Fra: 03-07-2018 til: 03-07-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Borgerhenvendelse vedr. muligheden for at skifte læge02-07-20181601336652235
 Borger svarer på ministeriets svar angående rettigheder som borger og som menneske.02-07-20181601336652005
H. C. Andersen BørnehospitalVedr. ombudgettering og afrapportering for projektet "Behandling af svært overvægtige børn"02-07-20181602477652391
Justitsministeriet
Børne- og Socialministeriet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Børne- og Socialministeriet
Udenrigsministeriet
Liste over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 4, 5 og 6)19-01-20181602492527686
 Borger kommenterer seneste afgørelse i sin sag30-06-20181603459651853
SundhedsstyrelsenReferat af mødet den 17. maj 2018 i Prognose- og Dimensioneringsudvalget03-07-20181604067653126
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. manglende hjælp fra hjemmehjælper08-06-2018SJ-STD-DEPKFB637467
Favrskov KommuneFavrskov Kommune fremsender regnskab for klippekortmodellen for 201719-06-20181606837652487
Herning KommuneRegnskab for klippekortmodellen Herning Kommune23-05-20181606861652502
Lejre KommuneLejre Kommune fremsender revisorpåtegnet regnskab for overførte ubrugt projektmidler fra 2016 til 2017 for klippekortordningen29-05-20181606881652496
Region SyddanmarkNotat til SUM om reservepuljer pr. 18. juni 2018.02-07-20181609114652827
Region SyddanmarkNotat til SUM om reservepuljer pr. 18. juni 2018.02-07-20181609114652980
UdenrigsministerietMoldova, frist 3/8-18: Twinning Strengthening supervision, corporate governance and risk management in the financial sector (MD 17 ENI FI 01 19 R (MD/37)02-07-20181609726653921
LægemiddelstyrelsenÆndring til Lægemiddelstyrelsens medlemmer af Det Nationale Antibiotikaråd03-07-20181701532653219
Solrød KommuneSlut rapport vedr. nye køkkener02-07-20181703197651667
Sundhedsstyrelsen
Finansministeriet
Forslag til tidspunkt for nyt møde om NKR (National Klinisk Retningslinje)13-10-20171707039649794
SundhedsdatastyrelsenSundhedsdatastyrelsen fremsender de underskrevne aftaler09-05-20181708588652729
MedComMedCom årsrapport samt revisionsprotokollat 201703-07-20181708602653427
RambøllMail fra Rambøll Vedr. revisionserklæring og databehandlingsaftale (Evaluering af modtagere af ludomanimidler)29-06-20181709025651193
Sønderborg KommuneInvitation til sundhedsministeren til Gallapremiere på spillefilmen "I Krig og Kærlighed"29-06-20181800018651123
Dansk Design CenterØnsker at mødes med sundhedsministeren vedr. projekt: Boxing Future Health27-06-20181800021648551
Kræftens BekæmpelseInvitation til sundhedsministeren til at åbne og deltage i "side-event" den 27. september 201829-06-20181800024651118
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. ventetid i forbindelse med ansøgning om boligstøtte02-07-20181800110652859
KLSvar fra KL om Informationsindsats om støtte til medicinudgifter til lavindkomstgrupper og udsatte borgere02-07-20181801078652973
World Health Organization (WHO)WHO - AMR- møde brevkopi15-06-20181801465649240
World Health Organization (WHO)European Academy for Health Leaders Workshop taking place in Rome, 15-17 November 201826-06-20181801465652750
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. etableringen af den 4. landsdækkende lægehelikopter i Nordjylland02-07-20181801504651888
SundhedsstyrelsenUdkast til referat: Anbefalinger for palliative indsatser til børn, unge og deres familier29-06-20181801918652270
MedComMedcom oversender monitoreringsdata vedr. forløbsplaner02-07-20181802054652679
MedComMonitorering af forløbsplaner02-07-20181802054652826
MedComMonitorering af forløbsplaner03-07-20181802054653385
 Kopi af henvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. hjemmepleje18-06-20181802828640835
 Forespørger til svar på henvendelse vedr. ID-KORT fra en hjemmehjælper28-06-20181802828649819
