Fra: 02-05-2018 til: 02-05-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
BGRAPHICOpfordring til tilbud på grafisk opsætning til www.sum.dk01-05-20181602430601046
LIQUIDMINDSOpfordring til tilbud på grafisk opsætning til www.sum.dk01-05-20181602430601072
Region MidtjyllandTilladelse til brug af billeder i folder om kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggeri01-05-20181602430600739
Danmarks Farmaceutiske SelskabBeskikkelse af medlem fra Pharma Danmark til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn02-05-20181611041602212
Danmarks Farmaceutiske SelskabAfbeskikkelses af medlem fra Pharma Danmark til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn02-05-20181611041602210
Danske HandicaporganisationerBeskikkelse af medlem fra Danske Handicaporganisationer til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn02-05-20181611041602218
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 146 - Svar på spm. 6402-05-20181707223602633
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU L 146 - Svar på spm. 6502-05-20181707223602652
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Astrid Krag
SUU L 209 - Svar på spm. 202-05-20181707253602225
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Astrid Krag
SUU L 209 - Svar på spm. 302-05-20181707253602235
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
SUU L 209 - Svar på spm. 402-05-20181707253602243
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Astrid Krag
SUU L 209 - Svar på spm. 102-05-20181707253602201
RambøllVedr. pilottest af spørgeskemaer ifm. evaluering af modtagere af ludomanimidler01-05-20181709025601383
Horsens KommuneSvar på invitation til Jubilæumsarrangement 5. september 201802-05-20181800018601990
Organizing Commission of IDDST-2018Svar på invitation til Session 2105, Boston02-05-20181800024601762
Det Nationale SorgcenterForeløbigt svar på invitation til sorgkonference02-05-20181800024602475
Børne- og SocialministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om hjælp til kronisk syg02-05-20181800110602023
 Orientering af borger om oversendelse af henvendelse til ældreministeren vedr. løft af pension og efterløn02-05-20181800110601985
JustitsministerietAnmodning om oversendelse af henvendelse om kørekort02-05-20181800110601683
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om pension02-05-20181800110602271
Transport-, Bygnings- og BoligministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. ældreboligtyper og mellemkommunal refusion02-05-20181800110602267
Egedal KommuneEndeligt tilsagn til Egedal Kommune om tilskud til bedre bemanding i ældreplejen 201801-05-20181800770600919
Esbjerg KommuneTilbagemelding vedr. anvendelsen af midlerne til en bedre bemanding 201801-05-20181800772601153
LægeforeningenSvar på invitation til debatarrangement "Lægen som ven eller fjende"01-05-20181800906601499
CyklistforbundetSvar på invitation til dialogcykeltur01-05-20181800906600733
JordemoderforeningenSvar på invitation til debat om svangreomsorgen på Folkemødet01-05-20181800906601432
Overlægeforeningen
Foreningen af Speciallæger - FAS
Svar på invitation til debat om patientsikkerhed, straf og læring01-05-20181800906600685
SydslesvigudvalgetSvar på invitation til debat-deltagelse på Folkemødet01-05-20181800906600872
3F - Fagligt Fælles ForbundSvar på invitation til debat om ulighed i sundhed01-05-20181800906600882
Leo Innovation LabSvar på invitation til deltagelse i paneldebat vedr. bl.a. forbedret sundhed for det enkelte menneske01-05-20181800906600561
Kræftens BekæmpelseSvar på invitation til Kræftens Bekæmpelses debat på Folkemødet01-05-20181800906600885
PLO EfteruddannelseSvar på invitation til debat hos PLO på Folkemødet01-05-20181800906600849
DiabetesforeningenSvar på invitation fra Diabetesforeningen vedr. forskellige debatter på Folkemødet og i København01-05-20181800906600708
NEXT - National Experimental Therapy PartnershipSvar på invitation til debat om prioritering af klinisk forskning01-05-20181800906600889
Designskolen KoldingSvar på invitation til et analogt FACEBOOK på Folkemødet01-05-20181800906600900
Rud Pedersen Public Affairs CompanySvar på invitation til debat på Folkemødet "Din sundhed: Dit eller vores ansvar?"01-05-20181800906600672
Dansk SygeplejerådSvar på invitation i Det Fælles Sundhedstelt01-05-20181800906601500
 Svar på invitation til ældreministeren til debat om forbud og forebyggelse (rygning og alkohol) på Folkemødet den 15. juni 201802-05-20181801031602157
Folketinget ChristiansborgSvar på invitation til ældreministeren til debat på folkemødet02-05-20181801031602195
Forsikring & PensionSvar på invitation til ældreminister til debat på Folkemødet 201801-05-20181801031601314
RæsonSvar på invitation til ældreministeren til FMDK-arrangement01-05-20181801031601357
Dansk SygeplejerådSvar på invitation til ældreminister til pubquiz og fællessang på Folkemødet 201801-05-20181801031601336
Region Syddanmark
Danske Regioner
Rykker for svar på emner til aftale om tolkecenteret02-05-20181801401602446
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU høringsnotat og høringssvar vedr. L 23502-05-20181801824602128
 Svar på henvendelse vedr. Nationalt Genom Center01-05-20181802027601572
 Svar på henvendelse vedr. privathospitaler02-05-20181802334601800
Danske ÆldrerådSvar på henvendelse vedr. sagsbehandlingstider i Statsforvaltningen02-05-20181802386602484
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 77902-05-20181802735602415
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 78102-05-20181802735602413
 Svar på henvendelse vedr. befordring til privathospital02-05-20181802800602121
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 76802-05-20181802879601971
Region HovedstadenOrientering om, at orienteringsbrevene vedr. kvalitetsfondsprojekterne er tilgængelige30-04-20181803064599300
 Svar på henvendelse vedr. sygeplejefaglig dokumentation02-05-20181803187601935
World Health Organization (WHO)WHO consultation on UHC indicators (financial protection) -Denmark30-04-20181803309600291
 Svar på henvendelse vedr. forslag til anti-rygningskampagne02-05-20181803344601606
Statens Serum Institut
Lægemiddelstyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Intern høring vedr. vejledning om principper for agil erhvervsrettet regulering02-05-20181803668602293