Fra: 07-06-2018 til: 07-06-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
ESDL - European Spirometry Driving LicenseVedr. lungesatsning og tilbud om samarbejde med lungefunktionseksperter28-05-2018SJ-STD-DEPLCT621578
Folketingets Europaudvalg EUUEUU alm. del - spm. 237 (S)07-06-2018SJ-STD-SUMMPE631587
Folketinget ChristiansborgSamrådsspørgsmål CL - lukket samråd (S)07-06-2018SJ-STD-SUMMPE630852
Beredskabsstyrelsen
Forsikring & Pension
IOS-orientering: Midlertidig rejsevejledning for Nicaragua, hvor der fraråder ikke-nødvendige rejser04-06-20181600916629240
SøfartsstyrelsenUdgifter til sygesikring for søfarende i maj 2018.06-06-20181601560630444
Hillerød KommuneFaktisk forbrug af værdighedsmidler pr. 1. juni 2018 - Hillerød Kommune06-06-20181601593630560
Esbjerg KommuneEn mere værdig ældrepleje 2018 - Status pr. 1. juni 2018 - Esbjerg Kommune01-06-20181601594630596
Faaborg-Midtfyn KommuneEn mere værdig ældrepleje, Faaborg-Midtfyn Kommune, sagsnr. 1601595, Regnskab 201726-03-20181601595630753
Helsingør KommuneØkonomisk redegørelse på forbruget pr. 1. juni 2018 til en værdig ældrepleje, sags nr. 170580201-06-20181601684630575
Herlev KommuneØkonomisk redegørelse, Værdighedsmidlerne pr. 1. juni 201822-05-20181601686630641
Herning KommuneVærdig ældrepleje, Herning Kommune - økonomisk redegørelse pr. 1. juni 201804-06-20181601687630571
Lemvig KommuneEn mere værdig ældrepleje - Økonomiske redegørelser - Lemvig Kommune31-05-20181601889630606
Odense KommuneJustering af anvendelsen af midler til en værdig ældrepleje24-05-20181601901630634
Ringkøbing-Skjern KommuneSagsnr.: 1601905, Økonomisk redegørelse om foreløbigt forbrug af 2018-tilskuddet til en mere værdig ældrepleje07-06-20181601905630556
Rudersdal KommuneRevisorgodkendt regnskab vedr. værdighedspulje 2017 samt rest 2016.28-03-20181601908631054
Skive KommuneRegnskab og revisionserklæringer vedr. værdighedsmidler 201726-03-20181601915630700
Skive KommuneVærdighedsmidler - Status på forbrug 1.6.201805-06-20181601915630564
Sorø KommuneRegnskab - Sags nr. 1601921 - En værdig ældrepleje - overførsel fra 2016-201709-04-20181601921631559
Sønderborg KommuneSagsnr.: 1601927 - En værdig ældrepleje - Regnskab og overført midler fra 201726-03-20181601927630924
Vallensbæk KommuneØkonomisk redegørelse - En mere værdig ældrepleje 2018 (Vallensbæk Kommune)04-06-20181601933630567
Nordsjællands Hospital - HillerødRevideret anmodning om budgetforlængelse vedr. projekt om behandling af svært overvægtige børn04-06-20181602483629134
UdenrigsministerietSkriftlig procedure i EU-udvalget - Rådsmøde (landbrug og fiskeri - landbrugsdelen) 18.06.1804-06-20181602493628778
SundhedsstyrelsenUdkast til referat fra 53. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning31-05-20181602887627930
 Takker for svar på henvendelse vedr. tilskud til diætist01-06-2018SJ-STD-DEPKFB627685
CivilstyrelsenSvar vedr. notifikation 2018-066-DK om bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale04-06-20181608809627973
SundhedsstyrelsenRevision af anbefalinger for svangreomsorgen - referat af møde den 17.04.1808-05-20181704793628238
Region HovedstadenRegion Hovedstaden - angående udbetaling til delprojekt 4 fra 2017-bevillingen til projektnr. 65401 til Shared care-projektet.06-06-20181706353630527
MedComForslag til dagordenspunkt for møde i MedComs styregruppe den 20. juni04-06-20181708602628449
RambøllSvar vedr. følgegruppemøde - ludomanievaluering06-06-20181709025630721
BeredskabsforbundetInvitation til sundhedsministeren til Beredskabsforbundets Landsstævne 201807-06-20181800018631404
 Henvendelse til sundhedsministeren med anmodning om samtale18-05-20181800101630313
Børne- og SocialministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. handicaps og ortopædisk fodtøj05-06-20181800110629843
Transport-, Bygnings- og BoligministerietSvar på anmodning om overtagelse af henvendelse vedr. hjælp til indskud06-06-20181800110630001
