Fra: 04-06-2018 til: 05-06-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketingets Europaudvalg EUUEUU KOM (2018) 0322 - spm. 12 omtryk (S)01-06-2018SJ-STD-SUMMPE627950
Regionshospitalet RandersAfrapportering og regnskab fra Overvægtprojekt Randersklyngen - Under MSF´s pulje for behandling af svært overvægtige børn04-06-20181602484628325
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-274/18, Schuch-Ghannadan31-05-20181602492628743
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 23, 24 og 25)01-06-20181602492628746
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-267/18, Delta Antrepriza de Constructii si Montaj 9301-06-20181602492628748
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-268/18, Onlineshop01-06-20181602492628751
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-251/18, Trace Sport31-05-20181602492628737
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelse og domstolens kendelse om afvisning af den præjudicielle forelæggelse i sag C-190/18, SNCB01-06-20181602492628754
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-272/18, Verein für Konsumenteninformation31-05-20181602492628734
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-259/18, Asendia Spain31-05-20181602492628740
FinansministerietBorgerhenvendelse vedr. demens området i Gribskov04-06-2018SJ-STD-DEPKFB627843
SundhedsstyrelsenBemærkning vedr. nyheder om maksimale ventetider og supplerende indberetninger01-06-20181705763626660
Region MidtjyllandRegion Midtjylland - accept af tilskudsbetingelser for 2018 til projektnr. 65404 til Shared care-projektet.04-06-20181706355627891
Fredericia Kommune6. Juli Komiteens program for 5. - 6. Juli 201804-06-20181800018628636
Det Kongelige TeaterInvitation til sundhedsministeren til udvalgte forestillinger til Balletfestivalen 201831-05-20181800018626389
PA International FoundationSundhedsministeren inviteres til high-level conference "Dieselgate, what next?"01-06-20181800019627689
SundhedsstyrelsenDagsorden til 3. følgegruppemøde vedr. sundhedsindsats ved akutopstået sygdom og skade30-05-20181800046627292
Region NordjyllandDagsorden til 3. møde i Tværgående faglig arbejdsgruppe vedr. sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og skade23-05-20181800046628255
SundhedsstyrelsenReferat - Tværgående følgegruppe vedr. sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og skade30-05-20181800046627296
Fredericia KommuneInvitation til ældreministeren - åbning af Demensfællesskabet Lillebælt04-06-20181800065628195
Transport-, Bygnings- og BoligministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. fornyelse af kørekort04-06-20181800110628261
Miljø- og FødevareministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om vildsvinehegn31-05-20181800110627999
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om behandlingstilbud til unge04-06-20181800110628161
Miljø- og FødevareministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om ulve31-05-20181800110627989
Uddannelses- og ForskningsministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om lægemangel31-05-20181800110627872
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. ældres kørekort01-06-20181800110627684
FinansministerietBorgerhenvendelse vedr. demens området i Gribskov04-06-20181800110627831
FCTC - WHO Framework Convention on Tobacco ControlFive Parties missing for the entry into force of the Protocol to Elimiate Illicit Trade in Tobacco Products16-05-20181800110624872
SlotssøbadetHenvendelse til sundhedsministeren vedr. jobcentre29-05-20181800110623860
Hjørring KommuneFra Hjørring Kommune: Redegørelse vedr. pulje om bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 201801-06-20181800803627033
Rud Pedersen Public Affairs CompanyFolkemødeinvitation til sundhedsministeren til reception04-06-20181800906628487
Dansk FlygtningehjælpOverslag over certificeringsordning for tolke fra Dansk Flygtningehjælp16-05-20181801599626276
Danmarks AkkrediteringsinstitutionModel for tilsynsordning for tolke fra Danmarks Akkrediteringsinstitution22-05-20181801599626291
TandlægeforeningenTF anmoder STAR om supplerende svar vedr. regionalt tilskud31-05-20181801824626729
MedComRisikolog til styregruppemødet om sundheds-it29-05-20181802054625095
Styrelsen for PatientsikkerhedSvar på spørgsmål vedr. den norske speciallægeuddannelse04-06-20181803224628051
JustitsministerietHøringssvar fra Rigspolitiet vedr. bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven01-06-20181803275628216
OUH Odense universitetshospitalHøringssvar vedr. bekendtgørelse om tolkegebyr fra Indvandrermedicinsk klinik30-05-20181803275623830
Danske RegionerSupplerende information fra Danske Regioner til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål til sundhedsministeren vedr. bemanding på fødeområdet24-05-20181803584627375
Nyborg KommuneSpørgsmål til puljeansøgning vedr. mere livskvalitet på plejehjem31-05-20181803750626241
Herning KommuneForespørgsel vedr. ansøgning om puljemidler - livskvalitet på plejecentre01-06-20181803750626657
Praktiserende Tandlægers OrganisationPTO-udpegning (II) - Invitation til dialog- og inddragelsesforum til arbejdet om nye rammer for voksentandplejen04-06-20181803753628232
Dansk ErhvervUdpegning (I) DE - Invitation til dialog- og inddragelsesforum til arbejdet om nye rammer for voksentandplejen04-06-20181803753628572
European Commission DG SANTEFremsendelse af ny dato for møde i Cross-border Committee25-05-20181803968627997
Vidensråd for ForebyggelseRapport: Forebyggelse af rygning blandt børn og unge. Hvad virker?07-05-20181804074627509
Region SjællandSvar på forespørgsel om strukturelle ændringer på sygehusområdet01-06-20181804355627386
Esbjerg Krone ApotekKvittering for svar på dispensationsanmodning vedr. opkrævning af udbringningsgebyr01-06-20181804369627771
Esbjerg Neptun ApotekTakker for svar på dispensationsanmodning vedr. opkrævning af udbringningsgebyr01-06-20181804392627289
 Borgerhenvendelse vedr. forskning - rykker for svar07-05-20181804502605778
 Borgerhenvendelse med spørgsmål til, om læger skal bære kitler28-05-20181804528622280
UdenrigsministerietHøring vedr. B52 - Informationsordning om gennemførelse af direktiver og forordninger i dansk ret30-05-20181804550628016
Styrelsen for PatientsikkerhedSvar på spørgsmål vedr. oversendt henvendelse om rettigheder04-06-20181804552628149
Styrelsen for PatientsikkerhedStyrelsen for Patientsikkerhed oversender anmodning om rettigheder30-05-20181804552624834
Det Etiske RådHenvendelse vedr. omskæringer af kvinder01-06-20181804555626845
 Borgerhenvendelse vedr. manglende klageadgang (lægeerklæring afgivet af lægekonsulent)29-05-20181804567623744
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - beskriver sit liv efter påkørsel29-05-20181804571623857
 Borgerhenvendelse - ønsker oplysninger om hvor man kan klage over sygehusbehandling29-05-20181804572623504
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - EHS-ramt trækker Ankenævnet i retten28-05-20181804575622351
Folketinget ChristiansborgSpørgsmål S 869 (S)04-06-20181804576628494
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 868 (S)04-06-20181804576628269
Paustian A/STilbud på møbler til mødelokaler01-06-20181804581628480
 Søger aktindsigt i dokumenter der vedrører ministeriets indhentning fra Sundhedsdatastyrelsen, og data om indberettede omskæringer29-05-20181804583623283