
 Borgerhenvendelse - ønsker vejledning i forbindelse med en plejehjemsbolig til sin mor15-11-2018SJ-STD-DEPEMLM751706
 Borgerhenvendelse - vedr. fornyelse af recepter hos praktiserende læge15-11-2018SJ-STD-DEPEMLM751231
Helsingør KommuneVedr. status på materiale om tilskud fra puljen til læge- og sundhedshuse19-11-20181801976753758
GHSA ItalyKvittering for bidrag til "Final GHSA 2024 Framework and documents"02-11-20181802885739171
Rigsombudsmanden i GrønlandHøringssvar til L 18 om ændring af sundhedsloven og komitéloven - Rigsombudsmanden Grønland - ingen bemærkninger19-11-20181803331754882
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 111 - spm. 1 (S)19-11-20181803701755383
Danske HandicaporganisationerSvar på deltagelse i tredje møde i dialog- og inddragelsesforum for arbejdet om nye rammer for voksentandplejen - Onsdag den 21. november kl 09.30-11.3016-11-20181803753753273
Københavns Universitet Det SundhedsVidenskabelige FakultetDeltagelse KU (II) DIF 211118, Materiale til tredje møde i dialog- og inddragelsesforum for arbejdet om nye rammer for voksentandplejen - Onsdag den 21. november kl 09.30-11.3019-11-20181803753755410
Dansk ErhvervDeltagelse DE, DIF 211118, Materiale til tredje møde i dialog- og inddragelsesforum for arbejdet om nye rammer for voksentandplejen - Onsdag den 21. november kl 09.30-11.3018-11-20181803753755602
Praktiserende Tandlægers OrganisationFra PTO (input/notat): Nye rammer for voksentandplejen21-11-20181803753757829
Danske RegionerDeltagelse - DR, DIF 211118, Materiale til tredje møde i dialog- og inddragelsesforum for arbejdet om nye rammer for voksentandplejen - Onsdag den 21. november kl 09.30-11.3019-11-20181803753755430
JustitsministerietFrist 28. november 2018 - Justitsministeriets udkast til retningslinjer for opbevaring og sletning af e-mails mv.20-11-20181803849756531
Danske RegionerHøringssvar vedr. L 110 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter - Danske Regioner - bemærkninger19-09-20181804957699140
Tårnby KommuneHenvendelse fra kommune vedr. forebyggende hjemmebesøg22-03-20181805114573507
 Forslag fra Pusterummet og evt. deltagelse i Stresspanelets møde den 3. december 201820-11-20181805525756059
 Svar på invitation som mulig oplægsholder på Stresspanelets 4. møde den 3. december 201819-11-20181805525754296
Heilsu- og InnlendismálaráðiðVedr. udstedelse af bekendtgørelser for Færøerne04-10-20181805551752890
 Foreslag til stresspanelet: Forebyggelse af usund stress16-11-20181805700755487
MIND CPHForslag til stresspanelet19-11-20181805700755688
LifewiseForslag til stresspanelet / eksempler på stressforebyggende tiltag08-11-20181805700756621
 Uddybning af forslag til stresspanelet11-11-20181805700756628
 Forslag til det nationale stresspanel15-11-20181805700755951
 2 forslag til stresspanelet15-11-20181805700755985
 Forslag til stresspanelet15-11-20181805700756009
 Forslag om typologitest til unge16-11-20181805700755891
AkademikerneAkademikernes forslag til regeringens stresspanel15-11-20181805700756669
 Konkret handlingsforslag til Stresspanelet19-11-20181805700756066
 Forslag til konkrete forebyggelsesinitiativer til brug for Stresspanelets arbejde19-11-20181805700753727
Fagbladet 3FForslag til Stresspanelet fra 3F14-11-20181805700755552
Center for Beredskabspsykologi ApSHandlingsforslag til stresspanelet14-11-20181805700755655
Region HovedstadenForslag til stresspanelet fra region Hovedstaden14-11-20181805700755611
Dansk Folkeoplysnings SamrådKonkrete handlingsforslag til Stresspanelet15-11-20181805700756138
Alzheimer´s SocietyHenvendelse til ældreministeren vedr. World Dementia Council09-07-20181805998657382
 Borgerhenvendelse - fremsender forslag til regeringens nye stresspanel12-08-20181806243667613
