Fra: 01-03-2018 til: 01-03-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 622 til ældreministeren28-02-2018SJ-STD-SUMMPE554258
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 630 til ældreministeren01-03-2018SJ-STD-SUMMPE554662
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 629 til ældreministeren01-03-2018SJ-STD-SUMMPE554661
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 623 til ældreministeren28-02-2018SJ-STD-SUMMPE554259
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 625 til ældreministeren28-02-2018SJ-STD-SUMMPE554262
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 624 til ældreministeren28-02-2018SJ-STD-SUMMPE554261
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 627 til ældreministeren28-02-2018SJ-STD-SUMMPE554268
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 628 til sundhedsministeren01-03-2018SJ-STD-SUMMPE554656
Gartneriet PKM A/SAfrapportering af sundhedsprojekt, journal 1502195 - Partnerskab sundhedstjek28-02-20181601253553419
Novopan Træindustri A/SAfrapportering for 2017 - puljen til partnerskaber om forebyggende sundhedstjek på arbejdspladsen28-02-20181601255553431
 Klage over praktiserende læge23-02-20181601336550026
Bornholms RegionskommuneAnmodning om at stoppe projekt 'Vi hopper fra smøgerne'28-02-20181601440553438
Folketinget ChristiansborgSUU L 134 - spm. 3 til sundhedsministeren28-02-20181601466554315
Lejre KommuneLejre Kommune - uafhængig revisor erklæring på værdighedspuljen 201727-02-20181601888552610
Lejre KommuneLejre Kommune - uafhængig revisor erklæring på værdighedspuljen 2017 mv.28-02-20181601888553964
Lemvig KommunePulje til værdig ældrepleje 2018 - Lemvig Kommune - Acceptskrivelse samt tilrettet redegørelse for anvendelse af midler for 201827-02-20181601889553324
Vallensbæk KommuneAcceptskrivelse 2018 en værdig ældrepleje (Vallensbæk Kommune)01-03-20181601933554380
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 72 af 26. februar 2018 - internationale sager26-02-20181602492552916
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i forenede præjudicielle sager C-29/18, C-30/18 og C-44/18, Cobra Servicios Auxiliares m.fl. (udsættelse af sagen)28-02-20181602492554163
UdenrigsministerietFristliste af 28. februar 2018 - internationale sager28-02-20181602492554151
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 63 af 19. februar 2018 - internationale sager19-02-20181602492551791
UdenrigsministerietFristliste af 21. februar 2018 - internationale sager21-02-20181602492551810
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-639/17, KPMG Baltics28-02-20181602492554154
SundhedsstyrelsenOrientering om referat fra 50. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning den 25. januar 201815-02-20181602887554092
Region MidtjyllandSlutredegørelse og regnskabsaflæggelse vedr. pulje om udbredelse af akuthjælperordninger28-02-20181603432554051
Aarhus UniversitetshospitalBemærkninger vedr. ændring af sluttidspunkt for pilottest: ultimo september 2018 (Beslutningsstøtte i bløderbehandlingen ved hjælp af PRO)27-02-20181609208551886
UdenrigsministerietMontenegro: Circulation of a Twinning light fiche for Montenegro-Capacity development for the Agency for Personal Data Protection and Free Access to Information-MN 17 IPA JH 01 18 TWL- deadline for submission-11 April 201820-02-20181609726552884
UdenrigsministerietSerbien: Circulation of the Twinning Fiche under IPA 2014, SR 14 IPA JH 02 18 "Development of Schengen Action Plan"26-02-20181609726552933
UdenrigsministerietTyrkiet: TR 16 IPA AG 01 18 - Capacity Building for Fishery Producer Organisations and Provincial Agricultural Directorates in line with CMO21-02-20181609726552904
UdenrigsministerietMakedonien: Circulation of the TW Fiche - MK 14 IPA JH 02 18 TW "Strengthening of the penitentiary system and the probation service”21-02-20181609726552891
