Fra: 01-11-2018 til: 01-11-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 87 (S)31-10-2018SJ-STD-DEPPWN737257
HjerteforeningenNotat: Udfordringer på hjerteområdet30-10-2018SJ-STD-SUMMPE738382
SundhedsstyrelsenSlutrapport samt sammenfattende notat for slutrapporter vedr. satspuljen til styrket indsats for unge med hjerneskade.09-10-20181601545737732
Syddjurs KommuneSyddjurs Kommunes Værdighedspolitik - pulje til en værdig ældrepleje31-10-20181601925737442
Landsforeningen af Kliniske TandteknikereIndstilling fra Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere til Det Rådgivende Praksisudvalg01-11-20181602906738220
Vejle KommuneVejle Kommune: spørgsmål til budget til projektnr. 65243 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.31-10-20181605333738462
Vejle KommuneVejle Kommune: spørgsmål til udbetaling af midler til projektnr 65243 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.01-11-20181605333738630
Solrød KommuneSolrød Kommune: angående slutrapport til projektnr. 68433 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.31-10-20181608012738518
Svendborg KommuneSvendborg Kommune: ønsker ændring i projektansøgning til projektnr. 68453 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.01-11-20181608033738278
HSPAInvitation fra HSPA - marketplace on digitally enabled integrated care best practices - 12-13 December 2018 in Ispra, Italy18-10-20181608741738225
Region HovedstadenForespørgsel vedr. forhøjelse af mellemfinansiering - Rigshospitalet30-10-20181610559737291
Arbejdsmarkedets ErhvervssikringAfgørelse fra AES 2018 vedr. erstatning til bloddonorer31-10-20181700351737139
PsykiatriFondenFremsender regnskab for udlodningsmidler 201720-07-20181705285659980
Dansk Forening for Albinisme Lundemarken 30Regnskab vedr. driftspulje - udlodningsmidler09-08-20181707318666686
Region HovedstadenUdbetaling af midler til Erfaringsopsamling med medicinsk cannabis pulje 201-11-20181708012738949
Syddansk HøreklinikHenvendelse til sundhedsministeren vedr. privat høreapparatbehandling15-12-20171709360503421
DiabetesforeningenInvitation til Diabetesforeningens Forskningslegatuddeling 201830-10-20181800002738128
MUSEUM SØNDERJYLLANDInvitation til sundhedsministeren til udstillingsåbning - Vores kollektive hukommelse og Old News01-11-20181800018738687
Betty Nansen TeatretPremiereinvitation til sundhedsministeren til forestillingen KAT PÅ ET VARMT BLIKTAG01-11-20181800018738468
European Health Forum GasteinHenvendelse til sundhedsministeren - European Health forum Gastein - EHFG 2018: Outcomes and Webcasts30-10-20181800019735837
Mandag MorgenUndersøgelse om sociale medier og den demokratiske proces01-11-20181800101737640
 Borgerappel til sundhedsministeren om klimakrisen30-10-20181800101735616
Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL)Henvendelse til sundhedsministeren vedr. manglende transportrefusion for medicinstuderende i obligatoriske praktikophold31-10-20181800110737618
 9. klasses skoleelever stiller spørgsmål om aktiv dødshjælp31-10-20181800119737617
Ballerup KommuneFælles redegørelse fra Ballerup Kommune vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 201931-10-20181800763737473
Brøndby KommuneFælles redegørelse fra Brøndby Kommune vedr. en værdig ældrepleje og bedre bemanding 201929-10-20181800767737386
Fanø KommuneFælles redegørelse fra Fanø Kommune vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 201931-10-20181800773737446
Favrskov KommunePolitisk godkendelse af redegørelse fra Favrskov kommune vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 201931-10-20181800774737528
Fredericia KommuneFælles redegørelse fra Fredericia Kommune vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 201931-10-20181800777737519
Furesø KommuneRedegørelse for anvendelse af værdighedsmidler og bedre bemanding i 2019 samt foreløbigt forbrug af midler til en bedre bemanding.01-11-20181800784738321
Haderslev KommuneFælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og bedre bemanding 201901-11-20181800794738041
Hedensted KommuneBudget 2019 og foreløbigt forbrug 2018 vedr. Værdighedsmidler og Bedre Bemanding - Hedensted Kommune01-11-20181800796738784
Herlev KommuneFælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og bedre bemanding på plejecentre og i hjemmeplejen01-11-20181800798738771
Høje-Taastrup KommuneFælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og bedre bemanding 201901-11-20181800809738535
Ikast-Brande KommuneFælles redegørelse fra Ikast-Brande Kommune vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 201931-10-20181800811737494
Køge KommuneFælles redegørelse vedr. anvendelsen af puljemidlerne til en værdig ældrepleje og bedre bemanding 201901-11-20181800818738565
Lejre KommuneFælles redegørelse fra Lejre Kommune vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 201931-10-20181800820737439
Mariagerfjord KommuneFælles redegørelse for Mariagerfjord Kommune vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 201931-10-20181800825737512
Morsø KommuneMorsø Kommunes redegørelse for 2019-udmøntningen af værdighedsmilliarden og puljen til en bedre bemanding i ældreplejen31-10-20181800828737524
Solrød KommuneFælles redegørelse fra Solrød Kommune vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019”31-10-20181800851737485
