Fra: 09-03-2018 til: 11-03-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Beskikkelsesbrev til medlem af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn - 3F08-03-20181611041561522
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Josephine Fock (ALT)
REU alm. del - svar på spm. 33508-03-20181709451561541
JustitsministerietKopi af svar på REU alm. del - spm. 334 og 33508-03-20181709451561333
Sønderborg HandelSvar på invitation til generalforsamling09-03-20181800018562687
Dansk Selskab for PatientsikkerhedSvar på invitation til workshop09-03-20181800019562618
Danske FysioterapeuterForeløbigt svar på besøg i Hals09-03-20181800019562715
Danske FysioterapeuterSvar på invitation til Danske Fysioterapeuters Fagkongres 201809-03-20181800019562656
Dansk Psykolog ForeningSvar på invitation til åbning af generalforsamling09-03-20181800024561639
Bække AftenhøjskoleSvar på invitation til at holde foredrag på Bække Aftenhøjskole09-03-20181800024562826
Økonomi- og IndenrigsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om udligningsreformen09-03-20181800110562550
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af borgerhenvendelse om plejeorlov09-03-20181800110561717
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Karina Adsbøl
SUU L 98 - svar på spm. 3808-03-20181800188561583
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Karina Adsbøl
SUU L 98 - svar på spm. 3708-03-20181800188561577
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Karina Adsbøl
SUU L 98 - svar på spm. 3608-03-20181800188561574
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Karina Adsbøl
SUU L 98 - svar på spm. 3408-03-20181800188561558
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Karina Adsbøl
SUU L 98 - svar på spm. 3308-03-20181800188561555
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Karina Adsbøl
SUU L 98 - svar på spm. 3108-03-20181800188561547
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Karina Adsbøl
SUU L 98 - svar på spm. 3508-03-20181800188561569
 Svar på henvendelse vedr. frugten EBC-4608-03-20181800600561018
Helsingør KommuneSvar på henvendelse vedr. spm. om gebyr på tolkebistand07-03-20181800738558909
Folketingets LovsekretariatSUU alm. del - svar på spm. 46608-03-20181800925561096
Hørsholm KommuneSvar på henvendelse af 29. januar 2018 om nordisk konvention08-03-20181801095561186
 Svar på henvendelse vedr. advarselstekst på alkohol09-03-20181801537561698
 Svar på henvendelse vedr. aldersgrænse for køb af alkohol09-03-20181801575561807
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU Orientering vedr. offentliggørelse af monitoreringstal for udredningsredningsretten for 4. kvartal 201709-03-20181801594562159
Folketingets LovsekretariatSUU alm. del - svar på spm. 53207-03-20181801631560597
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 55408-03-20181801668561597
 SUMs svar på supplerende spørgsmål til henvendelse om klagemuligheder over Udbetaling Danmark08-03-20181801696560667
 Orientering om udsættelse af svarfrist - anmodning om aktindsigt vedr. Nationalt Genom Center07-03-20181802013560506
 Borger orienteres om videresendelse af henvendelse om alternativ behandling til SST08-03-20181802042561176
SundhedsstyrelsenVideresendelse af borgerhenvendelse om alternativ behandling til SST08-03-20181802042561189
 Besvarelse af henvendelse om ventetid på operation08-03-20181802163560986
 Besvarelse af henvendelse vedr. patientforløb08-03-20181802176560952
Danske Regioner
KL
Digitaliseringsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Danske Patienter
Kræftens Bekæmpelse
PRO-sekretariatet Sundhedsdatastyrelsen
Dagsorden og materiale til 7. møde i den nationale styregruppe for PRO, 16. marts 2018 kl. 1209-03-20181802255562232
Syddjurs KommuneSvar på spørgsmål vedr. satspulje på ældreområdet 2018-202107-03-20181802258560530
Danske RegionerOrientering om udskydelse af tidsfristen for indberetning til Landspatientregisteret09-03-20181802259562795
KLOrientering om udskydelse af tidsfristen for indberetning til Landspatientregisteret09-03-20181802259562797
 Orientering om oversendelse af henvendelse om autorisationsnummer til rette myndighed08-03-20181802263560669
 Kvittering for modtagelse af henvendelse om ændringer af psykiatriloven08-03-20181802277560870
 Orientering af afsender om videresendelse af henvendelse om kommunale botilbud08-03-20181802282561052
 Svar til afsender - henvendelsen om botilbud til personer med psykiske lidelser tilhører Børne- og Socialministeriet08-03-20181802282561027
European Court of AuditorsSvar på anmodning om møde vedr. patientmobilitetsdirektivet09-03-20181802327562221
European Commission DG SANTETilbagemelding nyt AGM system Cross-border Healthcare Expert Group09-03-20181802328562372