Fra: 05-01-2018 til: 07-01-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
JDRF DanmarkHenvendelse om input til diabeteshandlingsplanen18-12-2017SJ-STD-DEPLCT505419
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 379 til sundhedsministeren05-01-2018SJ-STD-SUMMPE514245
Forbrugerrådet TænkOrientering om udtræden af Forfremmelsesrådet05-01-20181600659514156
SøfartsstyrelsenUdgifter til sygesikring for søfarende i december 2017.05-01-20181601560514193
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-657/17, Mohamad Hussein04-01-20181602492514558
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse ( uge 2, 3 og 4)05-01-20181602492514561
UdenrigsministerietFristliste af 3. januar 201803-01-20181602492514555
Københavns UniversitetStatusrapport vedr. SURVIVE-projektet01-01-20181604798513119
Vejle KommuneVejle Kommune udbetaling af midler for 2017 til projektnr. 65243 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.04-01-20181605333513375
Frederikshavn KommuneFrederikshavn Kommune revideret budget til projektnr. 68491 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.05-01-20181607346513848
Helsingør KommunePlejehjemmet Falkenberg - vedr. pulje til demensboliger04-01-20181611312513160
UnitedHenvendelse til ældreministeren med forespørgel om at medvirke i tv programmet "Til middag hos"06-12-20171700287495946
HjerteforeningenHjerteforeningen i Silkeborg lokalforening søger rådighedspuljen 201706-12-20171700775513337
Komiteen for SundhedsoplysningKomiteen for Sundhedsoplysning søger rådighedspuljen 201719-12-20171700775513330
Landsforeningen for Marfan SyndromLandsforeningen for Marfan Syndrom søger rådighedspuljen 201718-12-20171700775513320
Folketinget ChristiansborgSUU L 99 - spm. 2 til sundhedsministeren05-01-20181701586514523
SundhedsstyrelsenVidere proces for revidering af "Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft" og endeligt referat fra 3. møde i Arbejdsgruppen vedrørende revidering af "Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft"20-12-20171702188513323
DigitaliseringsstyrelsenUdkast til afrapportering for analyse af dobbeltdiagnosticerede til kommentering04-01-20181702897512953
UdenrigsministerietKommissionens kvittering for meddelelse om udnævnelse af medlem af Udvalget for Lægemidler til Sjældne Sygdomme (COMP)05-01-20181703554514308
SundhedsstyrelsenUnderskrevet kontrakt - vedr. analyse af Fælles Akutmodtagelser04-01-20181704514513298
SundhedsstyrelsenProjektbeskrivelse - vedr. analyse af Fælles Akutmodtagelser04-01-20181704514513300
Region HovedstadenOpdateret materiale for Hvidovre - II20-12-20171704792514052
Børne- og SocialministerietMateriale til tredje møde i udvalg om bedre udveksling af relevant viden om børn i overgange08-12-20171704978513767
 Vedr. svar på henvendelse vedr. afd. på Rigshospitalet03-01-20181706648514080
Team Copenhagen
Team Copenhagen
Ansøgning om støtte til forebyggelse af ludomani 201804-01-20181707192513463
TeambehandlingAnsøgningskema om støtte til behandling af ludomaner 201804-01-20181707192512730
Det Gode Liv IVSAnsøgning om puljemidler, ludomani04-01-20181707192512722
 SST svar på mail af 2. januar 2018 vedr. embedslægebegrebet04-01-20181708659512992
 SST svar på mail af 21. december 2017 vedr. zinkkister - særligt i fht. Grønland04-01-20181708659512981
Region SjællandVedr. Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sterilisation og kastration04-01-20181708791512977
Ekstra BladetAfgørelse om aktindsigt - vedr. SSI04-01-20181709082513393
Børne- og SocialministerietMinisterbesvarelse af spørgsmål om § 11805-01-20181709095513863
UdenrigsministerietKommissionens kvittering for modtagelse af genudnævnelse af dansk repræsentant til Den veterinære koordinationsgruppe for gensidig anerkendelse og decentraliserede godkendelsesprocedurer (CMDv)05-01-20181709139514314
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. lægemanglen i Danmark11-12-20171709345499069
 Yderligere informationer om datters forløb19-12-20171709395506149
 Orientering vedr. tidligere fremsendte mails angående datters forløb20-12-20171709395507632
 Ydeligere informationer om datters forløb19-12-20171709395506276
Den Gamle ByInvitation til sundhdsministeren til åbning af plakatudstillingen "Under regnbuen" - den 26. januar 2018 i Den Gamle By04-01-20181800018513847
Skovgaard MuseetInvitation til sundhedsministeren til åbning af udstilling05-01-20181800018514522
Region SjællandInvitation til sundhedsministeren til Sundhedspolitisk konference den 20. marts 201805-01-20181800024514285
LægemiddelstyrelsenOversender borgerhenvendelse med forespørgsel om varigt pillepas19-12-20171800051506613
Danske RegionerBorgerhenvendelse vedr. visning af laboratoriesvar på sundhed.dk i realtid.04-01-20181800073513905
MindfulnesswayHenvendelse til sundhedsministeren om tilbud om mindfulness undervisning04-01-20181800101513268
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. pension04-01-20181800110513809
SundhedsstyrelsenBilag 1: Aftale mellem SST og Region Sjælland vedr. fortsat opbygning af Sjællands Universitetshospital08-12-20171800118512898
 Vedr. Møde om strategien til beskyttelse af danskernes personoplysninger27-11-20171800122512983
Region MidtjyllandRenteindtægter og udgifter - vedr. Det Nye Universitetshospital i Aarhus04-01-20181800128513467
Odense KommuneErindring - Spørgsmål om grænsen mellem sundhedslov og servicelov i forhold til hjemmesygepleje og medicinhåndtering04-01-20181800130513297
GigtforeningenBrev fra Gigtforeningen, vedr. medicinsk cannabis og erstatning04-01-20181800135513380
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSpørgsmål S 373 til sundhedsministeren til mundtlig besvarelse den 10. januar 201805-01-20181800181514243
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSpørgsmål S 372 til sundhedsministeren til mundtlig besvarelse den 10. januar 201805-01-20181800186514240
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om behandling af psykisk syge29-12-20171800193511381