Fra: 05-11-2018 til: 05-11-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Social Protection CommitteeAnmodning om bemærkninger: SPC's Multilateral Implementation Review (MIR) 201931-10-20181600786738284
Komiteen for SundhedsoplysningMail: PowerPoint-præsentation til partnerskabsmøde om mental sundhed på arbejdspladsen31-10-20181601142739598
Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin (DASAM)Mail: Partnerskabsmøde om mental sundhed på arbejdspladsen - udvidet dagsorden01-11-20181601142739569
UdenrigsministerietFristliste af 1. november 2018 over retssager ved EU-Domstolen og Retten01-11-20181602492740312
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 45, 46 og 47) ved EU-Domstolen01-11-20181602492740310
UdenrigsministerietBegrundet kendelse i sag C-296/18, Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Haute-Garonne24-10-20181602492740727
KLIndstilling fra Kommunernes Landsforening til Det Rådgivende Praksisudvalg01-11-20181602906739037
REHPA - Videncenter for Rehabilitering og PalliationREHPA: Dialogmøde den 7. november 2018 i Nyborg - dagsorden31-10-20181604349738577
SundhedsstyrelsenForslag til workshops - følgegruppe for inspektorordningen31-10-20181604904740434
SundhedsstyrelsenAnmodning om forslag til workshops - Følgegruppe for inspektorordning25-10-20181604904740442
Styrelsen for PatientsikkerhedReferat af møde i Strategisk Følgegruppe vedr. det risikobaserede tilsyn den 8. oktober02-11-20181609021740061
SundhedsstyrelsenUdkast til referat af Rådsmødet - Det Nationale Råd for Tandlægers videreudannelse02-11-20181609785740431
Jammerbugt KommuneSpørgsmål fra Jammerbugt Kommune vedr. udstedelse af bekendtgørelse om lægevalg01-11-20181701571739214
AIDS-FondetAfrapportering og regnskab vedr. "AIDS-Fondets hepatitis indsats 2014-2017"02-11-20181703612740017
Uddannelses- og ForskningsministerietOrientering om, at bilag V i anerkendelsesdirektivet er ændret - Katastrofemedicin og akutmedicin22-10-20181706540740443
 Borgerhenvendelse - forespørger om titlen som audiolog kan bliver autoriseret14-11-20171708512477532
Aarhus KommuneSundhedsministeren inviteres til deltagelse ved China Denmark Regions and Cities Forum 201805-11-20181800024741373
 Borgerhenvendelse om bæredygtig byudvikling eller fyrtårne02-11-20181800101740479
 Borgerhenvendelse vedr. servicelovens §18.02-11-20181800110739136
 Henvendelse vedr. beboerindskud/beboerindskudslån02-11-20181800110739388
Frederikssund KommuneRedegørelse vedr. en værdig ældrepleje og bedre bemanding 201901-11-20181800782738009
Hvidovre KommuneRedegørelse vedrørende foreløbigt forbrug af midlerne til en bedre bemanding 2018 samt anvendelse af midlerne for 201902-11-20181800808739402
Ishøj KommuneFælles redegørelse fra Ishøj Kommune vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 201902-11-20181800812739344
Jammerbugt KommuneFælles redegørelse fra Jammerbugt kommune vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 201901-11-20181800813739291
Lolland KommuneRedegørelse vedr. 2019-udmøntningen af værdighedsmilliarden og puljen til en bedre bemanding i ældreplejen01-11-20181800822739319
Middelfart KommuneFælles redegørelse fra Middelfart Kommune vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 201901-11-20181800827739324
Nyborg KommuneFælles redegørelse - Nyborg Kommune - en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 201901-11-20181800831739298
Odder KommuneFælles redegørelse - Odder Kommune - vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 201901-11-20181800833738742
Randers KommuneFælles redegørelse fra Randers Kommune vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 201902-11-20181800839739385
Tønder KommuneRedegørelsesskemaer vedr. værdighed og bedre bemanding- Tønder kommune sags nr. 180085901-11-20181800859738839
Vordingborg KommuneFælles redegørelse fra Vordingborg Kommune for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og bedre bemanding 201901-11-20181800867739338
FinansministerietBorgerhenvendelse om cigaretter og snus (overtaget fra FM)30-10-2018SJ-STD-DEPEMLM737142
World Health Organization (WHO)WHO: Expert Committee on Biological Standardization - draft agenda15-10-20181801465732891
MedComUdbredelsestal vedr. forløbsplansprojektet02-11-20181802054741013
