Fra: 01-06-2018 til: 03-06-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Politiken ResearchAnmoder om aktindsigt vedr. "ad hoc- myndigheder"30-05-2018SJ-STD-SUMLLU624832
Folketinget ChristiansborgTRU alm. del - spm. 64101-06-2018SJ-STD-SUMMPE627441
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspørgsmål CC (S&Æ)01-06-2018SJ-STD-SUMMPE627214
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspørgsmål CB (S&Æ)01-06-2018SJ-STD-SUMMPE627210
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUUUI alm. del - spm. 65401-06-2018SJ-STD-SUMMPE627206
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspørgsmål CD (S&Æ)01-06-2018SJ-STD-SUMMPE627215
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1066 (S)31-05-2018SJ-STD-SUMMPE626071
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1064 (S)31-05-2018SJ-STD-SUMMPE626068
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1065 (S)31-05-2018SJ-STD-SUMMPE626065
Folketingets LovsekretariatL 134 - Lovforslag som vedtaget af Folketinget31-05-20181601466626019
Hillerød KommuneRevideret redegørelse for anvendelse af værdighedsmidler 201801-06-20181601593626933
 Fremsender udspil om psykiatri, forelagt Europarådet26-05-20181603459621026
 Supplerende materiale vedr. henvendelse om psykiatri25-05-20181603459620029
LægeforeningenFra Lægeforeningen: Beskikkelse af medlem til Det Psykiatriske Patientklagenævn30-05-20181604318624394
MF May-Britt Kattrup
MF Jane Heitmann
MF Liselott Blixt
MF Flemming Møller Mortensen
MF Kirsten Normann Andersen
TIL SATSPULJEORDFØRERNE: Orientering om ændring af rehabiliteringstilbud særligt målrettet parkinsonpatienter31-05-20181604622625990
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et opfølgende besøg den 16. maj 2018 på Øre, Næse og Halsafdelingen, Nordsjællands Hospital - Hillerød.01-06-20181604904626610
Høje-Taastrup KommuneHøje-Taastrup Kommune - revideret budget til projektnr. 65275 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.31-05-20181605453625906
Region HovedstadenBorgerhenvendelse vedr. institutioners brug af sundhedskort23-05-2018SJ-STD-DEPSIST617122
VIVEVIVE bestyrelsesmøde torsdag den 7. juni 201831-05-20181609091627500
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 866 (S)01-06-2018SJ-STD-DEPLNCC627440
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 865 (S)01-06-2018SJ-STD-DEPLNCC627434
Connec ApSÆldreministeren inviteres til international sommerkonference31-05-20181610726625902
 Borgerhenvendelse - det bør undersøges, om Steno Hospital er et industriprojekt eller et hospital28-05-20181700328621377
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspørgsmål CK01-06-2018SJ-STD-DEPRHH627031
Center for It, Medico og Telefoni Region HovedstadenPRO Styregruppemateriale til styregruppemødet den 31. maj 201828-05-20181703858625314
SundhedsdatastyrelsenTal vedr. kræftoverlevelse28-05-20181704268624741
Region HovedstadenRegion Hovedstaden - accept af tilskudsbetingelser for 2018 til projektnr. 65401 til Shared care-projektet.31-05-20181706353625843
SocialpædagogerneInvitation til sundhedsministeren til møde om en ny langsigtet psykiatriplan samt invitation til et senere arbejdspladsbesøg31-05-20181800021626396
Faxe KommuneOrientering om politisk godkendelse af ansøgning om tilskud til en bemanding i hjemmeplejen - Faxe Kommune31-05-20181800775626046
Slagelse KommuneNy redegørelse vedr. bedre bemanding 2018 - Slagelse Kommune31-05-20181800850625690
3F - Fagligt Fælles ForbundSundhedsministeren inviteres til at besøge det danske ambulancemandskab på folkemødet01-06-20181800906626707
Danske RegionerUdbudsmateriale om tolke fra regionerne15-05-20181801599626260
Styrelsen for Arbejdsmarked og RekrutteringSTAR - supplerende svar til TF om diverse tillæg til tandpleje31-05-20181801824626715
Forsikring & PensionHenvendelse om forsikringspligten - L 23528-05-20181801824626961
TandlægeforeningenTF - spørgsmål om lovforslagets (L 235) betydning for øvrige tandlægeordninger25-05-20181801824625764
Styrelsen for Arbejdsmarked og RekrutteringSTAR - svar til Tandlægeforeningen om diverse tillæg til tandpleje30-05-20181801824625698
Styrelsen for Arbejdsmarked og RekrutteringOrientering om svar på henvendelse om kommunale tilskud til tandlægehjælp - aktivloven og pensionslovgivningen31-05-20181801824625656
MedComPræsentation vedr. møde om sundheds-it30-05-20181802054625091
Danske ÆldrerådHøringssvar vedr. livstestamentebekendtgørelse - Danske Ældreråd31-05-20181802298627001
Aalborg UniversitetHøringssvar fra Aalborg Universitet vedr. livstestamentebekendtgørelse01-06-20181802298626946
 Takker sundhedsministeren for svar på henvendelse vedr. overvægt blandt børn og voksne i Danmark og fremkommer med kommentarer30-05-20181802801625089
Styrelsen for PatientsikkerhedStyrelsen sender bemærkninger til omlægning af norsk speciallægeuddannelse31-05-20181803224626477
Region SyddanmarkNy regnskabsinstruks - sygehusinvesteringer, Kolding30-05-20181803731625084
