Fra: 07-05-2018 til: 07-05-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
University Medical Center Hamburg-EppendorfEnquiry for the Global Psoriasis Atlas30-04-2018SJ-STD-SUMLLU599668
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 948 (S)07-05-2018SJ-STD-SUMMPE606257
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 942 (S)04-05-2018SJ-STD-SUMMPE605780
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 949 (S)07-05-2018SJ-STD-SUMMPE606256
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 945 (S)04-05-2018SJ-STD-SUMMPE605791
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 944 (S)04-05-2018SJ-STD-SUMMPE605784
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 947 (S)04-05-2018SJ-STD-SUMMPE605801
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 946 (S)04-05-2018SJ-STD-SUMMPE605793
The Sweet CompanyInvitation: Hvis din krop var en Ferrari07-05-20181601253605543
Region SyddanmarkAfrapportering - Partnerskabet om Det Digitale Sundhedscenter - j.nr. 140316704-05-20181601449603979
JustitsministerietListe over præjudicielle sager 11/2018 med frist mellem den 1. og 14. juni 201823-04-20181602492595693
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 19, 20 og 21)04-05-20181602492604918
UdenrigsministerietAFLYSNING - EU-udvalgsmødet den 24.04.18 kl. 11.0020-04-20181602495605967
UdenrigsministerietAFLYSNING - EU-udvalgsmødet den 01.05.18 kl. 11.0026-04-20181602495605962
Region HovedstadenAfrapportering og regnskab vedr. projekt (videre)udvikling af lokale værktøjer til bedre kapacitetsanvendelse j. nr. 160992418-04-20181609924604579
Region HovedstadenAnmodning om tilladelse til ændring af budget samt forlængelse af projektperioden - projekt (videre)udvikling af lokale værktøjer til bedre kapacitetsanvendelse j. nr. 160992430-04-20181609924604545
 Henvendelse vedr. DNA-test i forskningsøjemed - rettigheder før 2004. Rykker for svar08-03-2018SJ-STD-DEPTAL560932
Copenhagen Healthtech ClusterHenvendelse til sundhedsministeren vedr. Data Redder Liv-konferencen i Børssalen den 8. maj 201807-05-2018SJ-STD-DEPANBS605548
Rådet for bedre hygiejneHabilitetserklæring fra Rådet for Bedre Hygiejne til Det Nationale Antibiotikaråd04-05-20181701532605536
KLSvar på henvendelse om bekendtgørelse om kommunes betaling til regioner02-05-20181704698605394
 Borgerhenvendelse vedr. lyskebrok29-04-20181705289599169
Psykiatrien i Region SyddanmarkOpfølgning på mødet i Sundheds- og Ældreministeriet den 26. april 2018 - Rehabiliteringscenter for Torturofre Jylland04-05-20181708750604643
Næstved KommuneInvitation til sundhedsministeren til besøg på Integreret Psykiatri04-05-20181800019604504
Dansk Selskab for Ledelse i Sundhedsvæsenet - DSSInvitation til årsmøde 2018 - Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet03-05-20181800019603620
Region MidtjyllandHenvendelse til sundhedsministeren vedr. udsættelse af indvielse af Dansk Center for Partikelterapi04-05-20181800019605112
Varde KommunePressemeddelelse om elmaster langs den jyske vestkyst07-05-20181800101605178
Varde KommuneOrientering til sundhedsministeren vedr. møde om elmaster langs den jyske vestkyst07-05-20181800101605173
Børne- og SocialministerietOplyser at borgerhenvendelse om Odense Kommune allerede er besvaret03-05-20181800110603690
Transport-, Bygnings- og BoligministerietSvar på anmodning om overtagelse af henvendelse vedr. ældreboligtyper og mellemkommunal refusion02-05-20181800110603951
Udlændinge- og IntegrationsministerietAfviser at overtage henvendelse om burkaforbud03-05-20181800110606275
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse om pension04-05-20181800110606299