Danske RegionerStyregruppen for udbredelse af digitale forløbsplaner - materiale til møde den 30. oktober 201805-11-20181802054741566
MedComUdbredelsestal vedr. forløbsplansprojektet02-11-20181802054741021
Region SjællandRegion Sjællands ansøgning til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse23-10-20181802116739122
Aarhus KommuneMateriale vedr. puljemidler til læge- og sundhedshuse, Aarhus Kommune, Etablering af Sundhedshus Vest i Gellerup31-10-20181802151741119
ErgoterapeutforeningenErgoterapeutforeningen: Gode eksempler fra psykiatrien til psykiatriplanen30-08-20181802192739836
TandlægeforeningenFra Tandlægeforeningen (input),Tandlægeforeningens vision for fremtidens voksentandpleje til dialog -og inddragelsesforum05-11-20181803753741681
Center for Sund DigitaliseringForslag til Stresspanelets 3. temamøde05-11-20181805507740821
 Forslag til stresspanelet05-11-20181805700741423
HK DanmarkForslag til Stresspanelet05-11-20181805700741404
Advokatfirmaet SJ LawSvar vedr. evt. videreførelse af center til behandling af ludomani26-10-20181806613740441
Danske RegionerOrientering om forsinkelse på bidrag til alm del spm. 55 vedr. Sikringen01-11-20181807045738647
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i DanmarkForespørger til svar på henvendelse af 11. juni 2018 vedr. fejl i bekendtgørelse26-06-20181807482646991
StressAlliancenBekræftelse på tilmelding og program, Overskudstopmøde 7. december: Danmark med mentalt overskud. Nu.02-11-20181808343739277
Danske RegionerSvar på orientering om analyse af cyber- og informationssikkerhed blandt speciallægerne02-11-20181808366741201
Økonomi- og IndenrigsministerietSvar fra ØIM angående spørgsmål fra Slagelse Kommune vedr. særlige regnskabsoplysninger06-03-20181808380741545
Assens KommuneAssens Kommune efterspørger forslag til beregningsmetode til brug i indberetningsskema om rehabilitering01-03-20181808380741533
 Borgerhenvendelse - ønsker oplysninger om søns vaccinationer18-10-20181808825724616
 Rykker for svar på henvendelse vedr. klage til Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. autorisation22-10-20181808897726775
Coop Danmark A/SHenvendelse til sundhedsministeren vedr. forslag om at pålægge alle erhvervsdrivende at skjule tobaksprodukter25-10-20181809117731357
Center for CybersikkerhedForslag til besvarelse om operatører af væsentlige tjenester i sundhedssektoren02-11-20181809143739461
SundhedsdatastyrelsenBemærkninger til forslag til besvarelse om operatører af væsentlige tjenester i sundhedssektoren02-11-20181809143739463
Center for CybersikkerhedForespørgsel på oplysninger efter NIS-direktivets artikel 5, stk. 7 (operatører af væsentlige tjenester)01-11-20181809143738119
SundhedsdatastyrelsenSvar på forespørgsel på oplysninger efter NIS-direktivets artikel 5, stk. 7 (operatører af væsentlige tjenester)02-11-20181809143739246
Center for CybersikkerhedBemærkninger til forespørgsel på oplysninger efter NIS-direktivets artikel 5, stk. 7 (operatører af væsentlige tjenester)02-11-20181809143739247
Center for CybersikkerhedYderligere bemærkninger vedr. forespørgsel på oplysninger efter NIS-direktivets artikel 5, stk. 7 (operatører af væsentlige tjenester)02-11-20181809143739249
SundhedsdatastyrelsenBemærkninger vedr. forespørgsel på oplysninger efter NIS-direktivets artikel 5, stk. 7 (operatører af væsentlige tjenester)02-11-20181809143739252
Region MidtjyllandForøgelse af reserver i projekt om Det Nye Hospital i Vest (DNV-Gødstrup)03-07-20181809161740003
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 198 (S)02-11-20181809173740138
Independent Reporting Mechanism Open Government PartnershipYderligere bemærkninger vedr. opfølgning på møde om evaluering af Open Government Partnership-handlingsplan29-10-20181809182741493
Independent Reporting Mechanism Open Government PartnershipBekræftelse af møde om evaluering af Open Government Partnership-handlingsplan19-10-20181809182741489
Independent Reporting Mechanism Open Government PartnershipOpfølgning på møde om evaluering af Open Government Partnership-handlingsplan29-10-20181809182741491
Region SjællandSpørgsmål om tolkning af tekst i vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner31-10-20181809184736967
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUForespørgsel nr. F 1806-11-20181809188740662