Fra: 09-03-2018 til: 11-03-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 659 til sundhedsministeren09-03-2018SJ-STD-SUMMPE562182
Langeland KommuneOverførsel af midler fra værdighedspuljen - Langeland Kommune sagsnr. 160188709-03-20181601887562015
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-47/18, Riel08-03-20181602492562953
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-34/18, Lovasné Tóth08-03-20181602492562950
UdenrigsministerietMontenegro: The Call for proposals for the Grant to Member State Scheme "Enhancement of Business Environment and Competitiveness of the Private Sector", IPA 2014 -2020, Reference: EuropeAid/138-552/ID/ACT/ME08-03-20181609726560711
I:WE ConsultingFremsender ønske om et møde med ældreministeren08-03-20181610726561134
Bulgarian Presidency of the Council of the European UnionÆldreministeren inviteres til "Time to Table the EU Double Standards on Foodstuffs" under European Forum08-03-20181610726561245
Praktiserende Lægers Organisation - PLOHøringssvar til lægevalgsbekendtgørelsen.07-03-20181701571560646
European Commission DG SANTEInvitation to the 4th meeting of the Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases, Brussels, 11 April 2018, Centre Albert Borschette, room AB-3D05-03-20181702104561959
Thisted KommuneProjektregnskab for to køkkenrenoveringsprojekter på ældrecentre i Thisted Kommune08-03-20181703171562006
Region HovedstadenPRO Styregruppemateriale til styregruppemødet den 23. februar 201811-02-20181703858562098
Region HovedstadenReferat fra RSI pejlemærket PRO styregruppemødet den 23. februar 201802-03-20181703858562089
DXC TechnologyTidsplan og kontakter for opgradering til WZ 2017 R2 den 9. til 11. marts 201808-03-20181704133561524
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 605 til sundhedsministeren til mundtlig besvarelse den 14. marts09-03-2018SJ-STD-DEPRSC562163
SundhedsstyrelsenGenopslag af pulje til styrkelse af den kommunale forebyggelsesindsats med særligt fokus på ældre medicinske patienter08-03-20181706242561228
KLHøringssvar fra KL: Vedr. DUT-høring over forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Organiseringen i Sundheds- og Ældreministeriet, oprettelse af Nationalt Genom Center m.v.)08-03-20181707223561223
LægemiddelstyrelsenSvar fra LMS vedr. ansøgning om gebyrnedsættelse05-03-20181707357561145
Børne- og SocialministerietHøringssvar: Høring over bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper08-03-20181708047561087
AngstforeningenHøringssvar - Vederlagsfri psykologbehandling til 18-20-årige09-03-20181708047561901
Dansk Psykolog ForeningDansk Psykolog Forenings høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte grupper08-03-20181708047561233
 Borgerhenvendelse vedrørende hjælp til datter21-02-20181709395549116
BorgerretsfondenInvitation til symposium 5. april 2018 "Systemet har altd ret"08-03-20181800018561532
Radikale VenstreInvitation til sundhedsministeren til reception for EU kommisær Margrethe Vestager07-03-20181800018560360
Radikale VenstreInvitation til ældreministeren til reception for EU kommisær, fredag den 6. april på Christiansborg07-03-20181800066560704
SydbankSundhedsministeren inviteres til at deltage i et interview i forbindelse med en omdømmeanalyse08-03-20181800101561262
 Borgerhenvendelse vedr. plejeorlov04-03-20181800110556435
 Henvendelse fra studerende til sundhedsministeren vedr. Gymnasieaftalen anno 201602-03-20181800119555829
Køge KommuneAcceptskrivelse - tilskud til bedre behandling i hjemmeplejen m.v. Køge Kommune08-03-20181800818561995
Rebild KommuneAcceptskrivelse fra Rebild Kommune vedr. tilskud til bedre bemanding på ældreområdet08-03-20181800840561944
Rudersdal KommuneAcceptskrivelse vedrørende tilskud til en bedre bemanding 2018 (Rudersdal Kommune, sagsnummer 1800844)08-03-20181800844561988
SydslesvigudvalgetFolkemødeinvitation: Sundhedsministeren inviteres til debat i Grænseforeningens/Sydslesvigudvalgets telt08-03-20181800906561445
Antidote DanmarkHenvendelse til sundhedsministeren om forebyggelse af overdosisdødsfald i Danmark30-01-20181801234532275
Region HovedstadenAnmodning om fristudsættelse vedr. bidrag til besvarelse af SUU alm. del 572 om afbrydelse af respirationsbehandling i eget hjem06-03-20181801835560817
 Invitation til åbning af Plejecenter Svanedammen, Nyborg Kommune01-03-20181801880561930
 Henvendelse til sundhedsministeren - vedrørende fremtidens socialpsykiatri.27-02-20181802308552392
 Borgerhenvendelse vedrørende ønske om et obligatorisk vaccinationsprogram23-02-20181802309549782
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - mener det halter i flere kommuner og på flere plejehjem i Danmark26-02-20181802311551803
Nordic Laser A/SHenvendelse vedr. fjernelse af tatoveringer01-03-20181802314554813
 Henvendelse vedr. psykomotoriske terapeuter i sundhedsvæsenet08-03-20181802319561110
European Court of AuditorsAnmodning om møde vedr. patientmobilitetsdirektivet28-02-20181802327562195
European Commission DG SANTEInformation om nyt AGM system Cross-border Healthcare Expert Group31-01-20181802328562355
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om privathospitaler07-03-20181802334560235
 Henvendelse om ansvar for behandling af personer med misbrug og psykisk lidelse31-01-20181802339532650