Fra: 15-11-2018 til: 15-11-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 149 (S)14-11-2018SJ-STD-SUMMPE750890
UdenrigsministerietSundhedsattache bekræfter mødedeltagelse til Social Protection Committee-mødet den 28. november 201812-11-20181600786750444
Social Protection CommitteeSPC orienterer om, at den årlige SPC rapport for 2018 nu er offentlig tilgængelig og henviser til link14-11-20181600786750221
Social Protection CommitteeHovedbudskaber om digitaliering og brugen af robotter sendt fra SPC-EMCO14-11-20181600786750462
Børne- og SocialministerietBSM informerer om, at sundhedsattache har direkte adgang til Social Protection Committee-møder13-11-20181600786749539
Social Protection CommitteeDokumenter til tema review under SPC mødet den 28. november08-11-20181600786750331
Region HovedstadenRegion Hovedstaden: fremsender årsregnskab til projektnr. 49802 til puljen til styrket indsats for unge med hjerneskade.14-11-20181601543750893
Aarhus KommuneVærdighedspolitik 2018 fra Aarhus Kommune - pulje til en værdig ældrepleje14-11-20181601576750627
Fanø KommuneVærdighedspolitik 2018 fra Fanø Kommune - Pulje til en værdig ældrepleje14-11-20181601596749911
Gladsaxe KommuneGladsaxe Kommunes reviderede værdighedspolitik - Pulje til en værdig ældrepleje14-11-20181601673750204
Danske HandicaporganisationerHenvendelse vedr. stedfortrædere i Det Psykiatriske Patientklagenævn - Region Hovedstaden14-11-20181604318750659
Gentofte KommuneGentofte Kommune: revideret budget til godkendelse til projektnr. 65258 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.13-11-20181605412750830
Vejen KommuneVejen Kommune: angående afslutning af projektnr. 68464 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.14-11-20181608042750942
HSPADiskussionspapir til HSPA møde den 5. december i Dublin15-11-20181608741751563
FinansministerietVideresendelse af henvendelse om kunstig intelligens i sundhedssektoren08-11-2018SJ-STD-DEPANFR746029
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 142 (S)13-11-2018SJ-STD-DEPNHO749655
SundhedsdatastyrelsenSvar på yderligere bemærkninger vedr. opdateret udkast til en initiativ- og økonomioversigt til strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren14-11-20181705769750728
Danske RegionerUdkast til en initiativ- og økonomioversigt til strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren14-11-20181705769749649
Danske RegionerSvar på bemærkninger til status på initiativbeskrivelser til strategi for cyber- og informationssikkerhed14-11-20181705769749640
SundhedsdatastyrelsenBemærkninger til status på initiativbeskrivelser til strategi for cyber- og informationssikkerhed14-11-20181705769749637
Danske RegionerYderligere bemærkninger vedr. opdateret udkast til en initiativ- og økonomioversigt til strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren14-11-20181705769750655
Danske RegionerBemærkninger vedr. opdateret udkast til en initiativ- og økonomioversigt til strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren14-11-20181705769750654
Danske RegionerProces for bemærkninger/ændringer til strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren14-11-20181705769750650
SundhedsdatastyrelsenOpdateret udkast til en initiativ- og økonomioversigt til strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren14-11-20181705769750646
Danske RegionerBemærkninger vedr. analysekommissorier vedr. cyber- og informationssikkerhed: udkast til referat af 5. styregruppemøde for strategi for cyber- og informationssikkerhed samt PwC-rapport14-11-20181705769750642
KLBemærkninger vedr. forelæggelse af den endelige strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren for KL's bestyrelse07-11-20181705769750113
Danske RegionerVedr. forord til strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren15-11-20181705769751470
MUSEUM SØNDERJYLLANDInvitation til udstillingen: First Movers14-11-20181800018751002
Hanway AssociatesInvitation til sundhedsministeren til at tale ved konference om medicinsk cannabis - Cannabis Europa14-11-20181800024750390
Embassy of the United Arab Emirates in CopenhagenInvitation til ældreministeren til reception den 29. november 2018 - UAE's 47th National Day01-11-20181800066750798
 Borgerhenvendelse - Modstå FNs migrationspagt - opfordring til ikke at skrive under til december13-11-20181800101750457
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. spørgsmål om dyrtidstillæg til pensionister14-11-20181800110750814
 Henvendelse til sundhedsministeren fra skoleelever vedr. spørgsmål om ligestilling15-11-20181800119751244
Guldborgsund KommuneFælles redegørelse fra Guldborgsund Kommune vedr. en værdig ældrepleje og bedre bemanding 201914-11-20181800792750556
Ishøj KommuneFælles redegørelse fra Ishøj Kommune vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 201914-11-20181800812750068
Solrød KommuneFælles redegørelse fra Solrød Kommune vedr. en værdig ældrepleje og bedre bemanding 201914-11-20181800851750548
Forskningsklinikken for LudomaniOrientering om patientindtag hos Forskningsklinikken for Ludomani14-11-20181801004750750
 Borgerhenvendelse - tobaksstop-fælleskampagnen08-11-2018SJ-STD-DEPEMLM744072
 Borgerhenvendelse vedr. bogudgivelse om, hvordan man kan bliver fri for diabetes07-11-2018SJ-STD-DEPEMLM743330
Praktiserende Lægers Organisation - PLOOplysninger om juraen vedr. konkurrenceretten for praktiserende læger16-03-20181802681572675
