Fra: 08-01-2018 til: 08-01-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Henvendelse om at tiltræde som medlem af Etisk Råd30-12-2017SJ-STD-SUMMPE511285
Nordic Health InstituteOpfølgning vedr. dialogmøde01-12-2017SJ-STD-SUMMPH494077
Aarhus UniversitetshospitalForespørger om tilladelse til at bruge illustration med gengivelse af kilde06-12-2017SJ-STD-SUMMPH496144
Aarhus UniversitetshospitalRykker for svar vedr. tilladelse til at bruge illustration19-12-2017SJ-STD-SUMMPH506627
 Journaliststuderende ønsker interview med sundhedsministeren omkring Nationalt Genom Center30-11-20171600710491110
 Jyllands-Posten 28/12-17: Konventionel viden om Toxoplasma er IKKE korrekt...så hvad nu?02-01-20181601274511799
Vallensbæk KommuneBudget 2017 omplacering - "En mere værdig ældrepleje" 201712-12-20171601933515575
 Ønsker ældreministerens autograf14-12-20171602607503410
JustitsministerietRegnskab for 2017 for Landsforeningen for patientrådgivere og bistandsværger.21-12-20171602736515521
Danske RegionerSvar vedr. opfølgning vedr. kvalitetsmål for præhospital indsats05-01-20181603930514041
 Svar vedr. godkendelse af regnskab for 1. projektperiode - Sociolanceprojektet08-01-20181604590515333
Forskningsklinikken for LudomaniVedr. deltagelse i møde i netværk om Spilafhængighed08-01-20181606656514801
SpillemyndighedenDagsorden til møde i netværk om spilafhængighed08-01-20181606656515246
Vordingborg KommuneUnderskrevet revisorerklæring fra Vordingborg - klippekort 201602-01-20181606944515548
Aalborg KommuneAalborg Kommune overførsel af midler til 2018 til projektnr. 68496 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.08-01-20181608068515453
 Henvendelse vedr. vejledning/information til regionerne i forbindelse med sundhedslovens § 80 og 81.01-12-20171608559492015
Nordens Välfärdscenter Nordic Centre for Welfare and Social IssuesFolkhälsoarenans möte den 1 och 2 februari21-12-20171609054515459
De Videnskabsetiske Komitéer for Region MidtjyllandGødstrup Psykiatri - kvartalsopfølgning 3. kvartal 201713-12-2017SJ-STD-DEPCFG501542
Region SyddanmarkInvitation til ældreministeren til Region Syddanmarks nytårskur den 4. januar 201805-12-20171610645496061
Grønlands RepræsentationÆldreministeren inviteres til nytårsreception 11. januar 201813-12-20171610645502432
 Borgerhenvendelse til ældreministeren om opgaveportefølje for ældreministeren30-12-20171610728511446
 Borgehenvendelse til ældreministeren om aflønning af SOSU-assistenter30-12-20171610728511445
Økonomi- og IndenrigsministerietVedr. godkendelse af udbetalingsanmodning - Nyt Bispebjerg Hospital19-12-20171701559506623
LægeforeningenFremsender 11 forslag til bedre behandling af akutte patienter07-12-20171702428497219
Faxe KommuneOpfølgning på pulje til genetablering af produktionskøkkener i Faxe Kommune Sags nr.: 170314422-12-20171703144515542
Global Microbial Identifier (GMI)Henvendelse til sundhedsministeren - Microbial DNA Sequencing – New Global Potential for Public Health, Food Safety and Biosecurity24-11-2017SJ-STD-DEPLBT485673
 Anmodning om aktindsigter ud fra postlisten fra november 201704-12-2017SJ-STD-DEPLBT493638
VIVE
Danske Regioner
Fra DR til VIVE vedr. reduktion af faktura08-01-20181704514515046
Danske RegionerHenvendelse om betalingsbekendtgørelse - vedr. særlige pladser på psyk. afd.04-01-20181704698514184
Region HovedstadenOpdateret materiale for Hvidovre - I20-12-20171704792514030
Region HovedstadenOpdateret materiale for Hvidovre - III21-12-20171704792514077
 Borger rykker for svar - vedr. anmeldelse af mandlig omskæring05-01-20181707207514269
Patientkontoret Region MidtjyllandKvartalsrapport for Dansk Center for Partikelterapi for 3. kvartal 201721-12-20171707366509665
Statens Serum InstitutBidrag i forbindelse med Dansk Standards ansøgning om støtte til standardiseringsarbejdet i 201804-01-20181707997515065
 Borgerhenvendelse vedr. hospitalernes udlevering af dokumentation04-11-20171708172469274
SundhedsstyrelsenVaccinations- og screeningspåmindelser08-01-20181708235515442
StatsministerietDecember-redegørelsen om afviklingen af lovprgrammet 2017/1819-12-20171708237506223
VIVEVIVE-rapport: Personer med handicap. Hverdagsliv og levevilkår 2016. Orientering om at rapporten er udskudt til den 29. november 201810-11-20171708335474895
Svendborg KommuneAnmoder om uddybning vedr. bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse15-11-20171708429478722
Dansk SygeplejerådVideresendelse af invitation til sundhedspolitisk møde03-01-20181708597514430
 Takker for svar fra sundhedsministeren vedr. genoptræningsforløb14-12-20171708626502889
 Rykker for svar vedr. behandling af hjerneskadet søn10-12-20171708626498744
