Fra: 03-05-2018 til: 03-05-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
BGRAPHICOverslag, Publikation The Danish Super Hospital Programme03-05-20181602430603715
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Astrid Krag
SUU L 210 - Svar på spm. 202-05-20181702233602837
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Astrid Krag
SUU L 210 - Svar på spm. 102-05-20181702233602827
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Astrid Krag
SUU L 210 - Svar på spm. 502-05-20181702233602850
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Astrid Krag
SUU L 210 - Svar på spm. 402-05-20181702233602845
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Astrid Krag
SUU L 210 - Svar på spm. 302-05-20181702233602842
Danske Regioner
Region Syddanmark
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Håndtering af totalentreprise i kvalitetsfondsprojekterne03-05-20181704813603711
BanedanmarkTil kontraktchef på Ringstedbanen: Håndtering af totalentreprise03-05-20181704813603742
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU ændringsforslag til L 14601-05-20181707223601590
Israels Ambassade i DanmarkSvar på invitation til reception03-05-20181800018603287
Det Jødiske Samfund i DanmarkSvar på invitation til åbning af kulturfestival03-05-20181800018603136
Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC)Foreløbigt svar på invitation til åbningstalen til Danske Kræftforskningsdage03-05-20181800024603110
OverlægeforeningenSvar på invitation til ældreministeren til konference om psykiatri 29. maj01-05-20181800065601192
Professio.fiSvar på invitation til ældreministeren - Keynote invitation, Home Care & Assisted Living 2018, 20th – 21st of November 2018 in Helsinki, Finland.01-05-20181800065601148
ErhvervsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om ekspertgruppe03-05-20181800110603712
Børne- og SocialministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. bosted03-05-20181800110603708
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse om hjælp til handicappede03-05-20181800110603695
UndervisningsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om gymnasiereformen02-05-20181800110602060
Børne- og SocialministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om overvågning03-05-20181800110603184
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse om gymnasieaftalen03-05-20181800110603655
Udlændinge- og IntegrationsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om burkaforbud03-05-20181800110603728
TandlægeforeningenSvar til Tandlægeforeningen vedr. lovforslag om tandlægeområdet02-05-20181800532602084
Fredensborg KommuneEndelig tilbagemelding vedr. redegørelse fra Fredensborg Kommune vedr. bedre bemanding i ældreplejen 201802-05-20181800776601687
Lejre KommuneEndelig tilbagemelding vedr. redegørelse fra Lejre Kommune om bedre bemanding i ældreplejen 201801-05-20181800820601014
Operate A/SSvar på invitation til debat på Folkemødet02-05-20181800906601836
Det Sociale NetværkSvar på invitation vedr. deltagelse i paneldebat om børn og unges mentale trivsel02-05-20181800906601775
Danske SeniorerSvar på invitation til snak om medicinfejl på Folkemødet01-05-20181800906600725
Danmarks StatistikSvar på invitation til ældreministeren til debat om socialt udsatte pensionisters forhold i Danmark02-05-20181801031602176
 Besvarelse af henvendelse vedrørende anmodning om aktindsigt i og sletning af sundhedsdata02-05-20181802680602033
 Svar på henvendelse om udmøntning af sundhedslovens § 42 a.03-05-20181802710603350
Danske Regioner
KL
Danske Regioner
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Dansk Sygeplejeråd
Dansk Tandplejerforening
Danske Fysioterapeuter
De Offentlige Tandlæger
Foreningen af Speciallæger - FAS
Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere
Overlægeforeningen
LVS - Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Praktiserende Tandlægers Organisation
Tandlægeforeningen
Yngre Læger
Alzheimerforeningen
Dansk Handicap Forbund
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Det Centrale Handicapråd
Gigtforeningen
HjerneSagen
Hjerteforeningen
Kræftens Bekæmpelse
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatri
Landsforeningen LEV
Landsforeningen SIND
Patientforeningen Danmark
Patientforeningernes Samvirke
Scleroseforeningen
Sjældne Diagnoser
ÆldreForum
Ældre Sagen
Dansk Selskab for Almen Medicin
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Datatilsynet
Færøernes Landsstyre
Grønlands Selvstyre
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Udstedelse af bekendtgørelse om registrering af den enkelte borgers patientrapporterede oplysninger (PRO-data) og selvmålte data i Nationalt patientindeks (NPI)03-05-20181802811603278
 Besvarelse af henvendelse til sundhedsministeren vedrørende datasikkerhed02-05-20181802913601873
 Svar på dine henvendelser om erstatning02-05-20181802984601669
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 77602-05-20181803046602865
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 77802-05-20181803046602880
MF Liselott Blixt
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
SUU alm. del - svar på spm. 78002-05-20181803046602888
MF Liselott Blixt
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
SUU alm. del - svar på spm. 77702-05-20181803046602872
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 81303-05-20181803225603508
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 79403-05-20181803449603272
 Svar på henvendelse om gengivelse af figurer vedr. sygehusbyggerier02-05-20181803452602366
Odense KommuneSvar på henvendelse om det kommunale akutteams forpligtelser i forhold til beboere på friplejehjem02-05-20181803456602264
 Svar på aktindsigtsanmodning vedr. L 14602-05-20181803486602677
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 85703-05-20181803541603014
 Kvittering for modtagelse af henvendelse om forebyggelse af stress01-05-20181803599600826
 Kvittering for modtagelse af henvendelse om behandling af depression01-05-20181803610600843
Danske RegionerAnmodning om bidrag til samrådsspørgsmål BÆ vedr. overbelægning på de medicinske afdelinger02-05-20181803611603107
KLMøde med KL om voksentandplejen - dagsorden og materiale03-05-20181803670603412
 Svar vedr organdonation02-05-20181803672602324