Børne- og SocialministerietSvar på anmodning om overtagelse af henvendelse vedr. hjælp til indskud.06-06-20181800110629051
Folketingets Transport- og Bygningsudvalg TRUTRU alm. del - spm. 641 - omtryk til transport-, bygnings- og boligministeren07-06-20181800198631329
Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg MOFMOF alm. del - spm. 754 (S)30-05-2018SJ-STD-DEPANB630986
Samsø KommuneBemærkninger vedr. redegørelse fra Samsø Kommune om bedre bemanding i ældreplejen 201805-06-20181800846629052
AskovfondenHenvendelse til sundhedsministeren om aktiviteterne til Folkemødet06-06-20181800906630074
Elektrobiologisk SelskabHenvendelse til sundhedsministeren - opfølgende spørgsmål vedr. tidligere svarskrivelse om Elektrobiologisk Selskab07-05-20181803025611074
Danske ÆldrerådHøringssvar fra Danske Ældreråd vedr. bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven07-06-20181803275630822
Region MidtjyllandInput vedr. arbejdsgruppe om akutmodtagelser29-05-20181803379628120
 Ansøgning vedr. pulje til mere livskvalitet på plejehjem03-06-20181803561628284
Københavns ProfessionshøjskoleForespørgsel vedr. satspulje til aktiviteter for ældre borgere06-06-20181803750630289
Aarhus UniversitetTandlægeskolen, AU, udpegning af repræsentanter i f.t. dialog- og inddragelsesforum til arbejdet om nye rammer for voksentandplejen onsdag d. 13. juni kl. 08:30 - 10:0006-06-20181803753630254
Ældre SagenÆldre sagen: Udpegning af repræsentant til dialog- og inddragelsesforum til arbejdet om nye rammer for voksentandplejen onsdag d. 13. juni kl. 08:30 - 10:0006-06-20181803753630246
Danske HandicaporganisationerDanske Handicaporgansiationer: udpegning af repræsentant til deltagelse i dialog- og inddragelsesforum til arbejdet om nye rammer for voksentandplejen onsdag d. 13. juni kl. 08:30 - 10:0006-06-20181803753630245
Praktiserende Tandlægers OrganisationPTO: deltagelse til dialog- og inddragelsesforum til arbejdet om nye rammer for voksentandplejen onsdag d. 13. juni kl. 08:30 - 10:0004-06-20181803753629229
Danske TandplejereDanske tandplejere: deltagelse til dialog- og inddragelsesforum til arbejdet om nye rammer for voksentandplejen onsdag d. 13. juni kl. 08:30 - 10:0004-06-20181803753629235
Styrelsen for PatientsikkerhedHenvendelse fra læge, hvori han spørger, om han må beholde patient, selvom han har lukket for tilgang02-05-20181803760601646
SundhedsstyrelsenSundhedsstyrelsens bidrag vedr. mental retardering07-06-20181804113631434
Region NordjyllandKick-off styregruppemøde for Sundhedsjournal 3.0 projektet28-05-20181804480621939
Folketinget ChristiansborgSpørgsmål S 858 (S)06-06-20181804497629322
 Henvendelse om undervisningsforløb i Brøndby Kommune om sukkker01-06-20181804592628869
Rigshospitalet - BlegdamsvejKvittering for tilsagn vedr. ansøgningen til pulje til etablering af frirum for børn med livstruende sygdom og deres familie under hospitalsindlæggelse06-06-20181804619629797
PRO-sekretariatet Sundhedsdatastyrelsen
Danske Regioner
KL
Digitaliseringsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Danske Patienter
Kræftens Bekæmpelse
Dagsorden og materiale til styregruppemøde for PRO d. 8. juni 201801-06-20181804639630230
PRO-sekretariatet SundhedsdatastyrelsenDagsorden og materiale til styregruppemøde for PRO d. 8. juni 2018 - oplæg om RSI04-06-20181804639630236
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. kopimedicin30-05-20181804644629357
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om kopimedicin og tilskud06-06-20181804644630174
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 871 (S)06-06-20181804648629499
Esbjerg KommuneFremsender - til sundhedsministeren - kommentarer til "Sundhed hvor du er"29-05-20181804658623239
JordemoderforeningenHenvendelse til sundhedsministeren vedr. tolkebistand15-05-20181804668612145
MF Jacob Jensen
Sundhed.dk
Materiale til sundhed.dk's bestyrelsesmøde den 11-06-201804-06-20181804669631267
Sundhed.dkOpdateret materiale til sundhed.dk's bestyrelsesmøde den 11-06-201806-06-20181804669631600