Praktiserende Tandlægers OrganisationUdpegning PTO - udpegning vedr. invitation til dialog- og inddragelsesforum til arbejdet om nye rammer for voksentandplejen31-05-20181803753625413
Danske TandplejereUdpegning fra Danske Tandplejere vedr. dialog- og inddragelsesforum til arbejdet om nye rammer for voksentandplejen31-05-20181803753626210
 Borgerhenvendelse med klage over fejldiagnose23-04-20181803765596186
UdenrigsministerietKopi af UM's oversendelse til FEU af grund- og nærhedsnotat om digital sundhed29-05-20181803886624998
JustitsministerietSvar til JM: Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen.31-05-20181804314626340
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om den psykiatriske behandling25-05-20181804330619572
 Forespørgsel om strukturelle ændringer på sygehusområdet29-05-20181804355627391
Esbjerg Neptun ApotekAnmodning om dispensation for udbringsgebyr på apotek30-05-20181804392624252
Plesner Advokatfirma Amerika Plads 37Plesner - Opfølgning - Spørgsmål vedr. svar på anmodning om aktindsigt01-06-20181804407627334
UdenrigsministerietHenvendelse om dansk ekspert vedr. projekt om supersygehuse29-05-20181804422625235
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1040 (S)30-05-20181804429623813
 Borgerhenvendelse vedr. brandsårsafdelinger24-05-20181804436619513
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1053 (S)30-05-20181804440624600
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1051 (S)30-05-20181804440624593
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1052 (S)30-05-20181804440624597
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1049 (S)30-05-20181804458624582
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1046 (S)30-05-20181804458624577
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1048 (S)30-05-20181804458624581
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1050 (S)30-05-20181804458624587
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1047 (S)30-05-20181804458624578
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - fremsender link til artikel om rituel drengeomskæring20-05-20181804477615884
 Borgerhenvendelse vedr. tobaksrygning11-04-20181804483586213
 Borgerhenvendelse om unges rygning m.m.11-04-20181804484586215
 Borgerhenvendelse vedr. ret til lægebehandling i fængsel11-04-20181804485586579
 Borgerhenvendelse vedr. lægeskift i forbindelse med flytning13-04-20181804486589099
 Borgerhenvendelse vedr. totalt forbud mod alkohol og tobak13-04-20181804487588675
 Borgerhenvendelse vedr. betaling for tandbehandling16-04-20181804488591505
 Henvendelse med bidrag til diskussionen omkring tilskud til tandlæger16-04-20181804489590654
FOA - Fag og ArbejdeForespørger til redegørelse omkring de 500 millioner kroner til bedre bemanding i ældreplejen for hver kommune29-05-20181804493625011
 Borgerhenvendelse med forslag til oprettelse af et center til syge og dårlige17-04-20181804494592331
 Borgerhenvendelse vedr. henvisning fra læge til speciallæger18-04-20181804495593353
 Borgerhenvendelse vedr. transport fra sygehus efter operation22-04-20181804496595231
 Tilføjelse til borgerhenvendelse vedr. spørgsmål om transport fra sygehus efter operation22-04-20181804496595232
 Borgerhenvendelse med forespørgsel til sundhedsrisiko ved collage belysning23-04-20181804498595258
 Borgerhenvendelse vedr. ventetid på høreapparat26-04-20181804499598437
 Tvunget lægeskift i forbindelse med flytning - rykker for svar27-05-20181804500621192
 Tvunget lægeskift i forbindelse med flytning - rykker for svar30-04-20181804500600482
 Borgerhenvendelse vedr. tvunget lægeskift i forbindelse med flytning26-04-20181804500598477
 Tvunget lægeskift i forbindelse med flytning - rykker for svar01-06-20181804500626420
 Borgerhenvendelse vedr. diabetesudstyr28-04-20181804501599138
 Henvendelse vedr. forskning i NCD i EU29-04-20181804502599559
 Borgerhenvendelse vedr. støj fra varmepumper29-04-20181804503599560
 Borgerhenvendelse vedr. tandlæger og tandlægepriser.01-05-20181804506601579
 Borgerhenvendelse vedr. spørgsmål til salg af snus i Danmark03-05-20181804507603352
StatsministerietBorgerhenvendelse vedr. gratis tandbehandling04-05-20181804508604356
 Borgerhenvendelse vedr. fokus på stråling04-05-20181804509604360
 Borgerhenvendelse vedr. genoptræning m.m.07-05-20181804511605303
 Borgerhenvendelse vedr. prisen på tandbehandling09-05-20181804512607754
 Borgerhenvendelse med forespørgsel omkring IV medicin og hjemmeplejen11-05-20181804514609349
 Borgerhenvendelse med tak for puljepenge til sundhedshuse for ældre09-05-20181804516607991
 Borgerhenvendelse vedr. oprettelse af rygestopkursus11-05-20181804518609191
 Borgerhenvendelse vedr. oplæring af personale og pleje i hjemmet til for tidligt født barnebarn17-05-20181804521614224
 Borgerhenvendelse vedr. fornyelse af recept på ADHD medicin17-05-20181804522613529
 Borgerhenvendelse vedr. vækst i sygdomme og syndromer24-05-20181804524619542
 Borgerhenvendelse vedr. stråling fra mobiltelefoni28-05-20181804532622348
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1058 (S)30-05-20181804543624611