Fra: 05-03-2018 til: 05-03-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 635 til sundhedsministeren (vedr. kronik - MDMA)02-03-2018SJ-STD-SUMMPE556073
Dragør KommuneAcceptskrivelse en værdig ældrepleje 2018, Bilag 3 Dragør Kommune05-03-20181601589557417
Fredericia KommuneAcceptskrivelse - pulje til Værdig ældrepleje - 2018 udmøntning Fredericia Kommune02-03-20181601602555304
Kerteminde KommuneRegnskab vedr. en mere værdig ældrepleje i 2017 - Kerteminde Kommune - j.nr. 160171305-03-20181601713556979
JulemærkefondenAnsøgning om driftstilskud til i 201805-03-20181603979557349
LægeforeningenFra Lægeforeningen: Indstilling til genbeskikkelse af medlem til Det Psykiatriske Patientklagenævn for 2. periode05-03-20181604318556705
LægeforeningenFra Lægeforeningen: Indstilling til beskikkelse af medlem til Det psykiatriske Patientklagenævn for 1. periode05-03-20181604318556834
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 23. november 2017 på Klinisk Genetisk Afdeling – Vejle og Odense Universitetshospital.02-03-20181604904556735
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 646 til sundhedsministeren02-03-2018SJ-STD-DEPISH556556
KLHenvendelse om ledig kapacitet og ventelister29-11-20171610732557262
Forbrugerrådet TænkHøringssvar fra Forbrugerrådet Tænk vedr. almen praksis01-03-20181701571555333
Rådet for Socialt UdsatteHøringssvar fra Rådet for Socialt Udsatte vedr. udkast til bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren01-03-20181701571555315
Haderslev KommuneRegnskab og afrapportering (sagsnummer 1703166) Haderslev Kommune - køkkenpulje02-03-20181703166555833
KLKL Høringssvar bekendtgørelse om registrering af den enkelte borgers patientrapporterede oplysninger og selvmålte data i Nationalt Patient Indeks01-03-20181706643554921
Region HovedstadenOpfølgning på teknikermøde i oktober / kopi af tidligere regnskabsinstrukser - kvalitetsfondsprojekterne25-02-20181706909556288
Folketinget ChristiansborgSUU L 146 - spm. 46 til sundhedsministeren02-03-20181707223556498
Danske HandicaporganisationerDH: Høringssvar om tilskud til psykologbehandling05-03-20181708047556511
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmodning om udtrædelse af Det Psykiatriske Ankenævn05-03-20181708822557057
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmodning om udtrædelse af Det Psykiatriske Ankenævn (PEC)26-02-20181708822557062
Region SyddanmarkVedr. rapportering på anlægsregnskab - sygehusinvesteringer - Kolding21-02-20181708903556274
Cirkus BaldoniSundhedsministeren inviteres til premiere 2018 i Cirkus Baldoni03-03-20181800018556425
Danske FysioterapeuterSundhedsministeren inviteres til besøg i lægehuset, Hals02-03-20181800019556364
 Sundhedsministeren inviteres til at holde foredrag på Bække Aftenhøjskole05-03-20181800024556968
European Commission DG GrowSundhedsministeren inviteres til Digital Day den 10. april 201802-03-20181800024556379
Miljø- og FødevareministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om brændeovne02-03-20181800110557270
KulturministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om rygepolitik i danske serier02-03-20181800110557260
BeskæftigelsesministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om varme hænder problematikken05-03-20181800110557293
Region MidtjyllandDet Nye Universitetshospital i Aarhus - særlig rapportering for 4. kvartal 201724-01-20181800128527516
Folketinget ChristiansborgSUU L 98 - spm. 37 til sundhedsministeren02-03-20181800188556107
Folketinget ChristiansborgSUU L 98 - spm. 38 til sundhedsministeren02-03-20181800188556108
Folketinget ChristiansborgSUU L 98 - spm. 31 til sundhedsministeren02-03-20181800188556101
Folketinget ChristiansborgSUU L 98 - spm. 33 til sundhedsministeren02-03-20181800188556103
Folketinget ChristiansborgSUU L 98 - spm. 36 til sundhedsministeren02-03-20181800188556106
Folketinget ChristiansborgSUU L 98 - spm. 35 til sundhedsministeren02-03-20181800188556105
Folketinget ChristiansborgSUU L 98 - spm. 34 til sundhedsministeren02-03-20181800188556104
Folketinget ChristiansborgSUU L 98 - spm. 32 til sundhedsministeren02-03-20181800188556102
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 622, omtryk til finansministeren02-03-20181800198556502
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 624, omtryk til finansministeren02-03-20181800198556509
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 623, omtryk til finansministeren02-03-20181800198556505
 Ønsker ældreministerens autograf02-03-20181800478556410
UdenrigsministerietUM svar vedr. podcast - Besøg på Nya Karolinska21-02-20181800649556293
 Tilbagemelding vedr. svar på aktindsigtsanmodning vedr. bilag i tidligere ministers hotelophold27-02-20181801364555260
Region MidtjyllandRedegørelse vedr. midlertidig lukning af røntgenafdelingen i Tarm01-03-20181801426555512
 Takker for svar vedr. røgfrit Danmark01-03-20181801523554256
SundhedsstyrelsenSupplerende fakta om jomfruhinder27-02-20181801678552270
Aarhus KommuneHenvendelse til sundhedsministeren vedr. manglende svar på forespørgsel vedr. risici ved anvendelse af NADA (alternativ behandling)19-02-20181801783546435
Danske RegionerBidrag til besvarelse af SUU spørgsmål om brystkræftscreening02-03-20181802009556065
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. fyring af vicedirektør21-02-20181802024548282
 Rykker for svar på tidligere fremsendt forespørgsel vedr. omskæring28-02-20181802041554218
UdenrigsministerietHøring alle ministerier om navne og mailadresser på statslige institutioner og virksomheder, der skal indberette om måltal og politikker for kønssammensætningen i deres bestyrelse i 2018 - jf. § 11 i ligestillingsloven28-02-20181802044555663
 Borgerhenvendelse vedr. psykiaters alkoholproblem26-02-20181802050551755
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspørgsmål BG til sundhedsministeren02-03-20181802085555809
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspørgsmål BE til sundhedsministeren02-03-20181802085555804
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspørgsmål BF til sundhedsministeren02-03-20181802085555807
Region NordjyllandUdvidelse med 3 hospicepladser - anmodning om overførelse af 1.5 mio. kr.16-02-20181802119545077
Peiko 2018Henvendelse vedr. PLUS Peiko - Projektledelseskursus under Det Danske Spejderkorps01-03-20181802129556879
Økonomi- og IndenrigsministerietOpdatering af EDEN om samarbejder mellem myndigheder på tværs af landegrænser01-03-20181802139554579
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 639 til sundhedsministeren02-03-20181802144556544
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 640 til sundhedsministeren02-03-20181802144556546
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 641 til sundhedsministeren02-03-20181802144556547
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 642 til sundhedsministeren02-03-20181802144556550
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 643 til sundhedsministeren02-03-20181802144556551
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 644 til sundhedsministeren02-03-20181802144556553
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 636 til sundhedsministeren02-03-20181802144556538
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 637 til sundhedsministeren02-03-20181802144556541
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 645 til sundhedsministeren02-03-20181802144556555
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 638 til sundhedsministeren02-03-20181802144556542