UdenrigsministerietTunesien frist 27/4-18: Call for proposals for a twinning project (EuropeAid/159405/ID/ACT/TN)28-02-20181609726554147
UdenrigsministerietCirculation of a Twinning fiche for Bosnia Herzegovina IPA 2016 BA 16 IPA OT 01 18 Strenghtening Institutional Capacities for recognition of higher education qualifications20-02-20181609726552888
UdenrigsministerietMakedonien: Circulation of the TWL Fiche for the former Yugoslav Republic of Macedonia - MK 14 IPA FI 01 18 TWL Strengthening the capacities of the system for fight against counterfeiting of EUR23-02-20181609726552908
SundhedsstyrelsenBemærkninger vedr. undersøgelsen af mulighederne for at forkorte behandlingsgarantien for stofmisbrug26-02-20181610732553910
OK-FondenMomsredegørelse - OK-Fonden: Vedr. tilskud fra puljen til ombygning og demensindretning af plejeboliger 2015, 1. udmøntningsrunde27-02-20181611325552694
Stevns KommuneAfrapportering - pulje til demensboliger21-02-20181611333552955
Høje-Taastrup KommuneRegnskab - Sagsnr. 1703179 - Pulje målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre28-02-20181703179553899
World Health Organization (WHO)WHO - materiale vedr. Executive Board27-02-20181705691553045
ForsvarsministerietAnmodning om bemærkninger til udkast til notat om den praktiske håndtering af underretninger efter NIS-direktivet01-02-20181706260552149
ErhvervsministerietBemærkninger til udkast til notat om den praktiske håndtering af underretninger efter NIS-direktivet07-02-20181706260552145
 Opfølgning på møde vedr. NIS-bekendtgørelse22-02-20181707515552136
ErhvervsministerietTilbagemelding vedr. offentliggørelse af NIS-bekendtgørelser26-02-20181707515552106
SundhedsdatastyrelsenTilbagemelding vedr. FLIIS - materialer og bestilling21-02-20181708588552143
ErhvervsstyrelsenTilbagemelding vedr. FLIIS - materialer og bestilling22-02-20181708588552144
 Anmodning om bestilling af forsendelse og brugertest - FLIIS31-01-20181708588552152
Psykiatrien i Region SyddanmarkForespørgsel om møde mellem Ministeriet og Region Syddanmark og RCT-Jylland28-02-20181708750553658
 Invitation til generalforsamling i Sønderborg Handel28-02-20181800018554065
Egmont
Nordisk Film
Invitation til sundhedsministeren til forpremiere på "The Post"28-02-20181800018553861
KLIndbydelse til KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum den 17. - 18. maj 201828-02-20181800019553726
SundhedsstyrelsenReferat fra 1. møde i Tværgående følgegruppe vedr. sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og skade14-02-20181800046554085
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om rygepolitik i danske serier25-02-20181800110550501
BeskæftigelsesministerietOplyser at henvendelse om ressourceforløb besvares af Beskæftigelsesministeriet01-03-20181800110554783
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. diæter modtaget for arbejde i ældrerådene28-02-20181800110554240
Region MidtjyllandRM kommentarer: Udkast til referat af møde med Region Midt vedr skærpet tilsyn Det Nye Universitetshospital i Aarhus den 29 januar 201826-02-20181800128552081
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 605 til sundhedsministeren26-02-20181800198551821
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 606, omtryk til erhvervsministeren28-02-20181800198554312
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 602, omtryk til skatteministeren28-02-20181800198554303
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 606, omtryk til skatteministeren28-02-20181800198554311
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 602 til sundhedsministeren26-02-20181800198551815
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 606 til sundhedsministeren26-02-20181800198551822
MF Trine Torp
MF Jakob Mark
B 78 - Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af princip om udtrapningsplan ved udskrivelse af psykofarmaka27-02-20181800610554456
 Borgerhenvendelse - klager over sagsbehandlingen hos Styrelsen for Patientsikkerhed - tilsyn med sundhedspersoner21-01-20181800893527421
