Fra: 02-01-2018 til: 02-01-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Svar på henvendelse om bidrag til opgave om børn som pårørende til psykisk syge02-01-20181600710511466
Dansk Selskab for PatientsikkerhedSvar vedr. studietur for fakultet til Amsterdam22-12-20171600950509838
Guldborgsund KommuneSvar vedr. projekt Akvarium - j. nr. 166078522-12-20171607185509609
Halsnæs KommuneSvar på invitation til afskedsreception - SH22-12-20171610654510410
LægeforeningenAfbeskikkelsesbrev til medlem af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn22-12-20171611041510419
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU - Orientering om rapport om udlevering af receptpligtige lægemidler22-12-20171702370511160
Herning KommuneVedr. udbetalingsblanket tilskud til puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre ANSØGNINGSRUNDE 122-12-20171703173509570
Tandlægeforeningen
Ansatte Tandlægers Organisation
Danske Tandplejere
KL
Danske Regioner
Sundhedsstyrelsen
Orientering - SST Arbejdsgruppe - Bekendtgørelse om tandpleje02-01-20181705833511141
 Svar på henvendelse til sundhedsministeren omkring livsforlængende behandling ved hjertestop22-12-20171705902510537
 Svar på henvendelse vedr. livsforlængende behandling22-12-20171705902510535
 Svar på henvendelse vedr. afd. på Rigshospitalet02-01-20181706648511505
 Svar på henvendelse vedr. afd. på Rigshospitalet02-01-20181706648511467
 Svar på henvendelse vedr. afd. på Rigshospitalet02-01-20181706648511469
 Svar på henvendelse vedr. afd. på Rigshospitalet02-01-20181706648511473
 Svar på henvendelse vedr. afd. på Rigshospitalet02-01-20181706648511475
 Svar på henvendelse vedr. afd. på Rigshospitalet02-01-20181706648511477
Hiv-DanmarkSvar på henvendelse vedr. informeret patientsamtykke18-12-20171706989510511
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 22922-12-20171707496511000
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 23022-12-20171707496511003
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 3922-12-20171707496510994
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Astrid Krag
SUU alm. del - svar på spm. 10322-12-20171708013511119
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Astrid Krag
SUU alm. del - svar på spm. 10522-12-20171708013511151
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Astrid Krag
SUU alm. del - svar på spm. 10222-12-20171708013511146
 Svar på henvendelse om medicinsk cannabis22-12-20171708417510462
Folketingets LovsekretariatSOU alm. del - svar på spm. 8722-12-20171708687509996
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 25622-12-20171708834510989
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 26922-12-20171708915510922
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 27122-12-20171708915510934
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 27022-12-20171708915510930
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 26822-12-20171708915510918
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 27822-12-20171708927511108
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - Svar på spm. 27328-12-20171708954511272
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - Svar på spm. 27428-12-20171708954511363
Global Microbial Identifier (GMI)Svar på henvendelse vedr. Next Generation Sequencing02-01-20181709067511494
SundhedsdatastyrelsenVedr. klage over afgørelse om aktindsigt - spm. om partshøring22-12-20171709071510389
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 26722-12-20171709083511012
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 27722-12-20171709090511103
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 31122-12-20171709090511093
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 31222-12-20171709090511098
AIDS-FondetSvar på henvendelse vedr. fordeling af sundhedsfremmepuljemidler22-12-20171709114510478
European Medicines AgencySigned letter to EMA- appointment to CMDv22-12-20171709139510444
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 23522-12-20171709246510946
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 26022-12-20171709246510952
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 26322-12-20171709246510958
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 26222-12-20171709246510962
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 26122-12-20171709246510975
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 25922-12-20171709246510983
 Svar vedr. akutlægehelikopter02-01-20181709261511436
SundhedsdatastyrelsenOrientering vedr.: Høring om aktindsigt i alle myndigheders arbejde med ISO2700102-01-20181709338511212
KIU - Patientforeningen Kræft I UnderlivetKvittering for henvendelse om lægemidlet Niraparib og Medicinrådet22-12-20171709382510376
JP/Politikens Hus A/SSvar på invitation til boglancering02-01-20181800018511261
Folketinget ChristiansborgSvar på invitation til medlemsfest 9. januar 201802-01-20181800018511121
Den Kinesiske ambassade i DanmarkSvar på invitation til fejring af strategisk partnerskab02-01-20181800018511234
Grønlands RepræsentationSvar på invitation til nytårsreception02-01-20181800018511258
TrapholtSvar på invitation til nytårskur og fernisering02-01-20181800018511257
Forsikring & PensionSvar på invitation til Velfærdens Innovationsdag02-01-20181800024511250
Region HovedstadenSvar på invitation til deltagelse i konference om styring efter værdi for patienten02-01-20181800024511240