 Kopi af henvendelse til direktøren for Hjemmehjælpen A/S15-06-20181802828638289
 Borgerhenvendelse - orientering om klage over afslag på kørestol22-06-20181802828644758
SundhedsdatastyrelsenMailkorrespondance med Sundhedsdatastyrelsen vedr. strategi for it-styring i staten15-05-20181803625652700
SundhedsdatastyrelsenMailkorrespondance med Sundhedsdatastyrelsen vedr strategi for it-styring i staten16-05-20181803625652702
SundhedsdatastyrelsenMailkorrespondance med Sundhedsdatastyrelsen vedr. strategi for it-styring i staten16-05-20181803625652703
DigitaliseringsstyrelsenMailkorrespondance med strategi for it-styring i staten - behov for oplysninger16-05-20181803625652704
DigitaliseringsstyrelsenMailkorrespondance med Digitaliseringsstyrelsen vedr. strategi for it-styring i staten17-05-20181803625652705
FinansministerietLånepulje til energibesparende foranstaltninger25-06-20181803780653103
FinansministerietLånepulje til energibesparende foranstaltninger25-06-20181803780653105
Dansk Idrætsmedicinsk SelskabTakker for svar på henvendelse om behandlingssteders registreringspligt og gebyrbetaling28-06-20181804222650639
SundhedsdatastyrelsenForeløbigt svar fra SDS: Henvendelse vedr. juridiske dokumenter ved IT-indkøb07-06-20181804466653709
 Vedr. svar på henvendelse vedr. egenbetaling for tolkebistand03-07-20181804682653605
Danske RegionerOpfølgning på styregruppemøde ang. EMS white paper den 22. juni02-07-20181804739652070
DigitaliseringsstyrelsenBestilling til Sundheds- og Ældreministeriet - statusrapportering for 1. halvår 2018. Frist 14. august kl. 12.21-06-20181805220652092
DigitaliseringsstyrelsenOrientering om statusrapportering fra 1. halvår 2018 for Sundheds- og Ældreministeriet24-05-20181805220652708
MedComPræsentation af opgaver, der kan løfte sikkerheden inden udgangen af 201825-06-20181805304652720
MedComMedcom sender interne betragtninger25-06-20181805304652723
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1161 (Æ)28-06-20181805343650632
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1159 (Æ)28-06-20181805343650630
Landsforeningen SpædbarnsdødAnsøgning om udlodningsmidler 2018, Driftspuljen29-06-20181805346651882
Landsforeningen for Marfan SyndromLandsforeningen for Marfan Syndrom sender ansøgning til driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer02-07-20181805360651996
DigitaliseringsstyrelsenOrientering om statusrapportering fra 1. halvår 2018 for Sundheds- og Ældreministeriet24-05-20181805367652710
DigitaliseringsstyrelsenBestilling til Sundheds- og Ældreministeriet - statusrapportering for 1. halvår 2018. Frist 14. august kl. 1221-06-20181805367652098
DigitaliseringsstyrelsenOrientering om statusrapportering fra 1. halvår 2018 for Sundheds- og Ældreministeriet24-05-20181805368652711
DigitaliseringsstyrelsenBestilling til Sundheds- og Ældreministeriet - statusrapportering for 1. halvår 2018. Frist 14. august kl. 12.21-06-20181805368652104
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUBilag til SUU alm. del - spm. 115602-07-20181805374652275
MF Karina Adsbøl
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
SUU alm. del - spm. 1156 (S)02-07-20181805374652274
MedComTanker om fremtidig organisering af patientrapporterede oplysninger (PRO) i almen praksis06-06-20181805390652689
Kræftforeningen TidslerneFremsender regnskab for driftspuljen 201802-07-20181805412652851
Styrelsen for Patientsikkerhed
Assens Kommune
Oversender henvendelse fra Assens Kommune vedr. spørgsmål til Sundhedslovens § 119 om retten til tolkebistand24-05-20181805424619516
SundhedsdatastyrelsenSKI-udbud vedr. udarbejdelse af ISAE3000 revisionserklæringer10-06-20181805517653640
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - borelia26-06-20181805565647858
ModerniseringsstyrelsenSupplerende oplysninger vedrørende Moderniseringsstyrelsens nyhed om Atea-dommen29-06-20181805566651809