UdenrigsministerietCERD (Committee on the Elimination of Racial Discrimination) - Oplysning om at offentlig høring er iværksat15-11-20181807095752297
SundhedsdatastyrelsenFra SDS: Udkast til udbud af analyse og kravspecifikation af webportal til ansøgninger om forskningsbrug af sundhedsdata20-11-20181807099756727
Styrelsen for PatientsikkerhedFra STPS: Deltagelse i møde om analyse vedr. udvikling af webplatform til ansøgning om sundhedsdata til forskning20-11-20181807099756724
SundhedsdatastyrelsenFra SDS: Rammeaftale for udbud om konsulentbistand til analyse af forskerservice15-11-20181807099756700
SundhedsdatastyrelsenFra SDS: Udkast til udbud om konsulentbistand til analyse af forskerservice v223-10-20181807099756696
SundhedsdatastyrelsenFra SDS: Udkast til udbud af analyse og kravspecifikation af webportal til ansøgninger om forskningsbrug af sundhedsdata20-11-20181807099756725
KOSMOSAnmoder om møde med sundhedsministeren om børn og unges sundhed i skolen27-08-20181807186682218
Styrelsen for PatientsikkerhedHøringssvar fra STPS: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gebyr for autorisation m.v. af visse sundhedspersoner13-11-20181807386748854
Kræftens BekæmpelseHøringssvar vedr. gebyr for ansøgning om autorisation mv af sundhedspersoner14-11-20181807386750127
 Anmodning om svar fra sundhedsministeren vedr. psykiatriloven12-10-20181807389721940
JustitsministerietHøringssvar fra JM - bekendtgørelsesændringer vedr. L 62 (ændring af lov med forsøgsordning med medicinsk cannabis) og L 63 (behandlerfarmaceuter)20-11-20181807419755957
Styrelsen for PatientsikkerhedHøringssvar fra STPS - bekendtgørelsesændringer vedr. L 62 (ændring af lov med forsøgsordning med medicinsk cannabis) og L 63 (behandlerfarmaceuter)19-11-20181807419755067
Region MidtjyllandHøringssvar fra Region Midtjylland - bekendtgørelsesændringer vedr. L 62 (ændring af lov med forsøgsordning med medicinsk cannabis) og L 63 (behandlerfarmaceuter)20-11-20181807419755965
PatienterstatningenHøringssvar fra PSE - bekendtgørelsesændringer vedr. L 62 (ændring af lov med forsøgsordning med medicinsk cannabis) og L 63 (behandlerfarmaceuter)19-11-20181807419754525
AnkestyrelsenHøringssvar fra Ankestyrelsen - Bekendtgørelsesændringer vedr. L 62 (ændring af lov med forsøgsordning med medicinsk cannabis) og L 63 (behandlerfarmaceuter)13-11-20181807419748599
PsykolognævnetHøringssvar - Bekendtgørelsesændringer vedr. L 62 ændring af lov med forsøgsordning med medicinsk cannabis13-11-20181807419748597
PsykolognævnetHøringssvar fra Psykolognævnet - Svar på høring over bekendtgørelser som følge af L62 – ændring af lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis og lov om euforiserende stoffer16-11-20181807419752309
Danske RegionerHøringssvar fra DR - bekendtgørelsesændringer vedr. L 62 (ændring af lov med forsøgsordning med medicinsk cannabis) og L 63 (behandlerfarmaceuter)19-11-20181807419755824
SundhedsstyrelsenHøringssvar fra SST: Bekendtgørelsesændringer vedr. L 62 - ændring af lov med forsøgsordning med medicinsk cannabis (eksport af cannabisbulk, brug af pesticider og kontraktudlægning)15-11-20181807419752307
FOA - Fag og ArbejdeHøringssvar fra FOA: Bekendtgørelsesændringer vedr. L 62 (ændring af lov med forsøgsordning med medicinsk cannabis) og L 63 (behandlerfarmaceuter)16-11-20181807419752352
Den Danske DyrlægeforeningHøringssvar fra DDD - forslag til vejledning, bekendtgørelse og ændringer af bekendtgørelser i anledning af lovforslag om opsplitning af lægemidler til veterinær brug (L61)19-11-20181807453755807
 Borgerhenvendelse vedr. ret til sygehjælp og plejehjemsplads i Danmark som følge af forordning 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger12-09-20181807542693300
