Fra: 06-03-2018 til: 06-03-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Genbeskikkelse som medlem af Det Psykiatriske Patientklagenævn05-03-20181604318556473
 Genbeskikkelse som stedfortræder i Det Psykiatriske Patientklagenævn05-03-20181604318556469
ParkinsonforeningenTilsagn vedr. forsættelse af rehabiliteringstilbud - Parkinsonforeningen02-03-20181604622555176
Styrelsen for PatientsikkerhedVidesender artikel om Sundhedsplatformen i Ugeskrift for læger05-03-20181702058557328
Danske RegionerDUT-høring over lovforslag om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer inden for sundhedssektoren05-03-20181706260556867
Region MidtjyllandSvar til RM vedr. endelig dagsorden til møde vedr. Dansk Center for Partikelterapi den 15. marts 201805-03-20181707366556729
Region MidtjyllandForespørgsel vedr. afregningsmodel (inden møde vedr. Dansk Center for Partikelterapi den 15. marts 2018)05-03-20181707366556730
Region MidtjyllandEndelig dagsorden til møde vedr. Dansk Center for Partikelterapi den 15. marts 201805-03-20181707366556851
 Svar på klage over afgørelse om aktindsigt i sag om omskæring hos Styrelsen for Patientsikkerhed06-03-20181708294558616
Økonomi- og IndenrigsministerietIndstilling til ØIM vedr. energilån til Nyt Hospital Nordsjælland06-03-20181709109558591
JordemoderforeningenForeløbigt svar på invitationer til sundhedsministeren til landskonference og generalforsamling05-03-20181800024556891
Dansk ErhvervSvar på invitation til ældreministeren til Dansk Erhvervs Årsdag 16. maj02-03-20181800065555580
Børne- og SocialministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. offentligt godkendt handicap ID-kort06-03-20181800110557826
SkatteministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. skattefri diæter06-03-20181800110557870
 Orientering af borger om oversendelse af henvendelse til ældreministeren vedr. diæter modtaget for arbejde i ældrerådene06-03-20181800110557889
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse om brændeovne05-03-20181800110557289
UndervisningsministerietOvertagelse af henvendelse til sundhedsministeren vedr. nedlæggelse af Holstebro Sygehus06-03-20181800110557722
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. førtidspension06-03-20181800110557758
 Svar på henvendelse fra skoleelever vedr. ligestilling i Danmark06-03-20181800119558140
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 98 Ændringsforslag06-03-20181800188557915
Region MidtjyllandVedr. udmøntning af udspillet "Børn med livstruende sygdom”06-03-20181800252558504
Region NordjyllandVedr. udmøntning af udspillet "Børn med livstruende sygdom”06-03-20181800252558502
Region HovedstadenVedr. udmøntning af udspillet "Børn med livstruende sygdom”06-03-20181800252558516
Region SyddanmarkVedr. udmøntning af udspillet "Børn med livstruende sygdom”06-03-20181800252558506
Danske RegionerVedr. udmøntning af udspillet "Børn med livstruende sygdom”06-03-20181800252558500
Region SjællandVedr. udmøntning af udspillet "Børn med livstruende sygdom”06-03-20181800252558510
KLVedr. udmøntning af udspillet "Børn med livstruende sygdom"06-03-20181800252558533
 Svar på aktindsigtsanmodning af den 24. januar 2018 i kommunikationsstrategier vedr. Nationalt Genom Center05-03-20181800261556590
Danske PatienterInvitation til interessent- og vidensmøder om styring den 16. og 20. marts 201802-03-20181800378558119
Praktiserende Lægers Organisation - PLOInvitation til interessent- og vidensmøder om styring den 16. og 20. marts 201802-03-20181800378558117
FOA - Fag og ArbejdeInvitation til interessent- og vidensmøder om styring den 16. og 20. marts 201802-03-20181800378558126
Danske RegionerInvitation til interessent- og vidensmøder om styring den 16. og 20. marts 201802-03-20181800378558136
KLInvitation til interessent- og vidensmøder om styring den 16. og 20. marts 201802-03-20181800378558134
OverlægeforeningenInvitation til interessent- og vidensmøder om styring den 16. og 20. marts 201802-03-20181800378558132
SundhedskartelletInvitation til interessent- og vidensmøder om styring den 16. og 20. marts 201802-03-20181800378558130
Dansk SygeplejerådInvitation til interessent- og vidensmøder om styring den 16. og 20. marts 201802-03-20181800378558128
 Enquiry regarding Danish Medicines Agency06-03-20181800886557682
Danske RegionerSvar på Danske Regioner DUT-krav vedr. L 13306-03-20181801158558520
Aarhus KommuneTakker for afrapportering vedr. stofindtagelsesrum 2017 Aarhus Kommune05-03-20181801254556545
SundhedsstyrelsenSvar på udpegning til "Arbejdsgruppe til udarbejdelse af anbefalinger for udbredelse af tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvang"09-02-20181801457558101
Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner - LGBTSvar på din henvendelse til ældreministeren vedr. informationsfolder om seksuel orientering og kønsidentitet på ældreområdet02-03-20181801612555408
 Svar på henvendelse vedr. ændring af diagnosebeskrivelse05-03-20181801713556675
Toft KommunikationSvar på aktindsigtsanmodning vedr. råd og nævn05-03-20181801756556518
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
Svar på spm. S 56505-03-20181801800557582
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
Svar på spm. S 56705-03-20181801800557584
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
Svar på spm. S 56805-03-20181801800557623
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSvar på spm. S 56306-03-20181801800558343
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
Svar på spm. S 56305-03-20181801800557568
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSvar på spm. S 57605-03-20181801810557539
 Anmodning om præcisering af aktindsigtsanmodning vedr. fordeling af midler i akutpakken02-03-20181801834557009
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 57205-03-20181801835556823
Danske TandplejereSvar på henvendelse fra Danske Tandplejere vedr. politisk aftale om voksentandplejen05-03-20181802004557323
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 60706-03-20181802109557519
PsykiatriFondenKvittering for Psykiatrifondens forslag til bedre sammenhængende patientforløb i psykiatrien28-02-20181802192558610