Svendborg KommuneFælles redegørelse fra Svendborg Kommune vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 201931-10-20181800855737479
Syddjurs KommuneRedegørelse vedr. 2019-udmøntningen af værdighedsmilliarden og puljen til en bedre bemanding i ældreplejen31-10-20181800856737429
 Borgerhenvendelse - spørgsmål om, hvorfor det er gratis at gå til læge, men ikke gratis hos tandlægen10-10-2018SJ-STD-DEPEMLM718202
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. åbent brev om udstillingsforbud af tobak25-10-2018SJ-STD-DEPEMLM731382
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om skimmelsvamp21-10-2018SJ-STD-DEPEMLM726588
MedComDagsorden til forløbsplans-styregruppemødet24-10-20181802054738552
MedComNyhedsbrev vedr. forløbsplansprojektet31-10-20181802054737609
MedComNotater vedr. organisering i forløbsplansprojektet24-10-20181802054738541
Plesner Advokatfirma Amerika Plads 37Plesner - Orientering om supplerende klage til Folketingets Ombudsmand - evaluering af Nationale Kliniske Retningslinjer for tandpleje31-10-20181803601736616
Region SyddanmarkSundhedsjournal 3.0: referat fra styregruppemøde den 24. oktober 201830-10-20181804480736420
 Borgerhenvendelse vedr. vens defekte høreapparat19-10-2018SJ-STD-DEPKTO725306
 Konkret handlingsforslag til Stresspanelet01-11-20181805700738812
Foreningen Rygsøjlegigt og Morbus BechterewAnsøgning - udlodningsmidler 201826-07-20181805981660703
EHS Foreningen af el-overfølsommeAnsøgning til driftspulje - udlodningsmidler10-08-20181806428673448
Gigtramte Børns ForældreforeningSøger aktivitetspuljen 2018 - udlodningsmidler19-08-20181806602672776
AdipositasforeningenSøger driftspuljen 2018 - udlodningsmidler08-08-20181806622665801
Foreningen Rygsøjlegigt og Morbus BechterewAnsøgning: Aktivitetspuljen 2018 - udlodningsmidler23-08-20181806763676923
 Takker for svar på henvendelse om mobil- og elektromagnetisk stråling26-10-20181807094736395
Patientgruppen SOS Ingenmandsland
MF Liselott Blixt
MF Kirsten Normann Andersen
Sundhedsstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
ÅBENT BREV fra SOS Ingenmandsland vedr. PhD-forskning31-10-20181807422738780
Landsforeningen Huntingtons SygdomSøger aktivitetspuljen 2018 - udlodningsmidler27-08-20181807839679174
1 Bedre LivSvar på henvendelse om 1 Bedre Livs arbejde01-11-20181807862738062
Varde KommuneVarde Kommune takker for svar på henvendelse vedr. refusion af plejevederlag01-11-20181808062738312
 Forespørgsel til svar på henvendelse om børnepsykiatrien31-10-20181808087736507
 Adresseoplysning på borger til brug for svar på henvendelse om ligestilling af fysisk og psykisk sygdom31-10-20181808261736615
Alfa-1 DanmarkAnsøgning til Driftspuljen - udlodningsmidler10-08-20181808483671864
Center for Cybersikkerhed
Sundhedsdatastyrelsen
Finanstilsynet
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen
Søfartsstyrelsen
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Energistyrelsen
Erhvervsministeriet
Erhvervsstyrelsen
Forsvarets Efterretningstjeneste
Forsvarsministeriet
Referat fra mødet i NIS-Samarbejdsgruppen den 10. oktober 201831-10-20181808540736963
 Rykker for svar på henvendelse af 20. september 2018 vedr. hjemmehjælp24-10-20181808579729238
Thisted KommuneHenvendelse fra specialskole om, hvorvidt lærere/pædagoger må dosere medicin27-09-20181808653707846
Børne- og SocialministerietKopi af svar på henvendelse om tegnsprogstolke30-10-20181808749736060
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS sender kopi af svar vedr. ændringer i produktresumé for Angusta - medicinsk igangsættelse af fødsel31-10-20181808849737244
Plesner Advokatfirma Amerika Plads 37Rettelse af fejl på anmodning om aktindsigt01-11-20181808860738602
Region HovedstadenBittert svar fra Region H vedr. opgørelse af skema 1 - 2. kvartalsrapport 2018 for Det Nye Rigshospital31-10-20181808879736515
Folketingets OmbudsmandFremsender kopi af brev vedr. klage over Sundhedsstyrelsen i to sager om aktindsigt31-10-20181808884737300
 Ønsker svar vedr. rettigheder31-10-20181808893736577
 Borgerhenvendelse vedr. ventetid for operation for kræft27-10-20181809025732845
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 93 (S)31-10-20181809098737269
StatsministerietOversender borgerhenvendelse til sundhedsministeren om sygdomsforløb med meningitis26-10-20181809106732007
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 94 (S)31-10-20181809110737270
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 88 (S)31-10-20181809110737260
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 90 (S)31-10-20181809110737262
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 91 (S)31-10-20181809110737264
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 92 (S)31-10-20181809110737267
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 96 (S)31-10-20181809110737273
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 89 (S)31-10-20181809110737261
Danske RegionerSpørgsmål ang. tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed01-10-20181809116738372
 Rykker for svar på henvendelse vedr. klage og tildeling af ny praktiserende læge30-10-20181809123736397
 Anmoder om hjælp til vederlagsfrit at få ny praktiserende læge (fortsat)21-10-20181809123725770
 Henvendelse vedr. manglende digitalisering ifm. ventetider på hospitaler29-10-20181809130734814
Brugernes AkademiHenvendelse til sundhedsministeren vedr. bedre forhold for stofbrugere i Danmark02-08-20181809135662714