Region HovedstadenFremsendelse af skemaer fra 2. kvartalsrapport 2018 - Nyt Hospital Bispebjerg31-10-20181807731755231
Region NordjyllandHøringssvar vedr. ændring af medicintilskudsbekendtgørelsen m.v. - Region Nordjylland - ingen bemærkninger19-11-20181807871754142
Foreningen for Parallelimportører af MedicinHøringssvar vedr. ændring af medicintilskudsbekendtgørelsen m.v. - FPM - bemærkninger19-11-20181807871754103
ErhvervsministerietHøringssvar vedr. ændring af medicintilskudsbekendtgørelsen m.v. - Erhvervsministeriet - ingen bemærkninger19-11-20181807871754359
Danske PatienterHøringssvar vedr. ændring af medicintilskudsbekendtgørelsen m.v. - Danske Patienter - bemærkninger15-11-20181807871752273
FinansministerietReferat fra møde d. 14. november - Working Party on the 2030 Agenda for Sustainable Development15-11-20181808077754005
 Anmodning om svar på henvendelse af 2. oktober 2018 til sundhedsministeren om erstatning23-10-20181808131728122
 Opfølgning på svar på henvendelse vedr. afslag på erstatning02-11-20181808131739878
 Takker for svar af 16. oktober 2018 vedr. autorisation16-11-20181808136753759
MedComLynhøring af udkast til beretning om forløbet for flygtninge <86902>15-11-20181808184756942
MedComLynhøring af udkast til beretning om forløbet for flygtninge <86902>16-11-20181808184756939
KLFremsendelse af KL's konsulentvirksomheds materiale vedr. seniorbofællesskaber19-11-20181808254754665
 Henvendelse vedr. manglende svar på henvendelse om psykiatri01-10-20181808261710457
SundhedsdatastyrelsenUdkast til miniudbud - Cyber- og informationssikkerhed blandt speciallægerne20-11-20181808366756849
SundhedsdatastyrelsenBemærkninger til opgavebeskrivelse: Cyber- og informationssikkerhed blandt speciallægerne20-11-20181808366757337
SundhedsdatastyrelsenBidrag til svar på borgerhenvendelse om Medicinkort-app16-11-20181808741752932
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. psykisk sygdom20-10-20181808812725726
Cryos International DenmarkOpfølgende brev fra Cryos International om vævslovgivningen20-11-20181808837756612
Danmarks VejlederforeningØnsker at blive optaget på høringsliste vedr. forslag fra Stresspanelet19-09-20181808878698729
 Hvem bestemmer over mine rettigheder til min sygdom og medicinsk behandling18-11-20181808893754040
 Henvendelse om dokumentation til at søge udenlandsk tandlægelicens11-10-20181808896719892
 Henvendelse om ret til hurtig og ligeværdig behandling21-10-20181808904728564
PatienterstatningenSvar på anmodning om oversigt over ressourcesager behandlet af Patienterstatningen19-11-20181809034754804
Styrelsen for PatientsikkerhedBidrag til besvarelse af borgerhenvendelse om sagsbehandlingstid i Styrelsen for Patientsikkerhed19-11-20181809077753821
 Borgerhenvendelse vedr. sagsbehandlingstider i Styrelsen for Patientsikkerhed11-10-20181809077719895
Center for It, Medico og Telefoni Region HovedstadenHøringssvar fra Region Hovedstaden vedr. Rigsarkivets tidsplan for aflevering af arkiveringsversioner af data i statslige myndigheders it-systemer.20-11-20181809087756863
SundhedsdatastyrelsenHøringssvar fra Sundhedsdatastyrelsen vedr. Rigsarkivets tidsplan for aflevering af arkiveringsversioner af data i statslige myndigheders it-systemer.21-11-20181809087757504
Pallas Informatik A/SHenvendelse til ældreministeren - Kommunerne nøler med besparelser på indlæggelser.10-10-20181809099719360
 Borgerbrev om sagsbehandlingstider i Styrelsen for Patientklager og Patienterstatningen04-11-20181809327740588
Copenhagen Healthtech ClusterFra CHC: Opfølgning på Data Redder Liv05-10-20181809522756760
 Borgerhenvendelse - vedr. 1. behandling af B6 om behandlingsret inden for behandling af søvnløshed hos børn med ADHD09-11-20181809524746558
Børne- og SocialministerietDet tyske sundhedsministerium anmoder om svar på spm. om administrative data om LTC08-11-20181809556752626