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. Danmarks samhøringhed med Tyskland08-11-20171708638478695
Økonomi- og IndenrigsministerietOversender borgerhenvendelse vedr. EU-borgeres ret til behandling i Danmark21-11-20171708639483572
Dansk Røde KorsEftersender korrekte bilag i forbindelse med henvendelse til sundhedsministeren vedr. behandling af uregistrerede gravide20-11-20171708658482352
Dansk Røde KorsHenvendelse til sundhedsministeren vedr. behandling af uregistrerede gravide (4. december )17-11-20171708658481228
 Anmodning om aktindsigt vedr. IBM Watson - visualisering af biobankens elementer og industriens indirekte adgang til biobanken21-11-20171708695483560
 Anmodning om aktinidsigt vedr. IBM Watson samt i oplæg vedr. "legal status"21-11-20171708695483297
Børne- og SocialministerietHøring over udkast til vejledning om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance08-11-20171708783471538
 Borgerhenvendelse - spørgsmål om organdonation26-11-20171708784487290
Dansk Selskab for Ledelse i Sundhedsvæsenet - DSSInvitation til DSS seminaret: "Hospitalsbyggeri er andet end mursten!" onsdag den 28 februar 2018 på AUH, Skejby15-12-20171708806503525
Aristo Telemed AGHenvendelse vedr. "KADIS Diabetes Management"19-12-20171708806506348
Aalborg UniversitetProjekt SEXUS27-11-20171708806488461
Aristo Telemed AGProposal for KADIS Diabetes Management with revised cover letter25-11-20171708806487240
Sober MinoritetsforskningHenvendelse vedr. lanceringen af store folkesundhedsundersøgelse: Projekt Sexus27-11-20171708841487317
KLKL bidrag vedr. status for faste læger på plejecentre20-12-20171708844515076
Brancheorganisationen Danske BedemændHenvendelse til sundhedsministeren vedr. mediedebatten vedr. fund af afdøde29-11-20171708886490672
 Henvendelse om debatbog om sundhedsvæsenet22-11-20171708888484727
 Borgerhenvendelse vedr. cyperkriminalitet21-11-20171708946483551
FinansministerietHøring: svar på spm. 279 og 280 til Folketingets sundheds- og ældreudvalg - frist mandag d. 11-12 kl. 15.0008-12-20171709068498473
Glostrup Hospital (Rigshospitalet)Svar på høring - anmodning om udtalelse i forbindelse med aktindsigtsanmodning - vedr. ALS patienter05-01-20181709077514518
 Henvendelse vedr. brystscreening, jf sundhedslovens § 85.11-12-20171709127499320
Folketinget ChristiansborgSUU B51 - spm. 2 til sundhedsministeren05-01-20181709144514527
Folketinget ChristiansborgSUU B51 - spm. 1 til sundhedsministeren05-01-20181709144514525
SocialpædagogerneHenvendelse til sundhedsministeren vedr. vejledning om informationssikkerhed i sundhedsvæsenet11-12-20171709176499065
 Borgerhenvendelse - opdatering af sit sygdomsforløb07-12-20171709224497148
 Borgerhenvendelse - forespørger til journal fra speciallæge i psykiatri, som har lukket sin praksis05-12-20171709225495728
 Svar til ministeren om Øfeldt Teknikker27-12-20171709227511386
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - behandling af stofskiftesygdom med Thyroid16-12-20171709231504300
Kolding KommuneAcceptskrivelse: Kolding Kommune - puljemidler - det gode måltid til ældre05-01-20181709313513769
Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center KøbenhavnForespørger til udlodning af SATS-puljen vedr. midler til selvskade-området05-01-20181709348514252
 Fremsender kopi af afgørelse til brug for sagen vedr. overgang fra B&U-psykiatri til voksenpsykiatri19-12-20171709395506611
 Supplerende spørgsmål til forsikringspligten05-01-20181709402514802
 Borgerbrev - betragtninger fra en tidligere lægesekretær vedr. Sundhedsplatformen14-12-20171709428502660
 Henvendelse til sundhedsministeren med anmodning om møde vedr. debatten om rygning05-01-20181800021514295
SundhedsstyrelsenInvitation til udpegning af medlemmer til tværgående følgegruppe vedr. sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og skade20-12-20171800046506628
SundhedsstyrelsenInvitation til udpegning af medlemmer til tværgående faglig arbejdsgruppe vedr. sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og skade20-12-20171800046506631
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om ventetid på skadestuen01-01-20181800048511465
Køge KommuneSpørgsmål vedr. sundhedslovens §13822-12-20171800056510072
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - ønsker besøg af ministeren31-12-20171800065511542
FOA - Fag og ArbejdeInvitation til møde til ældreministeren vedr. uddannelserne til social- og sundhedshjælper/assistent08-01-20181800065515482
SF StudiosInvitation til ældreministeren til gallapremiere på Per Flys "Dobbeltspil"06-01-20181800066514606