Albertslund KommuneNy redegørelse fra Albertslund Kommune: Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem04-05-20181800759604278
Frederiksberg KommuneNy redegørelse fra Frederiksberg Kommune vedr. bedre bemanding i ældreplejen 201804-05-20181800780604119
Rebild KommuneNy redegørelse fra Rebild Kommune vedr. bedre bemanding i ældreplejen 201803-05-20181800840603931
Vallensbæk KommunePolitisk godkendelse af redegørelse fra Vallensbæk Kommune vedr. bedre bemanding i ældreplejen 2018 (sagsnummer 1800861)04-05-20181800861604771
DGIInvitation til ældreministeren til deltagelse ved arrangement ved Folkemødet den 15. juni 201804-05-20181801031604480
Slagelse KommuneRykker for svar vedr. henvendelse om udgift til kørsel i forbindelse med respirationsbehandling, samt afholdelse af udgift til respirationslokale03-05-20181801329605312
Danske Regioner
Region Syddanmark
DR: input til aftale om tolkecenter03-05-20181801401604762
Region SjællandStatus på Slagelse psykiatri byggeri07-05-20181801417606237
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenKFST: Orientering om svar på henvendelse fra Tandlægeforeningen om rådgivning om lovforslag04-05-20181801824604433
Uddannelses- og ForskningsministerietVedr. indsamling, opbevaring og videregivelse af strengt personlige oplysninger (Nationalt Genom Center)27-02-20181801909551864
Region MidtjyllandOrientering om forsinkelse på Dansk Center for Patikelterapi04-05-20181801994604694
MedComBemærkninger vedr. status om forløbsplaner03-05-20181802054603865
European Court of AuditorsFremsendelse af informal note efter møde04-05-20181802327605441
Dansk Selskab for Almen MedicinHenvendelse fra DSAM vedr. Nationalt Genom Center06-03-20181802421558784
Styrelsen for PatientsikkerhedSvar på ministeriets anmodning om sagsakter og udtalelse i klage over autorisation04-05-20181802767605181
Styrelsen for PatientsikkerhedSender sagsakter og udtalelse i klagesag om autorisation07-05-20181802769605251
FinanstilsynetHøringssvar fra Finanstilsynet - udkast til bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge04-05-20181802911605103
Dansk ArbejdsgiverforeningHøringssvar fra DA - Udkast til bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge07-05-20181802911605401
 Forespørgsel vedr. gengivelse af figur fra "Healthcare in Denmark"09-03-20181803452562897
Danske RegionerAnmodning om bidrag vedr. behandlingsansvarlig læge04-05-20181803541604340
Lundgrens AdvokatpartnerselskabSpørgsmål vedr. ydelser efter serviceloven på friplejehjem04-05-20181803563604336
Region MidtjyllandBilag vedr. udgiftsfordeling Forum - sygehusinvesteringer - Det Nye Universitetshospital i Aarhus04-05-20181803621604964
Region MidtjyllandDet Nye Universitetshospital i Aarhus - særlig rapportering for 1. kvartal 201803-05-20181803621604973
 Orientering i sag om transplantation i udlandet02-05-20181803665602800
Frivillighedscenter MariagerfjordSpørgsmål vedr. pulje til mere livskvalitet på plejehjem03-05-20181803750605005
Ringkøbing-Skjern KommuneSpørgsmål vedr. puljeopslag: Igangsættelse af aktiviteter04-05-20181803750604177
 Borgerhenvendelse vedr. psykiatri02-05-20181803778602812
 Borgerhenvendelse vedr. sagsbehandlingstider hos Patienterstatningen02-05-20181803782602894
 Borgerhenvendelse vedr. fejlbehandling m.m.18-04-20181803783593379
 Borgerhenvendelse vedr. gult sygesikringskort i Tjekkiet02-05-20181803794602061
 Invitation til sundhedsministeren til at holde Grundlovstale den 5. juni 201907-05-20181803807605171
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om brystkræftscreening03-05-20181803810603347
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om forholdene på sygehusene24-04-20181803811597210