LægeforeningenFolkemødeinvitation: Til sundhedsministeren til debatten "Lægen som ven eller fjende"26-02-20181800906551370
OUH Odense universitetshospitalAcceptskrivelse - pulje - behandling af ludomani26-02-20181801011553338
Københavns KommuneAfrapportering om stofindtagelsesrum i Københavns Kommune 201728-02-20181801254554273
Vejle KommuneAfrapportering vedr. stofindtagelsesrum i Vejle Kommune 201728-02-20181801254554264
 Kommentar til svar på henvendelse vedr. elmålere28-02-20181801525553732
Region HovedstadenBidrag til svar på henvendelse vedr. parkeringsforhold for veteraner ved Militærpsykiatrisk ambulatorium på Rigshospitalet28-02-20181801549554432
 Supplerende spørgsmål til SUMs svar vedr. klagemuligheder28-02-20181801696555034
Landsorganisationen - OK-klubberneOK Klubberne ansøger om udlodningsmidler vedr. ældreorganisationer28-02-20181801718553705
 Ansøgning om udlodningsmidler vedr. ældreorganisationer - Dement Venner Ingeborghus25-02-20181801718550479
Faglige SeniorerFaglige Seniorer søger udlodningsmidler vedr. ældreorganisationer23-02-20181801718549944
Ældre SagenAnsøgning om udlodningsmidler til ældreorganisationer - Ældre Sagen28-02-20181801718553402
Region HovedstadenBemærkninger vedr. anmodning om bidrag til svar på SUU alm. del 578 vedr. Sundhedsplatformen23-02-20181801751552132
Danmarks ApotekerforeningInput til efteruddannelse af farmaceuter i forbindelse med opgavespecifik autorisation i forhold til genudlevering01-03-20181801762554911
 Anmodning om aktindsigt i akutpakken (præcisering)27-02-20181801834553999
World Health Organization (WHO)Henvendelse om WHO Drug Information, vol. 31 nr. 4 201723-02-20181801893550453
DigitaliseringsstyrelsenOpgavebeskrivelse - Analyse af muligheder for genbrug af borgerrettet sundhedsformidling på tværs af platforme23-02-20181801923552867
 Rykker for svar vedr. hjertestartere24-02-20181801928550474
 Borgerhenvendelse - foreslag om at alle tankstationer med døgnåbent skal have en hjertestarter12-02-20181801928542074
AIDS-FondetHenvendelse om HIV27-11-20171801929553741
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 610 til sundhedsministeren26-02-20181801952551829
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 611 til sundhedsministeren26-02-20181801952551836
AltingetInvitation til ældreministeren til at holde oplæg for Altingets ældrepolitiske netværk - oktober - FRIST 06-0324-01-20181801959552066
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspørgsmål BD til sundhedsministeren28-02-20181801974554277
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspørgsmål BC til sundhedsministeren28-02-20181801974554272
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 607 til sundhedsministeren26-02-2018SJ-STD-DEPMRAL551824
WHO´s Regionalkontor for EuropaProposal for a new WHO Collaborating Centre27-02-20181801981552387
TandlægeforeningenTandlægeforeningen - Pressemeddelelse - 1. marts 201801-03-20181802004555028
TandlægeforeningenTandlægeforeningen - Pressemeddelelse - 28. februar 201828-02-20181802004555027
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 626 til ældreministeren28-02-20181802005554267
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 621 til ældreministeren28-02-20181802005554257
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 619 til sundhedsministeren28-02-20181802009554354
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 618 til sundhedsministeren28-02-20181802009554353
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 617 til sundhedsministeren28-02-20181802009554346
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 616 til sundhedsministeren28-02-20181802009554345
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 615 til sundhedsministeren28-02-20181802009554341
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 620 til sundhedsministeren28-02-20181802009554355