Sort/HvidPremiereinvitation til sundhedsministeren til DER VAR ET YNDIGT LAND den 25. januar 201808-01-20181800066515568
Mungo ParkPremiereinvitation til ældreministeren til forestillingen FAUST på Mungo Park den 19. januar 201808-01-20181800066515481
MindfulnesswayHenvendelse til sundhedsministeren om mindfulness undervisning07-01-20181800101514616
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - ser frem til ældreministerens møde med visitator.04-01-20181800107513153
 Borgerhenvendelse - Er der nogen i Danmark der kan hjælpe førtidspensionisterne?05-01-20181800110514584
 Henvendelse til sundhedsministeren om jobafklaringsforløb i forbindelse med sygdom05-01-20181800110514676
WHO´s Regionalkontor for EuropaKopi til sundhedsministeren - Invitation to the Mayor of Fredericia - WHO European Healthy Cities Network Summit of Mayors, Copenhagen, Denmark, 12–13 February 201813-12-20171800117502283
WHO´s Regionalkontor for EuropaKopi til sundhedsministeren - Invitation to the Mayor of Frederiksberg - WHO European Healthy Cities Network Summit of Mayors, Copenhagen, Denmark, 12–13 February 201813-12-20171800117501894
WHO´s Regionalkontor for EuropaKopi af Invitation to the WHO European Healthy Cities Network Summit of Mayors, Copenhagen, Denmark, 12–13 February 201807-12-20171800117497809
WHO´s Regionalkontor for EuropaKopi til sundhedsministeren - Invitation to the Mayor of Horsens - WHO European Healthy Cities Network Summit of Mayors, Copenhagen, Denmark, 12–13 February 201813-12-20171800117501900
WHO´s Regionalkontor for EuropaKopi til sundhedsministeren - Invitation to the Mayor of Lolland - WHO European Healthy Cities Network Summit of Mayors, Copenhagen, Denmark, 12–13 February 201813-12-20171800117502263
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. spørgsmål omkring lovgivning m.m. til brug for fagprøve til lægesekretær05-01-20181800119514288
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. spørgsmål om skønhedsidealer til brug for projektopgave05-01-20181800119514294
 Henvendelse om udgifter til måling af blodtykkelse22-12-20171800123511415
Børne- og SocialministerietAnmodning om bidrag: Danmarks 6. rapportering til FN's Komité for Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder18-12-20171800165505489
Sorø KommuneSorø Kommune: Ansøgning - puljemidler - det gode måltid for ældre13-11-20171800172514104
Stevns KommuneStevns Kommune: Ansøgning - puljemidler - det gode måltid for ældre15-11-20171800172514105
Kalundborg KommuneKalundborg Kommune: Ansøgning - puljemidler - det gode måltid for ældre15-11-20171800172514106
Finansministeriet
Sygehus Sønderjylland - Aabenraa
Oversender forespørgsel vedr. kriterier for klinik eller fysioterapeut i forbindelse med genoptræning ved udskrivelse fra sygehus04-01-20181800175513808
 Bilag 6: Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. fokus på fødselsområdet05-01-20181800181514764
 Rykker for svar vedr. Danmarks opfølgning - anbefalinger fra FNs Handicapkomité04-01-20181800184513790
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. film30-12-20171800191511284
FactcareHenvendelse til sundhedsministeren vedr. den nyeste alarmerende viden om HPV vaccinen04-01-20181800192513858
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. fokus på fødselsområdet05-01-20181800196513947
 Henvendelse til sundhedsministeren med ønsket om mere behandling05-01-20181800197513785
Folketinget ChristiansborgSUU alm del - spm. 376, omtryk til erhvervsministeren08-01-20181800198515422
Folketinget ChristiansborgSUU alm del - spm. 375, omtryk til erhvervsministeren08-01-20181800198515410
ErhvervsministerietSvar vedr. omstilling af spm. 375-376 om fyrværkeri08-01-20181800198515433
Kerteminde KommuneForespørgsel vedr. medicin administration03-01-20181800203512704
 Henvendelse til sundhedsministeren om smertebehandling03-01-20181800213513774
 Borgerhenvendelse - bemærkninger til pensionsreformen - pensionister føler sig snydt03-01-20181800218512706
UdenrigsministerietTavshedsprocedure - frist den 20. december kl. 17. - EU's prioriteter for samarbejdet med Europarådet 2018-201919-12-20171800220506617
VIVEOrientering om ny VIVE-rapport: Evaluering af "Afprøvning af ACT-metoden over for borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug"07-12-20171800222497605
 Borgerhenvendelse om holdning til baby-luger03-01-20181800233511812
SundhedsstyrelsenFremsender revideret vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler i høring - høringsfrist den 11. janaur 201816-11-20171800238479503
LægemiddelstyrelsenInvitation til Fagligt Forum om medicinsk cannabis i Lægemiddelstyrelsen den 6. december 201713-11-20171800239476256