UdenrigsministerietReferat fra Nordisk Råds 70. session i Oslo den 30. oktober-1. november05-11-20181809584740903
 Borgerhenvendelse vedr. organdonation m.m.16-11-20181809586753021
 Borgerhenvendelse vedr. lang ventetid på undersøgelse og svar14-11-20181809590750514
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. ønske om en lungekræft-pakke14-11-20181809606750155
KLVedr. oversigt over PRO-områder pr. 01.10.1807-11-20181809610754476
Danske PatienterVedr. kvalificering af de indmeldte PRO-områder24-10-20181809610754529
Danmarks StatistikSvar på spm. vedr. data om modtagere af forebyggende hjemmebesøg16-11-20181809611754467
FinansministerietFM sender regnskab og budgetoplysninger på ældreområdet 2010-201816-11-20181809611754478
FinansministerietFM sender oversigt over løft på ældreområdet i perioden 2010-201818-11-20181809611754485
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om ønske om et møde vedr. penge til det psykiatriske område17-09-20181809627696197
PatienterstatningenHenvendelse fra Patienterstatningen om forfalskede lægemidler13-11-20181809631755045
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - bilag 80, bilag til SUU alm. del - spm. 12913-11-20181809632755301
SkatteministerietOversender borgerhenvendelse - information about social insurance in Denmark19-11-20181809642754082
Børne- og SocialministerietOversendelse af borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. børn og sorg14-11-20181809643750495
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. manglede sikkerhed på psykiatriske afdelinger18-11-20181809655754049
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 170 (S)19-11-20181809674754924
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 168 (S)19-11-20181809674754903
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 171 (S)19-11-20181809674754926
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 166 (S)19-11-20181809674754899
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 169 (S)19-11-20181809674754922
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. skade efter MFR vaccination16-11-20181809691753114
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 161 (S)19-11-20181809709754893
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 162 (S)19-11-20181809710754894
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 163 (S)19-11-20181809711754895
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 164 (S)19-11-20181809712754896
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 165 (S)19-11-20181809713754898
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om medicinpriser19-11-20181809719754083
Folketingets LovsekretariatSpørgsmål nr. S 249 (S)20-11-20181809735755733
 Sygeplejerskestuderende anmoder om interview med ældreministeren til brug for projektopgave15-11-20181809740756019
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 176 (S)20-11-20181809741756541
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 173 (S)19-11-20181809744755390
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om ligestilling i behandlingsindsatsen18-11-20181809746754047
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. udspil om central patientdata11-11-20181809747746606
Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg MOFMOF alm. del - spm. 125 (S)29-10-20181809754757533
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 181 med frist til FT 11-12 (Æ)21-11-20181809758757603
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 182 med frist til FT 11-12 (Æ)21-11-20181809758757605
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 174 (S)19-11-20181809761755392
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 175 (S)19-11-20181809761755393