Fra: 08-03-2018 til: 08-03-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 653-658 til sundhedsministeren08-03-2018SJ-STD-SUMMPE561201
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU Samrådsspørgsmål BI og BJ til sundhedsministeren08-03-2018SJ-STD-SUMMPE561197
Næstved KommuneVedr. tidspunkt for indsendelse af afsluttende rapport om projekt vedr. behandling af svært overvægtige børn07-03-20181602486560335
UdenrigsministerietFristliste af 7. marts 2018 - internationale sager07-03-20181602492560542
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 83 af 5. marts 2018 - internationale sager05-03-20181602492560533
Center for VoldtægtsofreKvittering vedr. præcisering af anmærkningstekst - bevillling til Center for voldtægtsofre07-03-20181700147560072
Styrelsen for PatientsikkerhedSvar fra STPS om Sundhedsplatformen i Ugeskrift for læger07-03-20181702058559868
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - genfremsender del 2 af 2. - Status på indsendt klage den 22. november 2017 og ny klage - Sygehus Sønderjylland22-02-20181705892548861
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - genfremsender del 1 af 2. - Status på indsendt klage den 22. november 2017 og ny klage - Sygehus Sønderjylland22-02-20181705892548879
 Supplerende henvendelse om fejl på Sygehus Sønderjylland07-03-20181705892559772
Statsrevisorerne SekretariatetIndkaldelse af ministerredegørelse til Beretning 11-2017 om beskyttelse mod ransomware01-03-20181707648556748
ErhvervsstyrelsenArbejdsgruppe FLIIS - dagsorden (NIS-direktiv)05-03-20181708588559128
Dansk SygeplejerådInvitation til Dansk Sygeplejeråds kongres den 14. maj 201802-03-20181800002560916
Håndværkerforeningen i KjøbenhavnInvitation til årets medaljeoverrækkelse og udnævnelse af æreshåndværker07-03-20181800002560574
Nordisk RådSundhedsministeren inviteres til delegationsmøde med Nordisk Råds delegation i Folketinget07-03-20181800024560244
Håndværkerforeningen i KjøbenhavnÆldreministeren inviteres til medaljeoverrækkelse og udnævnelse af æreshåndværker 15. maj 201807-03-20181800066560573
 Svar fra afsender vedr. oversendelse af henvendelse til Skatteministeriet06-03-20181800110558781
 Skoleelever skal lave avis om skolemad på skoler06-03-20181800119558472
 Journaliststuderende fremsender spørgsmål vedr. ventetider i psykiatrien06-03-20181800119558341
 Skoleelever fremsender spørgsmål vedr. privat- og folkeskoler07-03-20181800119560242
 Skoleelever fremsender spørgsmål vedr. aktiv dødshjælp08-03-20181800119560926
 Tak til ældreministeren for hendes besøg den 9. februar 201810-02-20181800285559001
Økonomi- og IndenrigsministerietOrientering om Region Hovedstadens dialog med Jyllands Posten om Nyt Bispebjerg Hospital06-03-20181800485557864
Stockholms Läns LandstingEndeligt program for Sundhedsministeriets besøg på Nya Karolinska Sygehus den 6 marts05-03-20181800649558715
Danske Regioner
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Sjælland
Region Hovedstaden
Region Nordjylland
Materiale fra besøg på Nya Karolinska07-03-20181800649559112
Stockholms Läns LandstingOpfølgning på besøg på Nya Karolinska07-03-20181800649559046
Helsingør KommuneVedr. SUM's svar på spm. vedr. tolkebistand07-03-20181800738560257
SkatteministerietSKM bidrag til svar på henvendelse vedr. afgifter på cigaretter og rygning blandt unge07-03-20181800751559243
 Mere info fra borger. Henvendelse vedr. udskrivning af medicinsk cannabis08-03-20181800883561155
Odense KommuneStofindtagelsesrum - afrapporteringer for 201706-03-20181801254558819
JordemoderforeningenBrev fra Jordemoderforeningen vedr. deltagelse i forskellige arrangementer09-02-20181801704547521
Aids FondetTakker for et godt møde og fremsender erklæring om PrEP05-03-20181801931557537
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - klage over afgørelse17-02-20181802021551998
Dansk Selskab for Almen MedicinDSAM og Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) sender hermed de nationale retningslinjer for den farmakologiske behandling af type 2-diabetes i offentlig høring28-02-20181802229553519
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. nedlæggelse af Holstebro Sygehus04-03-20181802260556873
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. kunstig befrugtning06-03-20181802261559587
 Henvendelse fra diætist vedr. autorisationsnummer07-03-20181802263559762
Dagbladet InformationAnmodning om temaaktindsigt i SUMs afgørelser om aktindsigt truffet i 2013 vedr. generalklausulen i den gamle offentlighedslovs § 13, nr. 606-03-20181802274560800
Region NordjyllandDagsorden og materiale til workshop vedr. præhospitale anbefalinger og planlægningsgrundlag den 12. marts07-03-20181802292561156