Praktiserende Lægers Organisation - PLOOplysninger om udviklingen i praksisformer15-03-20181802681567791
KLKL-deltagelse 211118, Dialog- og Inddragelsesforum for arbejdet om nye rammer for voksentandplejen onsdag den 21. november 201814-11-20181803753749849
Praktiserende Tandlægers OrganisationNyt PTO-medlem i Dialog- og indddragelsesforum for nye rammer for voksentandplejen pga. PTO-formandsskifte13-11-20181803753748959
Danske RegionerMail ang. høringssvar fra Danske Regioner vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)15-11-20181804676751236
Roskilde KommuneAnmodning om udbetaling af tilskud - pulje til livskvalitet 201814-11-20181805470750367
AngstforeningenKonkret handlingsforslag til Stresspanelet11-11-20181805700751476
Training ConsultForslag til stresspanel - stress er biologisk10-11-20181805700751442
Danske RegionerKonkrete handlingsforslag til stresspanelet - Danske Regioner14-11-20181805700751606
Dansk ArbejdsgiverforeningDA's forslag til Stresspanelet13-11-20181805700751594
InspiresForslag til Stresspanelet fra Inspires11-11-20181805700751464
KMKB ConsultForslag fra KMKB til Stresspanelet13-11-20181805700751545
 Handlingsforslag til stresspanelet14-11-20181805700751843
Social Protection CommitteeSPC sender link til årlig SPC rapport 201814-11-20181806088750411
Center for CybersikkerhedOrientering om ny frist i høringen vedr. frivillige retningslinjer ifm. Cross-border dependencies i regi af NIS-samarbejdsgruppen14-11-20181806701750182
Center for CybersikkerhedVedr. frivillige retningslinjer i forbindelse med Cross-border dependencies i regi af NIS-samarbejdsgruppen13-11-20181806701748158
Landsforeningen HPV-BivirkningsramteHenvendelse til sundhedsministeren - kommentarer til svaret fra sundhedsministeren af 24. oktober 2018 om Sundhed.dk11-11-20181807667746607
Ældre SagenHøringssvar vedr. ændring af medicintilskudsbekendtgørelsen - Ældre sagen - ingen bemærkninger14-11-20181807871749548
Andelsboligforeningernes FællesrepræsentationBemærkninger vedr. møde om seniorbofællesskaber med Andelsforeningernes Fællesrepræsentation13-11-20181808254749347
Ejendomsforeningen DanmarkSvar på henvendelse om seniorbofællesskaber - Ejendomsforeningen Danmark14-11-20181808254750581
SundhedsdatastyrelsenBemærkninger vedr. opgavebeskrivelse: Cyber- og informationssikkerhed blandt speciallægerne15-11-20181808366751453
 Vedr. finanslovsbevillingen til Cochrane og om fyring uden grund05-11-20181808427741792
Styrelsen for PatientsikkerhedMail fra STPS vedr. klagesag om aktindsigt14-11-20181808870750268
Økonomi- og IndenrigsministerietØIMs kvittering for tidsplan til behandling af 2. kvartalsrapport 2018 for Nyt Hospital Bispebjerg09-11-20181808880750000
Økonomi- og IndenrigsministerietDagsorden til statusmøde tirsdag d. 13. november 2018 vedr. sygehusbyggeri09-11-20181808880749997
Region HovedstadenRegion H's kvittering for SUM's kvittering for Region H's svar vedr. vurdering af kvartalsrapport vedr. Nyt Hospital Nordsjælland, 1. kvartal 201814-11-20181808880750427
Region HovedstadenRegion H: Foreløbigt svar vedr. bemærkninger til vurdering af kvartalsrapport vedr. Nyt Hospital Nordsjælland, 1. kvartal 201813-11-20181808880750377
 Svar fra borger vedr. uddybning af teori om genindlæggelser14-11-20181808983750321
 Om videreformidling af Gå i Stresspanelets sko14-11-20181809055750846
 Postadresse til brug for svar på henvendelse om meningitis14-11-20181809106750063
Region SjællandSpørgsmål vedr. materiale fra Nordic Medicare13-11-20181809200749112
Region SjællandSvar på spørgsmål om materiale fra Nordic Medicare13-11-20181809200749175
Region SjællandVedr. spørgsmål om Nordic Medicare - materiale13-11-20181809200748912
Danske RegionerPlesner - Juridisk responsum til LSU - Tandlægekæders juridiske forhold ift. tandlægeoverenskomsten15-11-20181809202751593
Frederiksberg KommuneOversigt fra Frederiksberg kommune vedr. lægedækningsudfordringer i hovedstaden09-11-20181809287750585
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - anmoder om lidt anerkendende ord til ældre, der har arrangeret julekomsammen12-11-20181809454747047
Center for CybersikkerhedFremsender ENISA’s arbejdsprogrammer for de kommende år (2019-2021)08-11-20181809485744794
Center for CybersikkerhedHØRING: Udkast til rapport om medlemsstaternes arbejde med net- og informationssikkerhed. Frist den 22. november 201813-11-20181809494749228
 Ønsker at blive øjenlæge i Grønland14-09-20181809503731477
SkatteministerietBorgerhenvendelse vedr. erstatningssag for tandlæge12-11-20181809505747403
Arbejdsmarkedets ErhvervssikringNyt om EASY: Anmeldelser af arbejdsulykker gemmes i et år14-11-20181809507750467
Styrelsen for PatientsikkerhedVideresender forespørgsel fra læge i Norge vedr. lovgivning og formalia i forhold til at opstarte egen praksis indenfor genetik13-11-20181809515749224
Copenhagen Healthtech ClusterFra CHC: Oplæg til Innovationsfonden og juridisk analyse15-11-20181809522751423
 Henvendelse til sundhedsministeren - klager over diverse forhold i forbindelse med lov om tolkegebyr09-11-20181809526745395
Hospitalsenhed Midt HRAnmoder om bindende fortolkning vedr. tvangsbehandlingsloven01-11-20181809527737740
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 141 (S)13-11-20181809538749653
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 140 (S)13-11-20181809538749652